Oběžník - Astoria


*     Astoria (USA)     *     1985 – 1985 ?     *


Oběžník adresovaný čs. národním socialistům v exilu vydal a redakčně připravil Antonín Bartoš ve vydavatelství Slavia Publishing. Předúnorový poslanec, žijící v New Yorku, se rozhodl oživit činnost strany v exilu a „právem kontinuity" se chtěl postavil do jejího čela. List je doložen pouze prvním číslem z listopadu 1985; nelze vyloučit, že dále nevycházel.

Oběžník / Antonín Bartoš. - Astoria: Slavia Publishing. 42 × 29 cm, 4 s. Obsahem monotematického č. 1/85 je Prohlášení Čs. národních socialistů.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1985

1 - pdf-ocr