Výběr textů z britského časopisu "The Salisbury Review" (vychází od podzimu 1982)

Výběr textů z britského časopisu "The Salisbury Review" (vychází od podzimu 1982)

 

*     Praha     *     1984 – 1989     *     1 - 3 x ročně     *

 

Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Výběr textů z britského časopisu "The Salisbury Review" (vychází od podzimu 1982); "Salisburský výběr";
2. Sborník;
3. anonym;
4. Praha;
6. A4;
7. 45 + 15 - 118 (paginováno většinou odděleně pro každé číslo The Salisbury Review);
8. průklep; sešito v polopevných deskách;
9. ilustrace;
12. 1-3 x ročně;
13. nejméně 9;
14. V závorkách udána čísla The Salisbury Review (SR), jejichž materiály obsahuje Výběr textů… - [1]/84 (SR 1/82, 2/83); [2]/84 (SR 3/83, 4/83); [3]/84 (SR 5/83,6/84); 4/85 (SR 7/84, Mimořádná příloha čsl. vydavatele); 5/85 (SR 4/II/84, 1/III/84); 6/86 (SR 2/III/85, 3/III/85); 7/86 (SR 4/III/85, l/IV/85); 7[A]/86 (SR 2/IV/86,3/IV/86); 8/87 (SR 4/IV/86, l/V/86); 1989?
Pozn.: Dvě (obsahově odlišná) čísla byla opatřena stejným číslem 7.
 
B.
1. Časopis pro konzervativní filozofii, publicistiku a kulturu.
2. Obsah (zvlášť pro každé číslo SR); příloha (4): Mimořádná příloha čsl.vydavatele: K.Č., K pádu francouzské demokracie.
3. Většinou plná jména, zřídka šifry;
a) V. Bělohradský;
b) R. Atkinson, J. Carrol, I. Crowther, A. Flew, F. A. Hayek, P. Helm, S. Lancaster, D. J. Levy, G. Martinelli, J. North, R. Scruton, E. Voegelin.
4. a) Úvodník, poznámky redakce, statě, eseje, recenze, kritiky, portréty.
b) Série portrétů levicově (M. Foucault, R. Bahro, E. P. Thomson) i konzervativně (F. A. Hayek, E. Voegelin) orientovaných myslitelů; konzervativismus ve filozofii, politice, hospodářství, výchově, školství, rodině, v uspořádání státu; recenze publikovaných novinek na toto téma.
c) S výjimkou poznámek redakce a přílohy v č. 4 výhradně překlady (krácené či v plné délce) z britského časopisu The Salisbury Review.
 
C.
1. "Salisburský výběr", KS 3/85. ([1]-[3])
"Salisburský výběr", KS 2/86. (4,5)
 
D. Rozhovor se členem redakce (16. 5. 89)
1. Praha.
2. 40-60.
3. Průklep.
5. Výběr textů z konzervativně orientovaného britského časopisu The Salisbury Review pod vedením Rogera Scrutona; v Československu nemá konzervativismus tradici (existuje jen nevědomý konzervativismus); zpočátku byly proto velké obtíže s překlady, protože mnohé termíny se musely teprve vytvořit; tvůrčí prvek představuje výběr a krácení textů.
6. Konzervativní orientace.
10. Osobní kontakty s konzervativci z Velké Británie (cesty do ČSSR, přednášky, podpora).
11. Střední Evropa.
12. V The Salisbury Review vycházejí v rubrice In the Search of Central Europe příspěvky se středoevropskou tematikou, mezi nimi také o Výběru textů…
zdroj: Posset 1993 viz
 
 

1984

1 (Salisbury review 1 / 82, 2 / 83) - pdf-ocr
2 (Salisbury review 3 / 83, 4 / 83) - pdf-ocr
3 (Salisbury review 5 / 83, 6 / 84) - pdf-ocr
 

1985

4 (Salisbury review 7 / II / 84 + mim. příl. čs. vyd.) - pdf-ocr
5 (Salisbury review 4 / II / 84, 1 / III / 84) - pdf-ocr
 

1986

6 (Salisbury review 2 / III / 85 + příl. čs. vyd.) - pdf-ocr
7 (Salisbury review 4 / III / 85, 1 / IV / 85) - pdf-ocr
7A (Salisbury review 2 / IV / 86, 3 / IV / 86) - pdf-ocr
 

1987

8 (Salisbury review 4 / IV / 86, 1 / V / 86) - pdf-ocr