Pařížský sokol

Věstník pro členy a přátele Sokola.


*     Paříž     *     1957 – 1957     *     čtvrtletně     *


Tištěný věstník pařížského Sokola redigoval František Fiedler. Podle informace archiváře Jindřicha Chaloupka vyšla pouze dvě čísla v lednu a v dubnu 1957; tato dvě čísla zaznamenává i katalog archivu University v Nebrasce. Časopis volně navázal na předcházející periodika téhož vydavatele (zvl. na Věstnik Pařížského Sokola, 1938 1940, redigoval rovněž F. Fiedler).\

Literatura: Bratr Fr. Fiedler nás opustil. Zpravodaj Sokol Paříž 1998. č. 19. s. 5

Pařížský Sokol: Věstnik pro členy a přátele Sokola / František Fiedler. Paris: Sokol de Paris. - 27 × 21 cm, 17 s. - Název a podnázev též ve francouzštině: Sokol de Paris: Bulletin interieur pour les membres et pour les amis des „Sokols".

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


předchůdce - Věstník pařížského Sokola

1940

1 - pdf-ocr

2 - pdf-ocr

3-4 - pdf-ocr