Prostor


*    Hradec Králové (Praha)    *    1964 – 1991    *    čtvrtletně     *

Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Prostor
2. Nezávislý časopis
3. Red. Anežka Adamová, Karel Samohrd, Alois Jakim, Aloys Tvrdým, Ljuba Pípalová, Jiří Boleslav, Adam Fiala, Marta Saklová, Jaroslav B. Řehák, Josef Horváth; zodpovědný redaktor Eduard Pohrobek
2-3 Mstirad Pohrobek (od č.4); zástupce šéfredaktora Petr Snaživý ; šéfredaktor Lomikar Drábek
4. Hradec Králové
5. Články a příspěvky zveřejněné v časopise PROSTOR nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce, proto za ně redakce nenese odpovědnost. Pouze příspěvky redakce jsou závazné
6. A4 (1-5); A5 (od č.6)
7. 48- 190
8. cyklostyl (1-4); xerox (od č.5); sešito v papíru
9. ilustrace
11. Všechny výtisky časopisu PROSTOR jsou zdarma!!!
12. 1-4 × ročně (r.1985 nevyšel)
13. 11; 120 14.1/I/06-82 (18.6.82); 2-3/I/01-83 (21.1.83); 4/1/06-83 (24.6.83); 5/II/12-83 (16.12.83); 6/II/12-84 (16.12.84); 7/II/06-86 (24.4.86); 8/II/03-87 (15.2.87); 9/III/06-87 (15.5.87); 10/III/12-87 (20.11.87); 11/III/06-88 (5.6.88); 1989-

B.
1. Časopis pro politiku a kulturu.
2. Obsah; rubriky ve volné kombinaci: Poznámky k událostem; Poznámky; Úvaha; Esej Reportáž; Náš rozhovor; Fejeton; Povídka; Ze zahraničního tisku; Anketa; Inzerce; Recenze; Dopisy,názory, polemiky; Literatura; Film; Ekologie; Sport
3. Většinou pseudonymy, šifry, plná jména: a) V. Benda, J. Boleslav, A. Fiala, J. Horváth, B. Hrabal, M. Kopecký, V. Kořán, P. Pithart, K. Samohrd, A. Tvrdym
b) G. Anders, H. Arendt, P. Johnson, C. G. Jung, G. Orwell, R. Scruton, A. Toynbee.
4. a) Eseje, komentáře, fejetony, recenze, kritiky, reportáže, rozhovory, anotace, glosy, polemiky.
b) Politika: stav společnosti, vzdělání, výchova; reformy; Gorbačov a perspektivy v Československu, Pražské jaro a důsledky; občanské iniciativy (Charta 77); hranice demokracie; historie: střední Evropa, I.republika (T.G.Masaryk); rostoucí zájem o náboženství; rozhovory s "mužem z ulice" o jeho starostech, obavách a přáních; ankety k různým tématům (strach, T.G.Masaryk, rok 1968 po dvaceti letech, rodina, vlast, emigrace, zábava, výchova); kultura: literatura (ukázky ze Svateb v domě B.Hrabala); poezie, próza; statě o undergroundu a druhé kultuře; anotace samizdatových a exilových novinek; polemiky s oficiálním tiskem (Kmen); recenze filmů a knih ze samizdatu (K. Pecka, Malostranské povídky; I. Klíma, Pokoj pro dva a jiné hry), z exilových (M. Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí) a oficiálních nakladatelství (J. Frais). c) Převážně původní příspěvky; několik překladů; některé texty převzaty (samizdat). 5. Edice Prostor, od r.1987. 6. Tematicky a úpravou silně připomíná* Svědectví

C. 1. J.P., "Host, ... Prostor, samizdat, Hradec Králové. Svědectví 82/87, 430-431.
"Prostor", Infoch 7/87. (8)
"Prostor", Infoch 11/87.(9)
"Prostor", Infoch 4/88. (10)
"Prostor", Infoch 17/88.(11)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,63.
**3. ** "Pokus proti skepsi", Prostor 1/82   D. Rozhovor s vydavatelem (6.5.89):
1. Praha; Hradec Králové slouží jako kamufláž.
2. 150-300; průměrně 200; následné dotisky.
3. Cyklostyl (1-4); xerox (od č.5).
4. Časopis by měl vyplňovat prázdný prostor, plný nevyřešených problémů.
5. Formování představ o časopisu již na přelomu let 1981/82, v době strachu a těžkých policejních represí; na založení se podílelo pět osob (tehdy všichni z nich kolem 30 let); všichni (s jednou výjimkou) činní v oficiálních strukturách; mj. i proto výběr názvů pro redakci (také sebeironie, humor a happening); Prostor se kloní stále více doprava; snaha získat statut (polo)oficiálního časopisu.
10. "Dítě" časopisu Svědectví
11. Autonomní.
14. Vzory: Svědectví; také Tvář, Zebra, Rozmluvy a Salisbury Review.
15. Zdarma (1-10); prodej (od č. 11): 40 Kčs; výrobní náklady na jeden výtisk jsou asi 20 až 30 Kčs; financování: technika z dotací; honoráře za příspěvky ze zisku z prodeje.
16. Edice Prostor (od r.1987)

zdroj: Posset 1993 viz

mj. bibliografie polistopadových čísel: revueprostor.cz


1982

1 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

1983

2-3 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    4 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    5 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

1984

6 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

1986

7 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

1987

8 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    9 - pdf-ocr    obsah pdf-txt    10 - pdf-ocr    obsah pdf-txt

1988

11 - pdf-ocr    obsah pdf-txt,

1989

12 - pdf-ocr    obsah pdf-txt,

1990

11 - 2. upr. vydání - únor 1990 - pdf-ocr    12 - 2. upr. vydání - květen 1990 - pdf-ocr    13 - listopad - pdf-ocr    14 - prosinec - pdf-ocr

1991

15 - březen - pdf-ocr    16 - červen - pdf-ocr    17 - září - pdf-ocr    18 - prosinec - pdf-ocr

1992

19 - březen - pdf-ocr    20 - červen - pdf-ocr    21 - září - pdf-ocr    22 - prosinec - pdf-ocr

1993

23 - březen - pdf-ocr    24 - léto - pdf-ocr    25 - podzim - pdf-ocr    26 - zima - pdf-ocr

1994

27 - jaro - pdf-ocr    28 - léto - pdf-ocr