Prostor

 
A.
1. Prostor;
2. Nezávislý časopis;
3. Red. Anežka Adamová, Karel Samohrd, Alois Jakim, Aloys Tvrdým, Ljuba Pípalová, Jiří Boleslav, Adam Fiala, Marta Saklová, Jaroslav B. Řehák, Josef Horváth; zodpovědný redaktor Eduard Pohrobek (1, 2-3); Mstirad Pohrobek (od č.4); zástupce šéfredaktora Petr Snaživý; šéfredaktor Lomikar Drábek;
4. Hradec Králové;
5. Články a příspěvky zveřejněné v časopise PROSTOR nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce, proto za ně redakce nenese odpovědnost. Pouze příspěvky redakce jsou závazné;
6. A4 (1-5); A5 (od č.6);
7. 48- 190;
8. cyklostyl (1-4); xerox (od č.5); sešito v papíru;
9. ilustrace;
11. Všechny výtisky časopisu PROSTOR jsou zdarma!!!;
12. 1-4 × ročně (r.1985 nevyšel);
13. 11; 120 14.1/I/06-82 (18.6.82); 2-3/I/01-83 (21.1.83); 4/1/06-83 (24.6.83); 5/II/12-83 (16.12.83); 6/II/12-84 (16.12.84); 7/II/06-86 (24.4.86); 8/II/03-87 (15.2.87); 9/III/06-87 (15.5.87); 10/III/12-87 (20.11.87); 11/III/06-88 (5.6.88); 1989-
 
B.
1. Časopis pro politiku a kulturu.
2. Obsah; rubriky ve volné kombinaci: Poznámky k událostem; Poznámky; Úvaha; Esej Reportáž; Náš rozhovor; Fejeton; Povídka; Ze zahraničního tisku; Anketa; Inzerce; Recenze; Dopisy,názory, polemiky; Literatura; Film; Ekologie; Sport
3. Většinou pseudonymy, šifry, plná jména: a) V. Benda, J. Boleslav, A. Fiala, J. Horváth, B. Hrabal, M. Kopecký, V. Kořán, P. Pithart, K. Samohrd, A. Tvrdym;
b) G. Anders, H. Arendt, P. Johnson, C. G. Jung, G. Orwell, R. Scruton, A. Toynbee.
4. a) Eseje, komentáře, fejetony, recenze, kritiky, reportáže, rozhovory, anotace, glosy, polemiky.
b) Politika: stav společnosti, vzdělání, výchova; reformy; Gorbačov a perspektivy v Československu, Pražské jaro a důsledky; občanské iniciativy (Charta 77); hranice demokracie; historie: střední Evropa, I.republika (T.G.Masaryk); rostoucí zájem o náboženství; rozhovory s "mužem z ulice" o jeho starostech, obavách a přáních; ankety k různým tématům (strach, T.G.Masaryk, rok 1968 po dvaceti letech, rodina, vlast, emigrace, zábava, výchova); kultura: literatura (ukázky ze Svateb v domě B.Hrabala); poezie, próza; statě o undergroundu a druhé kultuře; anotace samizdatových a exilových novinek; polemiky s oficiálním tiskem (Kmen); recenze filmů a knih ze samizdatu (K. Pecka, Malostranské povídky; I. Klíma, Pokoj pro dva a jiné hry), z exilových (M. Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí) a oficiálních nakladatelství (J. Frais).
c) Převážně původní příspěvky; několik překladů; některé texty převzaty (samizdat).
5. Edice Prostor, od r.1987.
6. Tematicky a úpravou silně připomíná Svědectví
 
C.
1. J.P., "Host, ... Prostor, samizdat, Hradec Králové. Svědectví 82/87, 430-431.
"Prostor", Infoch 7/87. (8)
"Prostor", Infoch 11/87.(9)
"Prostor", Infoch 4/88. (10)
"Prostor", Infoch 17/88.(11)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,63.
3. "Pokus proti skepsi", Prostor 1/82
 
D.    Rozhovor s vydavatelem (6.5.89):
1. Praha; Hradec Králové slouží jako kamufláž. 121
2. 150-300; průměrně 200; následné dotisky.
3. Cyklostyl (1-4); xerox (od č.5).
4. Časopis by měl vyplňovat prázdný prostor, plný nevyřešených problémů.
5. Formování představ o časopisu již na přelomu let 1981/82, v době strachu a těžkých policejních represí; na založení se podílelo pět osob (tehdy všichni z nich kolem 30 let); všichni (s jednou výjimkou) činní v oficiálních strukturách; mj. i proto výběr názvů pro redakci (také sebeironie, humor a happening); Prostor se kloní stále více doprava; snaha získat statut (polo)oficiálního časopisu.
10. "Dítě" časopisu Svědectví
11. Autonomní.
14. Vzory: Svědectví; také Tvář, Zebra, Rozmluvy a Salisbury Review.
15. Zdarma (1-10); prodej (od č. 11): 40 Kčs; výrobní náklady na jeden výtisk jsou asi 20 až 30 Kčs; financování: technika z dotací; honoráře za příspěvky ze zisku z prodeje.
16. Edice Prostor (od r.1987)
zdroj: Posset 1993 viz
 
 
"…PROSTOR, u jehož zrodu stáli Aleš Lederer, Jan Štern, Jan Vávra a Jiří Hapala, vznikl v červnu v roce 1982." - zdroj a mj. bibliografie polistopadových čísel: revueprostor.cz
 
 

1982

 
1 - obsah pdf-txt, plný text pdf-ocr

1983

 
2-3 - obsah pdf-txt, plný text pdf-ocr
4 - obsah pdf-txt, plný text pdf-ocr
5 - obsah pdf-txt, plný text pdf-ocr

1984

 
6 - obsah pdf-txt, plný text pdf-ocr

1986

 
7 - obsah pdf-txt, plný text pdf-ocr

1987

 
8 - obsah pdf-txt, plný text pdf-ocr
9 - obsah pdf-txt, plný text pdf-ocr
10 - obsah pdf-txt, plný text pdf-ocr

1988

 
11 - obsah pdf-txt, plný text pdf-ocr

1989

 
12 - obsah pdf-txt, plný text pdf-ocr

1990

 
11 - 2. upr. vydání - únor 1990 - pdf-ocr
12 - 2. upr. vydání - květen 1990 - pdf-ocr
13 - listopad - pdf-ocr
14 - prosinec - pdf-ocr

1991

 
15 - březen - pdf-ocr
16 - červen - pdf-ocr
17 - září - pdf-ocr
18 - prosinec - pdf-ocr

1992

 
19 - březen - pdf-ocr
20 - červen - pdf-ocr
21 - září - pdf-ocr
22 - prosinec - pdf-ocr

1993

 
23 - březen - pdf-ocr
24 - léto - pdf-ocr
25 - podzim - pdf-ocr
26 - zima - pdf-ocr

1994

 
27 - jaro - pdf-ocr
28 - léto - pdf-ocr