Melbournský kvart

KVART, od 1997 MELBOURNSKÝ KVART

Sokolský list.


*     Melbourne     *     1989 -     *     měsíčně     *


Zpravodaj Sokola Melbourne bezprostředně navazuje na Sokolský list. Vznik časopisu byl však také důsledkem nedostatku informačního kontaktu, způsobeného zánikem měsíčníku Panoráma. Redakce (Jiří Špiegl v tiráži uveden do č. 5/1990, Pavel Pospíchal v tiráži uveden od č. 1/1999) se neobrací pouze k Sokolům, ale k širší krajanské veřejnosti. Vedle krajanských a sokolských zpráv přináší list též glosy k aktuálním tématům, převzaté články z exilového tisku a inzerci. Podle Kanadského Sokola 1/1998 má Kvart 947 abonentů. V r. 2020 stále vychází.

Kvart: Sokolský list / Jiří Špiegl, Pavel Pospíchal. - MeIbourne; T. J. Sokol Melbourne - Czechoslovak Sokol Gymnastic Association. - 30 × 21 cm, 6-12 s. Od března 1997 změna názvu na Melbournský Kvart. - Č. september/90 má samostatnou neoznačenou přílohu, která obsahuje návrh na výstavbu nového krajanského domu. Č. únor/98 má samostatně stránkovanou přílohu s názvem Výběr z českého a slovenského tisku na internetu. - Č. prosinec/90 a únor/91 v záhlaví omylem označena číslem 5. Č. březen/97 omylem označeno r. 1967.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

https://sokolmelbourne.wordpress.com/kvart/


 

1989

1 - pdf-ocr

1992

12 - pdf-ocr

1993

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1994

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1995

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1996

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1997

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1998

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 -      7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1999

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2000

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr (chybně označeno jako červenec)    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2001

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

2005

12 - pdf-txt

2006

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2007

2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt

2008

2 - pdf-txt    3 - pdf-ocr    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt

2010

2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2011

1 - pdf-txt    2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt

2012

2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7 - pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2013

2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7-8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2014

2 - pdf-txt    3 - pdf-txt    4 - pdf-txt    5 - pdf-txt    6 - pdf-txt    7- pdf-txt    8 - pdf-txt    9 - pdf-txt    10 - pdf-txt    11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2015

1 - pdf-txt    3-4 - pdf-txt    5-6 - pdf-txt    8-9 - pdf-txt    10-11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2016

2-3 - pdf-txt    4-5 - pdf-txt    6-7 - pdf-txt    8-9 - pdf-txt    10-11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2017

2-3 - pdf-txt    4-5 - pdf-txt    6-7 - pdf-txt    8-9 - pdf-txt    10-11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2018

2-3 - pdf-txt    4-5 - pdf-txt    6-9 - pdf-txt    10-11 - pdf-txt    12 - pdf-txt

2019

2-3 - pdf-txt    4-5 - pdf-txt    9-10 - pdf-txt