Revue

Nezávislý měsíčník


*     Brisbane     *     1954 – 1955     *     měsíčně     *


Literární časopis, volně navazující na Slovo, vydával a redigoval Jan Tuček od července 1954 do prosince 1955 (celkem 18 čísel). Na redakční práci se spolu s vydavatelem podíleli Josef Martinek, Karel Nejedlý a Antonín Vlach. R. publikovala zejména původní básnickou, prozaickou i umělecko-publicistickou tvorbu exilových autorů. Podstatná část příspěvků byla přebírána z již vydaných či připravovaných knih se zjevnou snahou získat pro ně čtenáře. Ojediněle se objevuje i překladová literatura a texty v anglickém jazyce. Časopis zanikl pro mimořádné pracovni vytížení redaktora a částečně i z finančních důvodů.

Kromě původní exilové poezie (Josef Čermák, Zdeněk Grüner, Pavel Javor, Robert Vlach, Vladimír Zelený aj.) se příležitostně objevují i klasické texty národní literatury (Hálek, Sládek, Vrchlický), zařazeny jsou i básně autorů žijících v Československu (Antonín Bartušek pod pseud. A. D. Martin, J. Seifert). Původní exilovou prózu zastupují mj. Jan Čep, F. X. Havlíček, J. Kalina, J. Kovtun, Antonín Kratochvil, Josef Kratochvil-Baby, František Listopad, Jaroslav Strnad, Robert Vlach, Jiřina Zacpalová, Mojmír Zachar aj.). Úvahy a eseje (Egon Hostovský, Pavel Javor, Jiří Jistebnický, J. Pavlů, Michal Ron, R. Vlach) se většinou zabývají smyslem a politickými možnostmi exilu. Zařazovány jsou i cestopisné črty a reportáže. Drobné zprávy a ojedinělé politické komentáře R. přetiskovala z jiných exilových zdrojů (Československý přehled). K pravidelným rubrikám měsíčníku patřily Smich za železnou oponou (ze sbírky anekdot uspořádané Stanislavem Brzobohatým), My (informace o exulantech a exulantům) a Knihy exilu. Mnohé příspěvky jsou anonymní, event. uveřejněné pod šifrou. Redakce spolupracovala s Československou kulturní radou v exilu a propagovala radou oceněná dila. Obsah a rejstřík nepublikován, pracovní verze uložena v knihovně Libri prohibiti.

V knižní edici Revue vyšly v letech 1954-1956 celkem tři svazky (Z. Grüner, J. Zacpalová a M. Zachar).

Revue: Nezávislý měsíčník: Czechoslovak Monthly Review / Jan P. Tuček, Brisbane: Jan Tuček. 26 × 21 cm, 18-22 s. Č. prosinec/55 je poslední, jim vydávání Revue končí. KOMPLETNÍ.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1954

8 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1955

2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr