Znamení doby


*     [Vrchoviny]     *     1973 – 1989     *     nepravidelně     *


Strojopisný časopis vydával P. Jaroslav Knittl (1922 – 1994) ve Vrchovinách, v pozdějších letech byl množen v dílně Josefa Adámka v Brně (ten byl za množení samizdatu v září 1981 odsouzen na 20 měsíců nepodmíněně).

J.K. působil jako pedagog v Ostravě, Novém Městě nad Metují a okolí a v Náchodě. 1972 byl vysvěcen na kněze. Byl pod stálým dozorem StB, která mu znemožňovala práci s mládeží, nemohl působit v oficiální duchovní správě, pracoval jako dělník. Jako kněz mohl oficiálně působit až po roce 1989, kdy také učil na gymnáziu v Náchodě. 1991 obnovil v Novém Městě nad Metují konání Akademických týdnů, které mají tradici od r. 1932.

Otázka náboženské příslušnosti (byl dominikánským terciářem) mu byla spíše otázkou autenticity vlastního života, pravdivosti a nasazení pro pravdu a lásku. Jeho Promluvy k věřícím i nevěřícím obnášejí na 45 knih.

Souběžně s jeho pedagogickými a duchovními aktivitami existovala vydavatelská činnost, kde usiloval o to ukázat skutečnost v její rozmanitosti. Učil lidi hledat hlubokou spojitost mezi životem, Bohem a člověkem, který vstupuje do vztahu s lidmi ve svém okolí. Vydal na 400 knih v samizdatu vč. časopisu Znamení doby a překladů. Spolupracoval s množstvím spolupracovníků doma i v zahraničí. Dalších asi 60 titulů vyšlo v jeho nakladatelství Signum Unitatis po roce 1989.


1973

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr   


1974

5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr   


1975

8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr   


1976

11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr    13 - pdf-ocr    14 - pdf-ocr   


1977

15 - pdf-ocr    16 - pdf-ocr   


1978

17 - pdf-ocr    18 - pdf-ocr    19 - pdf-ocr    20 - pdf-ocr


1979

21 - pdf-ocr


1980

22 - pdf-ocr


1981

23 - pdf-ocr


1982-83

24 - pdf-ocr


1984

25 - pdf-ocr    26 - pdf-ocr    27 - pdf-ocr


1985

28 - pdf-ocr    29 - pdf-ocr    30 - pdf-ocr


1986

32 - pdf-ocr   


1987

33 - pdf-ocr    35 - pdf-ocr   


1988

34 - pdf-ocr    36 - pdf-ocr    37 - pdf-ocr    38 - pdf-ocr    39 - pdf-ocr    40 - pdf-ocr    41 - pdf-ocr    42 - pdf-ocr    43 - pdf-ocr   


1989

44 - pdf-ocr    45 - pdf-ocr    46 - pdf-ocr    47 - pdf-ocr    48 - pdf-ocr    49 - pdf-ocr    50 - pdf-ocr    51 - pdf-ocr    52 - pdf-ocr    53 - pdf-ocr    54 - pdf-ocr    55 - pdf-ocr