Čecho-brazilián

od 1966 Čecho-Evropan

od 1980 Brazilské listy

Nezávislý oběžník antikomunistických Čechoslováků v Brazílii a braziliánů čs. původu (č. 1)

Nezávislý oběžník antikomunistických Čechoslováků v Brazílii (od č. 2)

Oběžník brazilských Čechoslováků (od č. 13)

Informační bulletin spolku União Recreativa e Cultural Tchecoslovaco-Brasileira (od č. 20/1964)

Vydávají přátelé sjednocené Evropy (č. 25-26)

Bulletin Čs. přátel sjednocené Evropy (od č. 27)

Boletim independente tcheco-brasileiro (od č. 41)


*     São Paulo     *     1957 – 1959, 1964 – 1980     *     nepravidelně     *


Český a portugalský informačně politický oběžník přinášel politické komentáře, krajanské zprávy (v rubrice Čechoslováci v Brazílii) a drobné glosy, v č. 11 zavedena rubrika Zprávy spolku União Recreativa e Cultural Tchecoslovaco-Brasileira. Časopis vydával a redigoval Alex Jablonský-Cejnar. První číslo vyšlo v říjnu 1957 jako rozmnožený strojopis, další čísla první etapy časopisu vycházela tiskem. V letech 1957-59 vyšlo celkem 19 čísel (v roce 1959 náklad 1000 ks), do nichž kromě vydavatele přispěli mj. Jan A. Baťa, Fr. Roblínský a F. C. Štěrba. Od února 1964 časopis pokračoval s navazujícím číslováním jako Informační bulletin spolku União Recreativa e Cultural Tchecoslovaco- Brasileira v São Paulu, stále v redakci Alexe Cejnara, poslední číslo 24 průběžného číslování vyšlo v červenci 1966. Od č. 25 vycházel s původním průběžným číslováním pod názvem Čecho-Evropan. Tento nový list se držel původní koncepce, navíc přinášel články převzaté z domácího a exilového tisku a čtenářskou rubriku. Vycházel v 60. letech zhruba 2× ročně, později 1× ročně jako rozmnožený strojopis. Naposledy s tímto názvem vyšlo číslo 40/1977, dále list vycházel s původním průběžným číslováním pod názvem Brazilské listy. Také tento list jménem sdružení União Recreativa e Cultural Tchecoslovaco-Brasileira vydával a redigoval A. Cejnar (v některých číslech uveden jako Alex Ander). List přinášel různorodé texty (krajanské a spolkové zprávy, vydavatelova osobní sdělení a vzpomínky) v češtině, angličtině a portugalštině. První sešit s novým názvem má č. 41; od roku 1979 BL vycházely jako příloha časopisu Europinion. V tiráži uvedeny podnázvy Nezávislý exilní oběžník, později Nezávislý oběžník, později Boletim tcheco-brasileiro. Od č. 50 (1980) je v tiráži označen jako samizdat. Rozmnožený strojopis, paginace průběžná. List zanikl číslem 54 ze září 1980.

Literatura: A. C.: Co věděli o nás. Brazilské listy 1979, č. 46

Čecho-Brazilián: Nezávislý oběžník antikomunistických Čechoslováků v Brazílii / Alex Cejnar. São Paulo: Alex Cejnar. 32 × 22 cm, 2-8 s. Název a podnázev v tiráži též v portugalštině (O Tcheco Brasileiro: Circular Independente dos Tchecoslovacos no Brasil; u č. 2/1958 Circular Independente dos Tchecoslovacos Anticomunistas no Brasil). Č. 1/1957 má podnázev Nezávislý oběžník antikomunistických Čechoslováků v Brazílii a Braziliánů čs. původu. Od č. 13/1959 změna podnázvu na Oběžník brazilských Čechoslováků (Circular Tchecoslovaco- Brasileira), od č. 20/1964 Informační bulletin spolku „União Recreativa e Cultural Tchecoslovaco-Brasileira". Příspěvky též v portugalštině. Průběžné číslování. Č. 1/1957 má přílohu Emanuel Bartůněk: České veřejnosti v São Paulu (ve formě dopisu).

KOMPLETNÍ

Čecho-Evropan: Bulletin čs. přátel sjednocené Evropy / Alex Cejnar. [São Paulo]: [Alex Cejnar]. 22 × 16 cm, 2-8 s.; některá č. 30 × 21,5 cm.

Brazilské listy: Boletim independente tcheco-brasileiro / Alex Cejnar. São Paulo: [União Recreativa e Cultural Tchecoslovaco-Brasileira]. 21,5 × 16 cm, 8-12 s. V tiráži uvedeny podnázvy Nezávislý exilní oběžník, později Nezávislý oběžník. Od r. 1979 vychází nepravidelně jako příloha časopisu Europinion. Později změna podnázvu na Boletim tcheco-brasileiro. Průběžné stránkováni. V č. 50/1980 poznámka, že se jedná o samizdat.

KOMPLETNÍ


Čecho-brazilián

1957 – 1959

1-19 - pdf-ocr   

Čecho-Evropan

1966

25 - pdf-ocr   

1967

26 - pdf-ocr   

1968

27 - pdf-ocr    28-29 - pdf-ocr   

1969

30 - pdf-ocr    31 - vč. obsahu č. 20-31 - pdf-ocr   

1970

32 - pdf-ocr    33 - pdf-ocr    34 - pdf-ocr   

1971

35 - pdf-ocr    36 - pdf-ocr   

1972

37-38 - pdf-ocr   

1976-77

39 - pdf-ocr   

1977

40 - pdf-ocr   

Brazilské listy

1977

41 - pdf-ocr   

1978

42 - pdf-ocr    43 - pdf-ocr   

1979

44 - pdf-ocr