Velehrad

Nezávislý časopis pro křesťanský život


*     Brno - Olomouc     *     1989     *     měsíčně     *


V r. 1988 se v Luhačovicích několik osob, působících v křesťanském samizdatu, shodlo na potřebě vydávání nezávislého křesťanského časopisu na Moravě, za významné považovali Oto Mádra a Josefa Zvěřinu. V. obsahoval jinak nedostupné informace z domácího křesťanského života; překlady a informace ze zahraničního rozhlasového zpravodajství.

První číslo vyšlo na jaře 1989, do listopadu vyšlo 10 čísel. Po listopadu 89 působil Velehrad legálně s rozšířeným okruhem spolupracovníků; později zanikl.

V redakční radě působili brněnští Radomír Malý či Václav Umlauf, otrokovický Tomáš Květák, prostějovský Miloš Košíček, olomoucký Jindřich Suchánek a Tomáš Kopřiva. Byl rozmnožován na cyklostylu, dle Jindřicha Suchánka byl náklad 500-1000 výtisků.

Stálejší rubriky: Slovo předem; Děje se kolem nás…; Desetiletí duchovní obnovy; Křesťan a svět; Rozhovor; Zeptali jsme se…; Názory, Polemika; Pozvánka do kina; Umění a kultura; Prázdniny, dovolená; Kultura; Zprávy, Došlo po uzávěrce.


s použitím části textu Václava Buriana "O olomouckých samizdatových časopisech" např. zde: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. ISSN 1214-6498., upraveno, doplněno


1989

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - 18. 7. 1989 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr


obsah č. 6:
Noví biskupové (představení nově jmenovaných českých a slovenských biskupů)
-re-: Víra dnes (zamyšlení)
Tomáš Kopřiva: Pouť ke sv. Janu Prachatickému ve dnech 17. - 18. 6. 1989
Bohoslužba slova na závěr pouti ke sv. Janu Neumannovi do Prachatic dne 18. 6. 1989
TK: Oslavili jsme 90. narozeniny pana kardinála, Rozhovor s kardinálem Františkem Tomáškem (z dubnového čísla římského časopisu Nový život)
Radomír Malý: Pláč homiletický (zamyšlení)
Rozhovor s JUDr. Jánom Čarnogurským
Musíme Tě prosit za odpuštění (modlitba)
Apel českobratrských evangelíků proti trestu smrti
Marie Mahonová: Sluneční tanec (báseň)
Drážďany 23. - 25. 6. 1989 - setkání "Taizé"
Děje se kolem nás... (domácí zpravodajská a polemická rubrika)
Křesťan a svět (zahraniční rubrika)
Názory, polemika (rubrika)
Zprávy (rubrika)
Došlo po uzávěrce: František Tomášek: Otevřený list vládním činitelům a občanům ČSSR