Plzeňsko

List pro vlastivědu západních Čech

 

*     Plzeň     *     1919 – 1936     *     dvouměsíčník     *

 

Časopis vydával Kroužek přátel starožitností. Dvakrát ročně s přílohou Věstník plzeňských museí.

 

 

1926

obsah ročníku - pdf-ocr

1 - pdf-ocr

2 - pdf-ocr

3 - pdf-ocr

4 - pdf-ocr

5 - pdf-ocr

6 - pdf-ocr

příloha Věstník plzeňských museí

leden - 13 - pdf-ocr

květen - 14 - pdf-ocr

 

1927 

pdf-ocr

 

1928 

pdf-ocr

 

1929

pdf-ocr

 

1930

pdf-ocr

 

1932

pdf-ocr

 

1933

pdf-ocr

 

1934

pdf-ocr

 

1935

pdf-ocr