Melbournský kvart

KVART, od 1997 MELBOURNSKÝ KVART

Sokolský list.

 

*     Melbourne     *     1989 –     *     měsíčně     *

 

Zpravodaj Sokola Melbourne bezprostředně navazuje na Sokolský list. Vznik časopisu byl však také důsledkem nedostatku informačního kontaktu, způsobeného zánikem měsíčníku Panoráma. Redakce (Jiří Špiegl v tiráži uveden do č. 5/1990, Pavel Pospíchal v tiráži uveden od č. 1/1999) se neobrací pouze k Sokolům, ale k širší krajanské veřejnosti. Vedle krajanských a sokolských zpráv přináší list též glosy k aktuálním tématům, převzaté články z exilového tisku a inzerci. Podle Kanadského Sokola 1/1998 má Kvart 947 abonentů. V r. 2020 stále vychází.

Kvart: Sokolský list / Jiří Špiegl, Pavel Pospíchal. – MeIbourne; T. J. Sokol Melbourne – Czechoslovak Sokol Gymnastic Association. – 30 × 21 cm, 6-12 s. Od března 1997 změna názvu na Melbournský Kvart. – Č. september/90 má samostatnou neoznačenou přílohu, která obsahuje návrh na výstavbu nového krajanského domu. Č. únor/98 má samostatně stránkovanou přílohu s názvem Výběr z českého a slovenského tisku na internetu. – Č. prosinec/90 a [únor]/[91] v záhlaví omylem označena číslem 5. Č. březen/97 omylem označeno r. 1967.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz

 

https://sokolmelbourne.wordpress.com/kvart/

 

1989

1 - pdf-ocr

 

1992

12 - pdf-ocr

 

1993

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1994

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1995

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1996

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1997

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1998

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - 
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1999

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

2000

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr  (chybně označeno jako červenec)
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

2001

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

2005

12 - pdf-txt
 

2006

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt
12 - pdf-txt
 

2007

2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt
 

2008

2 - pdf-txt
3 - pdf-ocr
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
 

2010

2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt
12 - pdf-txt

2011

1 - pdf-txt
2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt

2012

2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt
12 - pdf-txt

2013

2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
7-8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt
12 - pdf-txt

2014

2 - pdf-txt
3 - pdf-txt
4 - pdf-txt
5 - pdf-txt
6 - pdf-txt
8 - pdf-txt
9 - pdf-txt
10 - pdf-txt
11 - pdf-txt
12 - pdf-txt

2015

1 - pdf-txt
3-4 - pdf-txt
5-6 - pdf-txt
8-9 - pdf-txt
10-11 - pdf-txt
12 - pdf-txt

2016

2-3 - pdf-txt
4-5 - pdf-txt
6-7 - pdf-txt
8-9 - pdf-txt
10-11 - pdf-txt
12 - pdf-txt

2017

2-3 - pdf-txt
4-5 - pdf-txt
6-7 - pdf-txt
8-9 - pdf-txt
10-11 - pdf-txt
12 - pdf-txt

2018

2-3 - pdf-txt
4-5 - pdf-txt
6-9 - pdf-txt
10-11 - pdf-txt
12 - pdf-txt

2019

2-3 - pdf-txt
4-5 - pdf-txt
9-10 - pdf-txt