Ekonomická revue

Úvahy o ekonomice a dalších přidružených oblastech

 

*     [Praha]     *     1978 – 1986     *     1 – 4 × ročně     *

 

Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.

1. Ekonomická revue; zkr.ER; "Eerka";
2. Úvahy o ekonomice a dalších přidružených oblastech;
3. anonym;
4. [Praha];
6. A4;
7. 48-[120];
8. průklep; sešito v papíru či v polokartónu; volné listy v polopevných deskách;
12. 1-4x ročně (č.1-8); ? (od č.?[9]);
13. nejméně 16;
14. 1/Léto 78; 2/Zima 78-79; (16.1.79); 3/Jaro 79 (15.3.79); 4/Léto 79 (15.6.79); 5/Podzim 79 (15.9.79); 6/Jaro 80 (15.5.80); 7/Léto 80; 8/Jaro 81; ?[9]/[jaro 82]; *10; *11; ?]12]/[jaro 83]; ?[13-14]/[léto 83]; ?]15]/]zima 83J; ?]16]/]03-86]; 1989x
 
B.
1. Časopis pro hospodářství a příbuzné oblasti.
2. Obsah.
3. Plná jména, šifry; a) J. Jízl, V. Kadlec, R. SIánský, J. Stavinoha, Z. Šulc, R. Zukal; b) J. Pajestka, A. Sacharov, K. Szwarc.
4. a) Studie, analýzy, komentáře, statistiky, recenze, kritiky.
b) Hospodářství v Československu: nutnost reforem, příslušné návrhy; statistiky a analýzy situace v různých oblastech; hospodářské problémy v jiných státech východní Evropy; ekologické a politickoekonomické otázky.
c) Většinou původní příspěvky; některé převzaty z kolujícího samizdatu nebo přeloženy.

C.
1. L. Záhora, "Bilance ’hospodářské konsolidace’ aneb svědectví o marnosti vytvořit mýtus", Listy 6/80, 27.
2. "Novinky druhé kultury", Listy 3/79, 55-56. (2)
"Ekonomická revue", Svědectví 58/79, 223. (2)
"[A second issue of... Ekonomická revue...]", Palach Press Bulletin, 11/79, 40-41. (2)
"[The third issue of Ekonomická revue...]", Palach Press Bulletin, 11/79, 41. (3)
"Ekonomická revue", Summary of Avialable Documents (Palach Press Bulletin) 12/79, 11-12. (4)
"Ekonimicka revue", Summary of Avialable Documents (Palach Press Bulletin) 14/80, 26. (6)
"Ekonomická revue", Infoch 6/86. ([16])
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-88/88, 58.

D. Rozhovor s vydavatelem (9.5.89):
1. Praha.
2. Asi 30; včetně dalších opisů až 100.
5. Časopis se vlastně skládá z jednotlivých rukopisů; opatřených pouze jednotnými nadpisy a obsahem; periodicita asi 2-4x ročně; existuje asi 20 čísel; zastaveno kvůli zlepšující se úrovni ekonomického zpravodajství v oficiálním tisku.

zdroj: Posset 1993 viz

KOMPLETNÍ

1978

[1] - léto - pdf-ocr
2 - zima 1978-79 - pdf-ocr

 

1979

3 - jaro - pdf-ocr
4 - leto - pdf-ocr
5 - podzim - pdf-ocr
79 léto podzim výběr - pdf-ocr

 

1980

6 - jaro - pdf-ocr
7 - léto - pdf-ocr
 

1981

8 - jaro - pdf-ocr

 

1982

9 - jaro - pdf-ocr
10-11 - podzim - pdf-ocr

 

1983

12 - jaro - pdf-ocr
13-14 - podzim - pdf-ocr

 

1984

15 - zima - pdf-ocr
16 - podzim - pdf-ocr
 

1985

17 - zima - pdf-ocr
18 - leto - pdf-ocr
 

1986

19 - jaro - pdf-ocr