Čechoaustralan

Krajanský list


*     Hawksburn (Austrálie)     *     2008 - dosud (2022)     *     měsíčně, od r. 2012 čtvrtletně     *


Časopis vydává Barbara Semenov a je i jeho hlavní redaktorkou. Tématicky se zaměřuje na oblasti a problémy české a slovenské komunity v Austrálii. Reflektuje přírodu, kulturu - výtvarno, poezii, film i literaturu v Austrálii i Česku. Sleduje příběhy lidí, kteří přišli do Austrálie i příběhy z historie, většinou nedávné.
-ms

www.cechoaustralan.com


2008

05 - pdf-txt    06 - pdf-txt    07 - pdf-txt    08 - pdf-txt    09 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - 2009 01 - pdf-txt

2009

02 - pdf-txt    03 - pdf-txt    04 - pdf-txt    05 - pdf-txt    06 - pdf-txt    07 - pdf-txt    08 - pdf-txt    09 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - 2010 01 - pdf-txt

2010

02-03 - pdf-txt    04-05 - pdf-txt    06-07 - pdf-txt    08-09 - pdf-txt    10-11 - pdf-txt    12 - 2011 01 - pdf-txt

2011

02-03 - pdf-txt    04-05 - pdf-txt    06-07 - pdf-txt    08-09 - pdf-txt    10-11 - pdf-txt    12 - 2012 01 - pdf-txt

2012

jaro-podzim - pdf-txt    podzim-jaro - pdf-txt    zima-léto - pdf-txt    2012-2013 léto-zima - pdf-txt    2013 jaro-podzim - pdf-txt

2013

podzim-jaro - pdf-txt    zima-léto - pdf-txt    2013-2014 léto-zima - pdf-txt

2014

2014 jaro-podzim - pdf-txt    2014 podzim-jaro - pdf-txt    2014 zima-léto - pdf-txt    2014-2015 léto-zima - pdf-txt

2015

2015 jaro-podzim - pdf-txt    2015 podzim-jaro - pdf-txt    2015 zima-léto - pdf-txt    2015-2016 léto-zima - pdf-txt

2016

2016 jaro-podzim - pdf-txt    2016 podzim-jaro - pdf-txt    2016 zima-léto - pdf-txt    2016-2017 léto-zima - pdf-txt

2017

2017 podzim-jaro - pdf-txt    2017 jaro-podzim - pdf-txt    2017 zima-léto - pdf-txt    2017-2018 léto-zima -pdf-txt

2018

jaro-podzim - pdf-txt    podzim-jaro - pdf-txt    zima-léto - pdf-txt léto-zima -

2019

jaro-podzim - pdf-txt    podzim-jaro - pdf-txt    zima-léto - pdf-txt

2022

zvláštní vydání - pdf-txt