Za pravdu a spravedlnost

Neperiodický bulletin. České vydání.


*     Melbourne     *     1987 – 1990 ?     *     nepravidelné     *


Časopis vydávalo Křesťansko-demokratické sdružení Střední a Východní Evropy v Austrálii. Redigoval jej Stanislav Hofírek, jehož příspěvky - politické úvahy, komentáře a stanoviska, filozofická pojednání tvořily náplň jednotlivých čísel. Rozmnožený strojopis, průběžné číslování. List naposledy doložen číslem 12 z roku 1990. Redaktor zemřel v roce 1993.

Za pravdu a spravedlnost: Neperiodický bulletin: České vydání / Stanislav Hofírek. - Melbourne: Křesťansko-demokratické sdružení Střední a Východní Evropy v Austrálii: Christian Democratic Association of Central and Eastern Europe in Australia. 30 × 21 cm, 2-17 s. - K č. 4/89 volně přiřazeno filosofické pojednání S. Hofírka s názvem Krása, skutečnost a iluze (25 s.). Dále přiloženy další materiály a korespondence týkající se vydávající organizace, např. „Vztah mládeže k náboženství v Československu": Příspěvek na symposium Jugend und Religion, napsala Jiřina Šiklová v r. 1986 (14 s.); Druhé společné prohlášeni Československého křesťansko demokratického sdruženi v Melbourne a Společenství nového řádu v Melbourne ze dne 7.10.1987 (6 s.) aj.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1989

6 - pdf-ocr