Anti - zásadně

Noviny revolučního exilu


*     Vídeň     *     1973 – 1976     *     nepravidelně     *


Antikomunistický časopis, který nesl v záhlaví motto „Všeho do času - Bůh navěky!", vydával a redigoval Bedřich Doubek (podepisoval se též jako Petr Dub). List dokumentuje vydavatelovu antikomunistickou aktivitu, zabývá se ale i historicko-politickými tématy. Naposledy je doloženo č. 6/1975. Další čísla nezaznamenána, Duben 1978 registruje AZ jako aktuálně vycházející list, podle informace Karla Matala však zanikl v roce 1976. Některé rukopisy vydavatele uloženy v pozůstalosti Františka Váni v LA PNP na Starých Hradech.

Anti-zásadně: Noviny revolučního exilu / Bedřich Doubek. Wien: Bedřich Doubek. 30 × 21 cm, 1-2 s.; č. 6/75 21 × 15 cm, 8 s. Podnázev též německy (Zeitschrift des Revolutionsexils). Č. 4, 5/74 vyšla v průběhu 3 dnů, jsou označena jako zvláštní vydání. - Č. 6/75 v němčině. Č. 6/75 má samostatnou přílohu Informační služba Anti-zásadně, též v němčině.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1974

1-5 - pdf-ocr   

1975

6 - pdf-ocr