Perspektivy socialismu

Čtvrtletník pro politiku.


*     Perth Amboy (USA)     *     1971 -- 1973     *     nepravidelně     *


Politická revue prosazující ideje demokratického socialismu a analyzující „slepé cesty" socialismu v poválečné východní Evropě. Vydával ji Frank Švehla v Perth Amboy, redigoval Blažej Vilím v Londýně, evropskou administraci vedl rovněž v Londýně Jan Svoboda (v tiráži neuveden). List nahlížel sledovanou problematiku z mezinárodněpolitickýchhledisek a v historických souvislostech. Měl však velmi omezený okruh dopisovatelů: kromě redaktora přispívali Johann Wolfgang Bruegel, Přemysl Janýr, Ivan Sviták a J. Tomek, příležitostně se objevovaly překlady. Pozoruhodná je polemika redakce s B. Koblihou ohledně smyslu prosazování socialistických ideálů v prostředí českého politického exilu, uveřejněná v čísle 5. - První číslo vyšlo v prosinci 1971, poslední číslo 7 průběžného číslování v prosinci 1973.

Perspektivy socialismu: Čtvrtletník pro politiku / Blažej Vilím. - Perth Amboy: František Švehla. - 21 × 14 cm, 39-55 s.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1972

4 - pdf-ocr

1973

5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr