Krtek

Alternativní levicově opoziční časopis.


*     Uppsala     *     1984 - 1984     *     nepravidelně     *


Levicově orientovaný politický a zpravodajský časopis, volně navazující na Informační materiály (1971-82 Německo), redigoval signatář Charty 77 a člen VONS Jaroslav Suk (v tiráži neuveden). List obsahuje informace zprostředkované Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných, články o politické situaci v totalitních státech, rubriku Diskuse a ukázky z nezávislé literární tvorby. Časopis svým obsahem i formou navázal na Informační materiály (Infomat), které v letech 1971-1982 vycházely v Západním Berlíně. Jediná dvě čísla vyšla v únoru a v srpnu 1984.

Krtek : Alternativní levicově opoziční časopis / Jaroslav Suk. - Uppsala: b.n. - 14,3 × 10,5 cm, 41-43 s.

dle vons.czFormanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

Elektronická verze časopisu Krtek byla připravena ve spolupráci Sdružení občanů Exodus, vons.cz a knihovny Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály formátu A6.


KOMPLETNÍ

1984

1 - pdf-ocr

2 - pdf-ocr