Novina

1950: Agrární revue pro sociální, kulturní a hospodářskou politiku.

1965: Revue pro sociální, kulturní a hospodářskou politiku.

1967: List Výkonného výboru Čs. Republikánské strany v exilu.

1968: Časopis Čsl. Republikánské strany agrární - v exilu.


 

*     Paříž, od 1965 Chicago (USA), od 1972 Cleveland (USA)     *     1949 - 1950, 1965 - 1985 ?     *     nepravidelně     *


Časopis Čs. republikánské strany v exilu založili v srpnu 1949 vydavatel Bohuslav Soumar a redaktor Josef Šámal. Komentáři a úvahami na různá politická a hospodářská témata přispěli mj. Zdeněk Brož, Josef Černý, Anna Dušková, Martin Hrabík, František Král, Karel Mazáč, Michal Múdry, Bohdan Novák, Štefan Osuský, Alois Rozehnal, Marie Šámalová, Bohuslav Tumlíř aj. Vycházel nejprve jako rozmnožený strojopis, později tiskem.

Podle katalogu archivu University v Nebrasce vyšla v roce 1949 4 čísla a v roce 1950 10 čísel. Potom list zřejmě nevycházel: Archiv Bohemia 1961 uvádí, že vydání bylo přerušeno po pětičísle 6-10/1950, Antonín Vlach ve Sklizni č. 124-129 zjevně nepřesně píše, že Novina vycházela v letech 1948-52. Po dlouholeté vydavatelské přestávce byl list v roce 1965 obnoven zásluhou Josefa Šámala v Chicagu; první číslo je věnováno jubileu významného stranického činitele Josefa Černého. Čísla z roku 1967 vydal v Chicagu (1) a v Northbrooku (2) Výkonný výbor Čs. Republikánské strany v exilu; číslo 2/1967 bylo věnováno zesnulému J. Šámalovi (zemřel 22.8.1967), po jehož smrti časopis redigovali Vladimír Dostál a Josef Černý, na redakční práci se podíleli též Eduard Dellin, Jaroslav Rabas a Míla Šámal. Čísla ze 70. a 80. let vydal Martin Hrabík v Clevelandu, čísla z let 1973 a 1983 jsou věnována památce Antonína Švehly, číslo z roku 1985 památce Rudolfa Berana (na redakční přípravě tohoto čísla spolupracovali Přemek Kocián, o administrativu pečoval Jan Reban). Novina se v této době soustředí zejména na dějiny republikánské strany a připomínky jejich významných představitelů; stále častěji se objevuji nekrology (důležitý biografický pramen). Do obnoveného listu přispívali kromě výše uvedených Josef Černý, František Doubrava, Vasilij Fedinec, M. Hrabík, Pavel Javor (též pod vl. jm. Jiří Škvor, básně a stati), Jiří Klášterský, P. Kocián (zejména básně, ale i stati), František Koutnik, František Král, Jozef Lettrich, Jaroslav Navrátil, Antonín Paleček, Jaroslav Pecháček, Ferdinand Peroutka, Jan Reban, Svatava Růžičková, Čeněk Torn, Marie Tumlířová, Václav Zeman, Václav Zolman aj.

Redakce sice pokračovala v původním ročníkování, které zahrnovalo i období, kdy list nevycházel, nyní však byl vydáván velmi nepravidelně.

Novina : List Výkonného výboru Čs. Republikánské strany v exilu Bohuslav Soumar, Eduard Dellin, Jaroslav Rabas, Míla Šámal, Josef Šámal, Martin Hrabík, Přemek Kocián. - Cleveland: Martin Hrabík. 27-28 × 21 cm, 10-112 s.; č. 1/65 a č. 1, 2/67 27 × 19 cm; 1 č./[69] 25 × 16,5 cm. - Původně vychází v Paříži, první č. po vyd. přestávce vyšlo v Chicagu v únoru 1965 (č. 1/65) s podnázvem Revue pro sociální, kulturní a hospodářskou politiku, vydavatel není uveden. - Č. 6-10/50 má podnázev Agrární revue pro sociální, kulturní a hospodářskou politiku (Revue agraire pour les question politiques, sociales et économiques). - Č. 1,2/67 vydal Výkonný výbor Čs. Republikánské strany v exilu, č. 1/67 v Chicagu, č. 2/67 v Northbrooku. - 1 č./[69] je pravděpodobně zvláštním číslem, věnovaným 70. výročí založení Československé Republikánské strany agrární a 50. výročí založeni Československé republiky; má podnázev Časopis Čsl. Republikánské strany agrární v exilu, další bibliografické údaje chybí.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1949

3-4 - pdf-ocr

1950

1-2 - pdf-ocr    3-4-5 - pdf-ocr    6-10 - pdf-ocr   

1965

1 - pdf-ocr   

1967

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr   

1969

pdf-ocr   

1972

červen - pdf-ocr   

1973

červen - pdf-ocr

1983

listopad - pdf-ocr

1985

říjen - pdf-ocr