Dialogy

Nekomerční svobodný tisk ve službách československé revoluce.

9/1987: Nezávislý kritický občasník.


*     Paříž     *     1983 - 1987     *     nepravidelně     *


Časopis byl založen v říjnu 1977 jako samizdat vydávaný v Praze a Brně, na jehož redakci se podíleli Jan Tesař, Ladislav Hejdánek a Rudolf Battěk viz. Po zatčení R. Battěka v roce 1980 zřejmě přestal vycházel, v roce 1983 jej obnovil (VI. r.) v Paříži vydavatel a redaktor Jan Tesař. Podle tiráže byl určen čtenářům v Československu („pro potřeby kursů nezávislého vzdělávání a pro nezaměstnané zdarma"), v zahraničí se neprodával.

Časopis se zabýval politickými, historickými a aktuálními společenskými tématy. Přispívali mj. Ladislav Beran, Martin Hybler, Miloslav Jakub, Jiří Kebrle, Petr Kvarda, Vlastimil Pěchota, Jaroslav Suk, Jan Tesař aj. - Číslování průběžné. Číslo 9 vyšlo v roce 1987 po roční vydavatelské přestávce. Viz též Afgánský zápisník.

Dialogy: Nekomerční svobodný tisk ve službách československé revoluce Jan Tesař. Paris: Jan Tesař. 21 × 15 cm. 64-180 s.; č. 9 [87] 20 × 14,5 cm. U č. 1,2,9 není uveden rok vydáni. - Titul navazuje na samizdatový časopis Dialogy. Č. 1/[83] obsahuje samostatně stránkovaný oddíl s názvem Socialistická akademie. - Č. 9/[87] je označeno jako zvláštní polské čislo. - Č. 9/[87] má podnázev Nezávislý kritický občasník.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


[1983]

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1984

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1985

7-8 - pdf-ocr

1986

9 - pdf-ocr