Studijní materiály

Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí

Vědecko - metodická rada pro otázky mezinárodních vztahů

Studijní materiály

 

Vladislav Rybecký - Některé aspekty dělnického a komunistického hnutí v Africe - pdf-ocr

Praha 1965, 20s., cyklostyl A4, předtištěná titulní strana