Perspektivy

 

Kulturní sborník (1961-64). 

Sborník o společnosti (1966).

 

*     New York     *     1961 – 1966     *     dvakrát ročně, později nepravidelně     *

 

Časopis vydával v New Yorku Frank Švehla, redaktorem prvních šesti čísel byl Ladislav Radimský, v sedmém svazku redaktor není uveden, osmý a poslední svazek připravil František Třešňák. Jádrem časopisu byly úvahy, stati a eseje, zabývající se politickou i společenskou situací exilu, společenskou situací v Československu a nejrůznějšími otázkami filosofie, psychologie, historie a věd o umění. Odpovídající prostor věnoval časopis recenzím nejen politologické literatury a beletrie vydávané v exilu, ale příležitostně i doma vydávaných titulů. Rubrika Z nových českých veršů představovala soudobou exilovou tvorbu, prozaické novinky se objevovaly jen zřídka. Přispěli Vilém Brzorád, Boris Čelovský, Jan Čep, Marie Dolanská, Gertruda Goepfertová, Václav Hlavatý, Karel Husa, Zdeněk Jasný, Pavel Javor (i pod vl. jm. Jiří Škvor), Ivan Jelínek, Čestmír Ješina, Jaroslav Jíra, Jiří Kárnet, Antonín Kratochvil, František Listopad, Josef Martínek, Jaromír Měšťan, Zdeněk Němeček, Zdeněk Pícha, Ladislav Radimský ( i pod pseudonymem Petr Den), Miroslav Rašín, Alois Rozehnal, Milada Součková, Robert B. Soumar, Věra Stárková, Bedřich Svatoš, Robert Vlach, Pavel Želivan (vl.jm. Karel Vrána) aj. V 6. čísle uveřejněno sedm německy psaných dopisů Petra Bezruče Johannesu Urzidilovi s adresátovým komentářem. Některé recenze podepsány šifrou či vůbec nepodepsány. – List vycházel od května 1961 zpočátku dvakrát ročně., změna redakce v 8. čísle přinesla změnu v uspořádání rubrik a signalizovala i jiné koncepční změny, další svazky však již nevyšly. Obsah čísel 1-8 nepublikován.

Koncepci P. uplatnil jejich redaktor L. Radimský ve čtvrtletníku Proměny, který řídil od ledna 1964 až do své smrti v roce 1970. Na původní Perspektivy grafickou úpravou navázal čtvrtletník pro politiku Perspektivy socialismu.

Perspektivy: Kulturní sborník / Ladislav Radimský, František Třešňák, František Švehla. - New York: František Švehla. – 21 × 14-15 cm, 43-64 s. – Č. 8/66 má podnázev Sborník o společnosti.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

KOMPLETNÍ

1961

1ocr-pdf, obsah

2ocr-pdf, obsah

1962

3 - ocr-pdf, obsah

4 - ocr-pdf, obsah

1963

5 - ocr-pdf, obsah

6 - ocr-pdf, obsah

1964

7 - ocr-pdf, obsah

1966

8 - ocr-pdf, obsah

 
 

kompletní rejstřík a obsahy: txt-pdf