Výběr textů z britského časopisu "The Salisbury Review" (vychází od podzimu 1982)


*     Praha     *     1984 – 1989     *     1 - 3 × ročně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A. 1. Výběr textů z britského časopisu "The Salisbury Review" (vychází od podzimu 1982); "Salisburský výběr"
2. Sborník
3. anonym
4. Praha
6. A4
7. 45 + 15 - 118 (paginováno většinou odděleně pro každé číslo The Salisbury Review)
8. průklep; sešito v polopevných deskách
9. ilustrace
12. 1-3 × ročně
13. nejméně 9;
14. V závorkách udána čísla The Salisbury Review (SR), jejichž materiály obsahuje *Výběr textů... - [1]/84 (SR 1/82, 2/83); [2]/84 (SR 3/83, 4/83); [3]/84 (SR 5/83,6/84); 4/85 (SR 7/84, Mimořádná příloha čsl. vydavatele); 5/85 (SR 4/II/84, 1/III/84); 6/86 (SR 2/III/85, 3/III/85); 7/86 (SR 4/III/85, l/IV/85); 7[A]/86 (SR 2/IV/86,3/IV/86); 8/87 (SR 4/IV/86, l/V/86); 1989?
Pozn.: Dvě (obsahově odlišná) čísla byla opatřena stejným číslem 7.

B.
1. Časopis pro konzervativní filozofii, publicistiku a kulturu.
2. Obsah (zvlášť pro každé číslo SR); příloha (4): Mimořádná příloha čsl.vydavatele: K.Č., K pádu francouzské demokracie.
3. Většinou plná jména, zřídka šifry
a) V. Bělohradský
b) R. Atkinson, J. Carrol, I. Crowther, A. Flew, F. A. Hayek, P. Helm, S. Lancaster, D. J. Levy, G. Martinelli, J. North, R. Scruton, E. Voegelin.
4. a) Úvodník, poznámky redakce, statě, eseje, recenze, kritiky, portréty.
b) Série portrétů levicově (M. Foucault, R. Bahro, E. P. Thomson) i konzervativně (F. A. Hayek, E. Voegelin) orientovaných myslitelů; konzervativismus ve filozofii, politice, hospodářství, výchově, školství, rodině, v uspořádání státu; recenze publikovaných novinek na toto téma.
c) S výjimkou poznámek redakce a přílohy v č. 4 výhradně překlady (krácené či v plné délce) z britského časopisu The Salisbury Review.

C.
1. "Salisburský výběr", KS 3/85. ([1]-[3])
"Salisburský výběr", KS 2/86. (4,5)

D.  Rozhovor se členem redakce (16. 5. 89)
1. Praha.
2. 40-60.
3. Průklep.
5. Výběr textů z konzervativně orientovaného britského časopisu The Salisbury Review pod vedením Rogera Scrutona; v Československu nemá konzervativismus tradici (existuje jen nevědomý konzervativismus); zpočátku byly proto velké obtíže s překlady, protože mnohé termíny se musely teprve vytvořit; tvůrčí prvek představuje výběr a krácení textů.
6. Konzervativní orientace.
10. Osobní kontakty s konzervativci z Velké Británie (cesty do ČSSR, přednášky, podpora).
11. Střední Evropa.
12. V The Salisbury Review vycházejí v rubrice In the Search of Central Europe příspěvky se středoevropskou tematikou, mezi nimi také o Výběru textů...

zdroj: Posset 1993 viz

1984

1 (Salisbury review (SR) 1/82, 2/83) - pdf-ocr    2 (SR 3/83, 4/83) - pdf-ocr    3 (SR 5/83, 6/84) - pdf-ocr  

1985

4  (SR 7/II/84 + mim. příl. čs. vyd.) - pdf-ocr    5  (SR 4/II/84, 1/III/ 84) - pdf-ocr

1986

6 (SR 2/III/85 + příl. čs. vyd.) - pdf-ocr    7 (SR 4/III/85, 1/IV/85) - pdf-ocr    7A  (SR 2/IV/86, 3/IV/86) - pdf-ocr

1987

8  (SR 4/IV/86, 1/V/86) - pdf-ocr