Informační buletin Československo-polské solidarity


*     Praha     *     1988     *     jen 2 čísla     *


[Legenda (nové okno): ]Posset: Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Informační buletin československo-polské solidarity (0); Informační bulletin Polsko-československé solidarity (1)
3. Kontaktní adresa Petr Pospíchal, […], 638 00 Brno-Lesná; Petr Uhl, […], 120 00 Praha 2
4. [Praha]
6. A4
7. 8-9
8. cyklostyl; sešito v papíru
9. ilustrace
10. 200 (1)
12. 2x ročně
13. 2; 14.0/07-88; 1/10-88

B.
1. Informační bulletin Polsko-československé solidarity.
3. Šifry, anonymy, plná jména
a) P. Pospíchal, P. Uhl
b) J. Broda, M. Jasinski.
4. a) Informace, zprávy, články, glosy, rozhovory, dokumenty.
b) Informace o činnosti Polsko-československé solidarity: setkání, akce, program; československo-polské vztahy; kultura (nezávislá nakladatelství, iniciativy); politika a lidská práva v Polsku.
c) Asi polovina původních příspěvků, polovina textů převzata; několik překladů (z polštiny).

C.
2. "Informační bulletin Polsko-čs.solidarity", Infoch 15/88. (0)
"Informační bulletin Polsko-československé solidarity", Infoch 21/88. (1)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 60.
3. Petr Uhl, "Informační bulletin polsko-čs.solidarity", Informační buletin československo-polské solidarity 0/88.

D.     [Rozhovor se členem redakce (12.6.89)]:
1. Praha.
2. Asi 300.
3. Cyklostyl.
5. Do jisté míry předchůdce agentury VIA (Východoevropská informační agentura): v obsahu "informační odpad" z Infochu; tím se většinou ztrácela aktuálnost; proto a také kvůli nedostatku pracovníků byl časopis po dvou číslech zastaven.
Pozn.: Polský protějšek Informačního bulletinu Polsko-československé solidarity byl Biuletyn informacyjny: Pismo solidarnosci polsko-czechoshwackiej, vycházel jako měsíčník od 01-88 ve Wroclawi a obsahoval mj. pravidelné anotace českých a slovenských samizdatových periodik.

zdroj: Posset 1993 viz


Na rozdíl od vratislavského periodika Biuletyn Informacyjny Solidarności Polsko-Czechosłowackiej vyšla pouze dvě čísla (v červenci a říjnu 1988).
Další vydávání bylo zastaveno z důvodu zatčení Františka Stárka, který časopis rozmnožoval.
V redakci působili Petr Uhl z Prahy, Petr Pospíchal z Brna, Jarosław Broda a Mirosław Jasiński z Vratislavi a Wojciech Maziarski z Varšavy.

dle vons.cz

Elektronická verze byla připravena ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus a knihovnou Libri prohibiti, kde jsou uloženy originály.


1988

00 - pdf-ocr    01 - pdf-ocr