Listy přátelům

*     Londýn     *     1948 – 1950     *     měsíčně     *

 
 
Politický bulletin vydávala anglická organizace Čs. republikánské (agrární) strany v exilu. Redigoval jej Ladislav K. Feierabend za spolupráce (podle Dubna 1976) Bohuslava Jílka, Viléma Svobody a J. Ševčíka. V listu převažuji komentáře a analýzy domácího, mezinárodního i exilového politického vývoje, rubrika Náš život si všímala života nově příchozích uprchlíků, rubrika Z domova přinášela zpravodajství z Československa.
 
Svým názvem list odkazoval ke stejnojmennému periodiku, které vydával v Londýně Josef Bělina v letech 1939-1945.
První číslo vyšlo v prosinci 1948. První ročník pokračoval v roce 1949. Druhý ročník zahájilo číslo z prosince 1949, poslední doložené číslo 6 druhého ročníku vyšlo v roce 1950. Celkem vyšlo 18 čísel.
 
Podle Zpravodaje ČNS Sydney 3/1965 vydal V. Svoboda v roce 1965 Listy přátelům věnované 80. narozeninám Josefa Černého (zřejmě se jedná o příležitostný tisk, podobně jako v případě Agrárního věstníku).
 
Listy přátelům / Ladislav Feierabend. London: British Group of the Czech Agrarian Party. - 33 × 20 cm. 6-15 s.; č. 1/49 - 4/50 30 × 21 cm. - Sídlem redaktora L. Feierabenda Aberdare, Glam. (u č. 5-6/50 London), od č. 1/49 redakce rozšířena o redakční kruh v Ludwigsburgu. - Ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. Též průběžné číslování.
 
zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz
 
 
KOMPLETNÍ

1948-49

 
1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
 
 

1949-50

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr