Informační buletin Československo-polské solidarity

Legenda (nové okno): Posset: Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Informační buletin československo-polské solidarity (0); Informační bulletin Polsko-československé solidarity (1);
3. Kontaktní adresa Petr Pospíchal, Arbesova 6, 638 00 Brno-Lesná; Petr Uhl, Anglická 8, 120 00 Praha 2;
4. [Praha];
6. A4;
7. 8-9;
8. cyklostyl; sešito v papíru;
9. ilustrace;
10. 200 (1);
12. 2x ročně;
13. 2; 14.0/07-88; 1/10-88; 1989x
 
B.
1. Informační bulletin Polsko-československé solidarity.
3. Šifry, anonymy, plná jména;
a) P. Pospíchal, P. Uhl;
b) J. Broda, M. Jasinski.
4. a) Informace, zprávy, články, glosy, rozhovory, dokumenty.
b) Informace o činnosti Polsko-československé solidarity: setkání, akce, program; československo-polské vztahy; kultura (nezávislá nakladatelství, iniciativy); politika a lidská práva v Polsku.
c) Asi polovina původních příspěvků, polovina textů převzata; několik překladů (z polštiny).
 
C.
2. "Informační bulletin Polsko-čs.solidarity", Infoch 15/88. (0)
"Informační bulletin Polsko-československé solidarity", Infoch 21/88. (1)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 60.
3. Petr Uhl, "Informační bulletin polsko-čs.solidarity", Informační buletin československo-polské solidarity 0/88.
 
D.     Rozhovor se členem redakce (12.6.89):
1. Praha.
2. Asi 300.
3. Cyklostyl.
5. Do jisté míry předchůdce agentury VIA (Východoevropská informační agentura): v obsahu "informační odpad" z Infochu; tím se většinou ztrácela aktuálnost; proto a také kvůli nedostatku pracovníků byl časopis po dvou číslech zastaven.
 
Pozn.: Polský protějšek Informačního bulletinu Polsko-československé solidarity byl Biuletyn informacyjny: Pismo solidarnosci polsko-czechoshwackiej, vycházel jako měsíčník od 01-88 ve Wroclawi a obsahoval mj. pravidelné anotace českých a slovenských samizdatových periodik.
 
Zdroj: POSSET, Johanna. Česká samizdatová periodika 1968-1989. 1. vyd. [Brno] : Továrna na sítotisk : Společnost pro reklamu a tisk R & T, [1993]. 216 s. ISBN 80-901192-0-4.
 
 
Na rozdíl od vratislavského periodika Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko–Czechosłowackiej vyšla pouze dvě čísla (v červenci a říjnu 1988).
Další vydávání bylo zastaveno z důvodu zatčení Františka Stárka, který časopis rozmnožoval.
V redakci působili Petr Uhl z Prahy, Petr Pospíchal z Brna, Jarosław Broda a Mirosław Jasiński z Vratislavi a Wojciech Maziarski z Varšavy.

dle www.vons.cz

Elektronická verze byla připravena ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus a knihovnou Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály.

 
1988