Poutník

pravidelný občasník pro trampíky, milovníky přírody a toulání, "pastva" pro kritiky, radost pro naivky

 

*     Praha     *     1985 - 1987     *     měsíčně     *

 

V č. 26 uvedeni redaktoři Aleš Chvojka - Smrk a Václav Smil - Seladon.

P. obsahoval texty písní, oceněné práce ze soutěže Trapsavec, články z historie trampingu, popisy zajímavých míst, upozornění na knihy a koncerty, info o proběhlých či chystaných akcích, poezii a komiks.

Fotokopie strojopisu. V č. 26 uveden náklad 5 výtisků.

 

 

1986

26 - 21. 11. 1986 - pdf-ocr