Dopis pro tebe


*     Curych     *     1975 - 1982?     *     nepravidelně     *


Český dětský náboženský a výchovný magazín misijního domu Velehrad vycházel od roku 1975 obvykle dvacetkrát ročně. Redakce anonymní, list naposledy doložen v roce 1982. Jednotlivé sešity obsahují vždy jeden text inspirovaný biblickými motivy, případně polemizující se soudobými společenskými tendencemi a zlozvyky apod. Původní články obvykle anonymní, případně podepsané šifrou. Bez dalších informací.

Dopis pro tebe. - Zürich: Velehrad -Zürich. - 16-16.5 × 11,5 cm, 4 s.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1975

6 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr

1976

15 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr

1977

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr

1978

16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr   

1979

4 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr   

1980

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr  11 - pdf-ocr\

12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr    17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr

1981

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr

1982

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1990

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr