Řád 1991-2015


*     Praha     *     1996 – 2015     *     3 × ročně     *


Ř. vydával P. Karel Dachovský, spisovatel, publicista, 1981 tajně vysvěcen na kněze biskupem podzemní církve Václavem Razikem.

Nakladatelství založil K.D. v lednu 1990, vydalo na 250.000 výtisků knih a brožur. Náplní je náboženská literatura, poezie a životopisy svatých. Časopis Ř. volně navazoval na stejnojmenné periodikum (viz), které vycházelo 1932-44.


Vydával též knižní edici Řádu, kde mj. vyšlo:

Pod klenbou katedrály, 1991
Budu Ti, Bože, zpívat, 1992
1. Karel Dachovský: Svatý Karel Boromejský, životopis, 68 s.
2. Marie Dolistová: Paní Zdislava z Lemberka, životopis a poéma - v češtině, polštině, němčině, lužickosrbštině,angličtině a esperantu, 100 s.
3. Karel Dachovský: Blahoslavený kardinál J. H. Newman, životopis katolického konvertity z anglikánství a význačného teologa
4. Ch. Stoddard: Svatý Antonín z Padovy, životopis, 61 s.
5. Karel Dachovský: Sv. Jan Vianney, životopis, 72 s.
6. Karel Dachovský: Sv. Alžběta Durynská, životopis, 48 s.
7. Karel Dachovský: Cesta františkánského kněze Jana Bárty, historická studie, 1992, 100 s.
8. Karel Dachovský: V srdci Londýna, novela ze života emigranta, 100 s.
9. F. Mikulášek, SJ: Za zdí a bez zdí, paměti jezuity vězněného 9 let, 140 s.
10. Karel Dachovský: Svatý Norbert, 58 s.
11. Karel Dachovský: Sv. Gianna Beretta Molla, příběh ženy, která odmítla jít na interupci, ačkoliv věděla, že při porodu zemře. 36 s.
12. MUDr. John Grady: Interupce - ano, nebo ne?, 24 s.
13. Karel Dachovský: P. Paul Marx, OSB, životopis aktivisty proti interupcím v USA, 64 s.
14. Zpovědní zrcadlo
15. Karel Dachovský: Cestou k Bohu, první informace o Bohu a Církvi pro dosud nevěřící, 1993, 28 s.
16. Karel Dachovský: Sepnuto duhou, náboženké básně, 64 s.
17. Časopis Řád - vychází 3 × ročně, časopis pro obranu nenarozeného života, informace z Církve, katolická literatura
18. Karel Dachovský: Česká odysea, náboženské básně, 84 s.
19. Karel Dachovský: Podle řádu Melchizedechova, náboženské básně, 1994, 68 s.
20. Karel Dachovský: Miniatury, náboženské básně, 56 s.
21. Karel Dachovský: Ctihodná Edel Quinnová, životopis misionářky v Africe. 64 s.
22. Karel Dachovský: Umlčený zvon, životopisný román o františkánovi P. Janu Bártovi. 1991, 157 s.\ 23. Karel Dachovský: Pod rozstříleným praporem je krásy dost, nová sbírka náboženské poezie.
24. Stella Lilley: Život s utrpením, úvahy o utrpení a sv. Padre Piovi.
25. Ivan Slavík: Kapky krve a potu Arnošta Jenče, náboženské básně.
26. Karel Dachovský: Alexia, příběh mladého děvčete v těžké nemoci, 57 s.
27. Karel Dachovský: Sv. Bernard z Clairvaux, životopis, 40 s.
28. Karel Dachovský: Sv. Alois, životopis, 44 s.
29. Karel Dachovský: Sv. Filip Neri, životopis, 46 s.
30. P. Rudolf Dilong: Světec z Assisi, životopis, 125 s.
31. Karel Dachovský: Svatý František Xaverský, životopis, 52 s.
32. Karel Dachovský: Svatý Martin, životopis, 48 s.
33. Karel Dachovský: Svatý Vincenc de Paul, životopis, 78 s.
34. P. Winfrid Herbst S.D.S.: Nové předpisy o odpustcích, 30 s.
35. Karel Dachovský: Svatý papež Pius X., 59 s.
36. František Lazecký: Mozartiana, 34 s.
37. Karel Dachovský: P. Paul Marx OSB, 54 s.
38. Karel Dachovský: Svatý František z Pauly, 53 s.


KOMPLETNÍ

1991

1 - pdf-ocr   2 - pdf-ocr

1996

1-3 - pdf-ocr

1997

1-3 - pdf-ocr

1998

1-3 - pdf-ocr

1999

1-3 - pdf-ocr

2000

1-3 - pdf-ocr

2001

1-3 - pdf-ocr

2002

1-3 - pdf-ocr

2003

1-3 - pdf-ocr

2004

1-3 - pdf-ocr

2005

1-3 - pdf-ocr

2006

1-3 - pdf-ocr

2007

1-3 - pdf-ocr

2008

1-3 - pdf-ocr

2009

1-3 - pdf-ocr

2010

1-3 - pdf-ocr

2011

1-3 - pdf-ocr

2012

1-3 - pdf-ocr

2013

1-3 - pdf-ocr

2014

1-3 - pdf-ocr

2015

1-2, parte - pdf-ocr