Zpravodaj Konfederace politických vězňů, K 231


*     Praha     *     2002 –     *     5 × ročně     *


Navazuje na periodikum Věrni zůstali, vydává Rada Konfederace politických vězňů.

V r. 2004 list řídila redakční rada: Alois Durďák, Jaroslav Huml, Zdeněk Kovařík, Jaroslav Krásný, Zdeněk Křivka, František Šedivý.

Rozsah obvykle 12 stran A4.


1994 - roč. [1]

4 - pdf-ocr jen s. 1-2 6 - pdf-ocr 7 - pdf-ocr 8 - pdf-ocr

1995 - roč. 2

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr

1996 - roč. 3

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr

1997 - roč. 4

1 - pdf-ocr

1998 - roč. 5

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr mimořádné číslo listopad - pdf-ocr

1999 - roč. 6

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr

2000 - roč. 7

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr

2001 - roč. 8

5 - pdf-ocr

2002 - roč. 9

5 - pdf-ocr

2003 - roč. 10

4 - pdf-ocr

2004 - roč. 11

3 - pdf-ocr

2008 - roč. 15

4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr s příl. Uranový gulag

2009 - roč. 16

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr