Velehrad

Nezávislý časopis pro křesťanský život

 

*     1989     *     Brno - Olomouc     *     

 

V r. 1988 se v Luhačovicích několik osob, působících v křesťanském samizdatu, shodlo na potřebě vydávání nezávislého křesťanského časopisu na Moravě, za významné považovali Oto Mádra a Josefa Zvěřinu. V. obsahoval jinak nedostupné informace z domácího křesťanského života; překlady a informace ze zahraničního rozhlasového zpravodajství.

První číslo vyšlo na jaře 1989, do listopadu vyšlo 10 čísel. Po listopadu 89 působil Velehrad legálně s rozšířeným okruhem spolupracovníků; později zanikl.

V redakční radě působili brněnští Radomír Malý či Václav Umlauf, otrokovický Tomáš Květák, prostějovský Miloš Košíček, olomoucký Jindřich Suchánek a Tomáš Kopřiva. Byl rozmnožován na cyklostylu, dle Jindřicha Suchánka byl náklad 500-1000 výtisků.

Stálejší rubriky: Slovo předem; Děje se kolem nás…; Desetiletí duchovní obnovy; Křesťan a svět; Rozhovor; Zeptali jsme se…; Názory, Polemika; Pozvánka do kina; Umění a kultura; Prázdniny, dovolená; Kultura; Zprávy, Došlo po uzávěrce.

s použitím části textu Václava Buriana "O olomouckých samizdatových časopisech" např. zde: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. ISSN 1214-6498., upraveno, doplněno

 

1989

1 - pdf-ocr

2 - pdf-ocr

3 - pdf-ocr

4 - pdf-ocr

5 - pdf-ocr

6 - 18. července 1989 - pdf-ocr
obsah:
s. I-IV: Noví biskupové (představení nově jmenovaných českých a slovenských biskupů)
s. 1: -re-: Víra dnes (zamyšlení)
s. 2: Tomáš Kopřiva: Pouť ke sv. Janu Prachatickému ve dnech 17. - 18. 6. 1989
s. 3: Bohoslužba slova na závěr pouti ke sv. Janu Neumannovi do Prachatic dne 18. 6. 1989
s. 7: TK: Oslavili jsme 90. narozeniny pana kardinála, Rozhovor s kardinálem Františkem Tomáškem (z dubnového čísla římského časopisu Nový život)
s. 11: Radomír Malý: Pláč homiletický (zamyšlení)
s. 13: Rozhovor s JUDr. Jánom Čarnogurským
s. 15: Musíme Tě prosit za odpuštění (modlitba)
s. 16: Apel českobratrských evangelíků proti trestu smrti
s. 18: Marie Mahonová: Sluneční tanec (báseň)
s. 19: Drážďany 23. - 25. 6. 1989 - setkání "Taizé"
s. 20: Děje se kolem nás... (domácí zpravodajská a polemická rubrika)
s. 23: Křesťan a svět (zahraniční rubrika)
s. 26: Názory, polemika (rubrika)
s. 29: Zprávy (rubrika)
s. 31: Došlo po uzávěrce: František Tomášek: Otevřený list vládním činitelům a občanům ČSSR

7 - pdf-ocr

8 - pdf-ocr

9 - pdf-ocr