Spectrum


*     Sydney     *     1996 –     *     5-7 × ročně     *


Zpravodaj pro členy sdruženi Artspectrum připravuje Jana-Anna Rich (vl. jm. Jana Reichová). List přináší především zprávy a oznámení související s činnosti Artspectra. První číslo vyšlo v dubnu 1996 pod názvem Zpravodaj. Průběžné číslováni.

Spectrum / Jana-Anna Rich. - [Sydney]: Czech-Australian Artspectrum Association, (CAAA). - 30 × 21 cm, 3-24 s. Č. duben/96 má název Zpravodaj.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1998

17 - pdf-ocr

1999

21 - pdf-ocr    23 - pdf-ocr

2000

25 - pdf-ocr    26 - pdf-ocr

2001

32 - pdf-ocr