Vývoj


*     Praha     *     1946 - 1948     *     týdně     *


Obrázkový a informační týdeník, šéfredaktorem byl Pavel Tigrid, vydával ho Výkonný výbor Československé strany lidové, vycházel od září 1946 do února 1948. Mířil především na mladší čtenářstvo, pravidelně obsahoval zejména krátké zprávy a komentáře zaměřující se na domácí a světové dění. Měl obdobné politické zaměření i autorské zázemí jako časopis Obzory, vydávaný rovněž Výkonným výborem lidové strany. Redaktorem byl Jiří Kovtun (od května 1947 hlavní redaktor). Byl určen hlavně mladým čtenářům, usiloval o pestrost a zábavnost a jeho těžiště bylo v krátkých zprávách, komentářích a poznámkách o nejrůznějších oblastech domácího i světového dění. Pravidelné rubriky Československo, Zahraničí, Mládež - studentstvo, O lidech a věcech, Knihy a umění, Divadlo a film, Výchova a školství, Náboženství, Hospodářství a práce, Věda a technika, Sport, Žena a móda ap. Postupně v něm nabývaly na významu politické komentáře. Dopisovatelkou listu byla i vdova po americkém prezidentu a velvyslankyně USA v OSN Eleanor Rooseveltová. Autory poznámek o literatuře a knižních recenzí byli hlavně František Jakubův a Jiří Kovtun. Básně a prózy se objevovaly v časopisu zřídka, nejčastěji ve vánočních a prázdninových číslech. Pravidelný ráz měla však satirická rubrika Mimochodem: zprvu v ní vycházely hlavně epigramy, od 1947 pak seriál Okénko pokroku čtyřnohých proroků, v němž byly politické boje - zřejmě nikoli bez vlivu Orwellovy Farmy zvířat, která vyšla 1946 v českém překladu - ironicky transponovány do světa zvířat („komentáře" Stračeny Bulíčkové, Čunykla apod.).

Programové zásady redakce byly pravdivost, demokracie, svoboda a víra. Naplňovat je chtěla nepředpojatým zprostředkováním informací o politickém a kulturním dění ve světě, kritičností a ostražitostí vůči sílícím známkám totalitarismu v domácí politice, zejména komunistické. Hájila svobodu názoru, upozorňovala na zločiny spáchané při odsunu sudetských Němců, stejně jako na přehmaty státní správy a prohřešky politických stran. Prozápadní a protisocialistickou orientací a obranou křesťanských hodnot budila nenávistné reakce levicového tisku (Rudé právo, Právo lidu, Tvorba, Kulturní politika aj.) i ministerstva informací (to se několikrát pokusilo o zastavení listu). Redakce vystupovala proti denuncování té části inteligence, která měla výhrady ke komunistické kulturní politice a přejímání „sovětských zkušeností". Kladla důraz na přesnost zpravodajství ze zahraničí a nezkomolené tlumočení názorů a komentářů ze západního tisku. V č. 1947/8 rozhovor s Janem Zahradníčkem.

dle slovnikceskeliteratury.cz


1946

2 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1947

18 - pdf-ocr    21 - pdf-ocr    33 - pdf-ocr    34 - pdf-ocr - chybí 4 s.    35 - pdf-ocr    36 - pdf-ocr    37 - pdf-ocr    39 - pdf-ocr    42 - pdf-ocr    46 - pdf-ocr    48 - pdf-ocr    51 - pdf-ocr

1948

6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr