Pól

Revue bez hranic.

Nezávislý čtvrtletník za sjednocenou Evropu.


*     Wuppertal     *     1990 – 1991 (1993)     *     čtvrtletně     *


Politický a publicistický čtvrtletník, navazující na exilové Právo lidu, vydával v nakladatelství Politische Verlagsgemeinschaft šéfredaktor Jiří Loewy, vedoucí pražské redakce byla Naďa Vencovská , vedoucí zahraniční redakce byla Dana Loewyová. List se zabýval především politickými otázkami a kriticky sledoval zejména vznik a vývoj polistopadové Čs. strany sociálně demokratické. Věnoval se také ekonomickým tématům, informoval o kultuře, přinášel literární recenze a veškeré běžné publicistické žánry (reportáže, rozhovory), pravidelně se objevovala sportovní rubrika (Pavel Stiller), velký prostor měly čtenářské ohlasy. Příležitostně se objevovaly ankety (rozsáhlá anketa o reformě školství v Československu v roce 1991). Přispívali Jan Beneš (mj. na pokračování Zločiny genocidy, 1990-91), Jan Čulík, Ivanka Devátá, Miroslav Dobrovodský (rozsáhlý text o Hlasu Ameriky v č. 2/1991), Jan Drábek, Ota Filip, Rudolf Hilf, Václav Hora, Karel Kryl (polistopadová tvorba), Karel Kukal (na pokračování Deset křížů, vzpomínky politického vězně, 1991), Karel Mácha, Antonín Měšťan, Miloš Ondrášek, Julie Salcherová, Tomáš Špidlik, Jiří Tuček, Ota Ulč, Pavel Verner a mnozí jiní. 

Číslo 1/90 vyšlo ještě jako příloha Práva lidu. V čísle 4/1991 redakce informuje o přechodu na měsíční periodicitu od ledna 1992 a o změně vydavatele: vydavatelská práva převzala Asociace J. A. Komenského v Praze, šéfredaktorem zodpovědným za zahraniční dopisovatele měl zůstat J. Loewy, domácí redakci měl řídit zástupce šéfredaktora Zdeněk Gruša. P. však již nevyšel ani jako čtvrtletník. V únoru 1993 J. Loewy vydal u příležitosti sjezdu ČSSD společné číslo exilového Práva lidu a Pólu s podtitulem Neperiodický exilový samizdat.

Pól: Revue bez hranic / Jiři Loewy, Naďa Vencovská. Dana Loewyová. Wuppertal: Jiří Loewy. - 46,5 × 31,5 cm, 12-24 s.; č. únor/93 42 × 30 cm, 6 s. - Vydával Jiří Loewy v nakladatelství Politische Verlagsgemeinschaft. - Od č. 3/90 další podnázev Nezávislý čtvrtletník za sjednocenou Evropu. - V únoru 1993 vyšlo společné číslo Pólu a Práva lidu s podnázvem Neperiodický exilový samizdat, vydal Ústřední výkonný výbor Čs. sociální demokracie v zahraničí.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


 

1990

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr

1991

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr