Etapa


Edici vydávalo Sdružení československých exulantů v Chicagu.

To také od r. 1956 vydávalo (vydává?) periodikum Zpravodaj (Zpravodaj-Reportér).


 

sv. 1 - 1963 - Vladimír Štědrý - Jak se stalo Československo satelitem Sovětského svazu (K 15. výročí bolševisace Československa 25. února 1948). 31 s. - pdf-ocr

podrobnější bio V. Štědrého viz OSTATNÍ / MONOGRAFIE / Štědrý nebo tudy