Smer 1941-48

Revue pre duchovný život


*     Trenčín, od č. 1/1946 Košice     *     1941 – 1948     *     měsíčně kromě prázdnin     *


Šéfredaktoři: prof. dr. Innocent Müller, OP; od č. 7/1946 P. Juraj Akvinas Mária Gabura, OP.

Revue slovenských dominikánů byla vydávaná po vzoru české dominikánské revue Na hlubinu. Publikovali v ní Jozef Babor, Pavol Beňuška, Jozef Búda, Gašpar Friethoft, Reginald Garrigou-Lagrange, Metod Habán, Ján Haranta, Max. Chladný Hanoš, Alojz J. Chura, Juraj Kohút , Ján Mastyľak, Emilián Soukup, Anton Surjanský a další.

 

Digitální podoba byla připravena ve spolupráci dominikani.sk a Sdružení občanů Exodus.


1941

01 - pdf-ocr   02 - pdf-ocr   03 - pdf-ocr   04 - pdf-ocr   05 - pdf-ocr   06 - pdf-ocr   07 - pdf-ocr   08 - pdf-ocr   09 - pdf-ocr   10 + autorský rejstřík - pdf-ocr

1942

01 - pdf-ocr   02 - pdf-ocr   03 - pdf-ocr   04 - pdf-ocr   05 - pdf-ocr   06 - pdf-ocr   07 - pdf-ocr   08 - pdf-ocr   09 - pdf-ocr   10 + autorský rejstřík - pdf-ocr

1943

01 + autorský tejstřík - pdf-ocr   02 - pdf-ocr   03 - pdf-ocr   04 - pdf-ocr   05 - pdf-ocr   06 - pdf-ocr   07 - pdf-ocr   08 - pdf-ocr   09 - pdf-ocr   10 - pdf-ocr

1944

01 - pdf-ocr   02 - pdf-ocr   03 - pdf-ocr   04 - pdf-ocr   05 - pdf-ocr   06 -    07 -    08 - pdf-ocr   09-10 + autorský rejstřík - pdf-ocr

1945

01 + autorský rejstřík - pdf-ocr   02-04 - pdf-ocr   05-06 - pdf-ocr   07-10 - pdf-ocr

1946

01-02 - pdf-ocr   03 - pdf-ocr   04 - pdf-ocr   05 - pdf-ocr   06 - pdf-ocr   07 - pdf-ocr   08-09 - pdf-ocr   10 - pdf-ocr

1947

01 + obsah ročníku dle rubrik - pdf-ocr   02-03 - pdf-ocr   04 - pdf-ocr   05-06 - pdf-ocr   07 - pdf-ocr   08-09 - pdf-ocr   10 - pdf-ocr

1948

01 - pdf-ocr   02 - pdf-ocr   03 - pdf-ocr   04 - pdf-ocr   05-06 - pdf-ocr   07 - pdf-ocr