Odborové rozhledy

List pro šíření zásad svobodného hnutí odborového.


*     Londýn, Toronto/New York ?, později Paříž     *     1950 – 1959     *     nepravidelně, později měsíčně     *


Odborářský měsíčník se zabýval pracovními a sociálními podmínkami života čs. společnosti, odborovým hnutím v komunistických zemích a příležitostně i odborářskými problémy ve svobodném světě. Redigoval jej Arno Hais .

Časopis začal vycházel zřejmě v Londýně, od roku 1951 v Torontu v Kanadě, nejpozději od roku 1955 v Paříži (katalog archivu University v Nebrasce uvádí jako jedno z míst vydání také New York). Katalog British Library v Londýně zaznamenává čísla z června/července, srpna/září a října/listopadu 1950, katalog archivu University v Nebrasce zaznamenává čísla 1 a 2 z roku 1951, číslo 3 z roku 1952 a číslo z prosince 1953. Od roku 1955 vycházely OR pravidelně měsíčně jako rozmnožený strojopis, od dvojčísla 7 8/1958 vycházely tiskem a paralelně sledovaly nové číslování.

Podle informace z British Library zaznamenána v roce 1955 příloha Zprávy Československé sekce Mezinárodního ústředí svobodných novinářů v exilu. Od č. 1/55 do č. 2-3/56 vycházela na pokračování příloha Arno Haise Odborové hnutí za druhé republiky a za okupace. V roce 1959 se stal přílohou časopisu původně samostatný titul Odborář, vydávaný v New Yorku.

Dvojčíslem 5-6/1959 OR zanikly.

Odborové rozhledy: List pro šíření zásad svobodného hnutí odborového / Arno Hais, Raymond Le Bourre. - Paris: Section Tchécoslovaque des Syndicalistes Libres en Exil. - 27 × 21 cm, 8-24 s.; od č. 1-2(7-8)/58 22,5 × 16,5 cm. Od poloviny roku 1958 nové číslování. Titul měl přílohu Arno Haise s názvem Odborové hnutí za druhé republiky a za okupace, která vycházela na pokračování od č. 1/55 do č. 2-3/56. Od roku 1959 příloha Odborář, dříve samostatný titul. - K č. 9-10/56 přiloženo Prohlášení o událostech v Maďarsku.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1958

2 - pdf-ocr