Gerzanicová Hons Hana


Hana Hons Gerzanicová (H.G.), roz. Šlaufová, se narodila 11. 5. 1928 v Plzni na Roudné. Po studiu na plzeňském dívčím reálném gymnáziu vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 1949 emigrovala se svým budoucím manželem do Německa a 1950 do Austrálie, kde prožila většinu svého života. 1999 se vrátila do Česka, žije ve svém rodném domě. Podporuje místní umělce, spisovatele, opravy drobných památek a kulturní aktivity obecně. Je stále zajímavá a inspirativní žena, za celoživotní práci v krajanských sdruženích a spolcích, svou tvorbu a současné kulturní aktivity byla doma i v zahraničí několikrát oceněna, mj. titulem „Významná česká žena ve světě" (2009).

Své básně publikuje jak v angličtině, tak i v češtině, věnuje se též překladům.

Zemřela 25. 9. 2023.


Bibliografie (chronologicky):

Ve stínu eukalyptů - poezie. Vydal Karel Veselý, Plzeň 1996, brož., 71 s.

Nová epocha - poezie. Vydal Karel Veselý, Plzeň 1998, 74 s.

Kam cesty vedou - poezie. Vydal Pro libris & FS Publishing, Plzeň 1999, 72 s.

Otisky v mlze - poezie. Vydal Karel Veselý, Plzeň 2002, 78 s.

Neznámé ruce - poezie. Vydalo Středisko západočeských spisovatelů, Plzeň 2003, 20 s.

Kalendář plzeňský 2005 : kratochvilné čtení na každý měsíc - povídky, úvod František Spurný, vydal Fraus a Pro libris, Plzeň 2004, 35 s.

Thanks Australia - anglicky psaná poezie. Vydal FS Publishing, Plzeň 2006, 86 s.

Procházka se slunečnicí - poezie. Vydal FS Publishing, Plzeň 2006, 87 s.

Hrozny okamžiků - poezie. Vydal FS Publishing, Plzeň 2008, 63 s.

Poezie přírody aneb kde domov můj - společně s fotografem Přemyslem Líbalem. Vydala Tiskárna V&H Print Hlávka, Nové Město nad Metují 2010, 85 s.

Lásky, poezie a prózy čas . CD se zvukovým záznamem autorského čtení 18 západočeských básníků a prozaiků. Vydal Jiří Hlobil ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, Plzeň 2010, 1 CD + brožura.

Pod smaragdovým křížem rytířů sv. Lazara  - poezie HG, životopis sv. Lazara a dějiny Řádu sv. Lazara, doplněné historickými vyobrazeními. Ilustrace Raphaela Hons a M. Krist. Vydal ArtKrist Plzeň 2011, A5 brož., 60 s. 2. doplněné vydání 2017.

Crha a Strachota krajem jdou - ve spolupráci s M. Kristem, pocta k výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Množství dobových ilustrací dokumentuje místa, stavby a osobnosti související s příběhem světců na Moravě, v Čechách, i v zahraničí. Doplněno současnou poezií H.G. Vydal ArtKrist Plzeň 2012, A5, brož., 132 s.
pdf-ocr

Stát zas mezi vrátky...  - ve spolupráci s M. Kristem. Osudy rodiny autorky od počátku 20. století až po její útěk do Německa a emigraci do Austrálie. Více než sto fotografií z Plzeňska, ze Šumavy i ze života emigrantů v Německu a v Austrálii. Životní příběh zpracoval M. Krist. Díky pamětníkům se podařilo objasnit okolnosti i místa dramatického přechodu hranic a neznámé aktéry příběhu a jejich další osudy. Vydal ArtKrist Plzeň 2013, A5, brož., 160 s. 2. doplněné vydání 2015.

Anno Domini - Občanský a církevní kalendář na rok 2014 - zpracoval Miloslav Krist, spolupráce H.G. a Václav Voříšek. Obsahuje oddíly: Kalendárium 2014 a 2015; Občanský a církevní kalendář 2014; Čeští světci a blahoslavení; Započaté kanonizační procesy; Další čeští patroni; Panna Maria z Exilu. V nich je 9 básní H.G.: Na dušičky; Advent; Na den Všech Svatých; Svátek sv. Václava; Sv. Vojtěch; Sv. Anežka Česká; Sv. Zdislava; Sv. Jan Nepomucký; Naše Paní z Exilu. Vydal ArtKrist Plzeň 2013, A5, brož., 128 s.
pdf-ocr

Vzpomínky míst - básně - zážitky, dojmy a pocity z míst, která autorka navštívila. Vzpomínky autorky samotné, ale i míst či staveb samých. Historické i současné fotografie více autorů, fotokoláže M. Krista. Vydal ArtKrist Plzeň 2015, A5, brožovaná, 72 stran. 2. doplněné vydání 2020, 78 s.
pdf-txt

Ve jménu milosrdenství  - básnické, literární i fotografické portréty deseti osobností: Lazar z Betánie, sv. Anežka Česká, sv. Zdislava, Eliška Přemyslovna, sv. Damien de Veuster, Albert Schweitzer, císař Karel I. a císařovna Zita, sv. Matka Tereza a sv. papež Jan Pavel II. Dobové portréty, ilustrace M. Krista. Česky a anglicky. Vydal ArtKrist Plzeň 2016, A5, brožovaná, 50 s.
pdf-txt

Děkuji - básně H.G., ilustrace Němejcův Atelier „K". Vydal Mikroregion Nepomucko, Plzeň [Nepomuk] 2018, B5, 47 s.
pdf-txt

Kořeny - básně a úvahy H.G., ilustrace Němejcův Atelier "K". Vydalo Město Nepomuk a Mikroregion Nepomucko, Nepomuk 2019, B5, 52 s.
pdf-txt

Prameny - básně, úvahy a vzpomínky H.G., ilustrace Němejcův Atelier "K". Vydáno ve spol. s Městem Nepomuk a Mikroregionem Nepomucko, Nepomuk 2020, B5, 51 s.
pdf-txt

Doteky okamžiků - sbírka básní, jejichž obsahem jsou přání k různým životním událostem řadě osobností i přátel z celého světa. Vydal ArKrist Plzeň 2021, A5, 62 s.