Z Mnichova do Mnichova


*     Mnichov     *     ? – 1977 – 2008 – ?     *     čtvrtletně ?     *


Časopis České duchovní služby v Mnichově redigoval Karel Fořt. Doložen čísly z let 1977-1985, 2000 a 2008. Průběžné číslování. Bez dalších informací.

Předchůdce - Veritas Mitteilungen - Informace, Mnichov (Věstník České duchovní služby v Mnichově) zaznamenává Duben 1976.

Z Mnichova do Mnichova / Karel Fořt. München: Tschechische Katholische Seelsorge. Duchovní služba, Mnichov. 21 × 10 cm, 4-6 s.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


2000

3 - pdf-ocr

2007

3 - pdf-ocr

2008

1 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr