Alternativa

Revue pro nezávislou politiku - Hnutí za občanskou svobodu


*     1988 - 1989     *     [Praha]     *     nepravidelně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Alternativa;
2. Revue pro nezávislou politiku;
3. red. Jiří Kantůrek; red. kolektiv Rudolf Battěk, Karel Biňovec (Ostrava), Pavel Bratinka, Milan Jelínek (Brno), Pavel Nauman, Martin Palouš, Jaroslav Šebesta (Jihlava), Milan Šimečka (Bratislava);
4. [Praha];
5. Názory obsažené v jednotlivých příspěvcích nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce;
6. A4;
7. 139;
8. průklep; xerox; sešito v polokartónu;
12. 1x;
13. 1;
14. 1/12-88 (15.12.88); 2/4-89; 3/8-89.

B.
1. Časopis pro politiku.
2. Obsah; rubriky: Ze života HOS; Aktuality; Stati; Náš rozhovor; Diskuse, polemika; Bibliografie; Z dopisů; Dokumenty, které nezapadly.
3. Plná jména; a) R. Battěk, J. Dus, V. Havel, B. Janát, E. Kantůrková, L. Kohout, P. Nauman, J. Šabata, F. Šamalík, M. Šimečka, P. Uhl, P. Wonka ;
b) F. A. Hayek, A. N. Jakovlev .
4. a) Informace, dokumenty, prohlášení, fejetony, rozhovory, dopisy, eseje, polemiky, čtenářské dopisy, komentáře.
b) Aktuální zprávy o Hnulí za občanskou svobodu (HOS) (manifest Demokracie pro všechny, členové, setkání, prohlášení); jiné nezávislé iniciativy (Československý helsinský výbor [ČHV]); aktuální politické události (demonstrace 28.10.88 a 10.12.88, zakázané sympózium Československo 88 s příspěvky); polemiky s oficiálním tiskem (Rudé právo) a s manifestem HOSu Demokracie pro všechny; články k politickým a společenským otázkám (demokracie, pluralismus, duchovní zdroje nových československých dějin).
c) Některé příspěvky a překlady původní, většinou ale převzaty (ze samizdatu).

C.
2. "Alternativa", Infoch 3/89.

D.  Rozhovor s Rudolfem Batťkem (20.5.89);
1. Praha.
2. Asi 100.
3. Průklep a xerox.
5. Alternativa se sice zabývá HOSem, ale není jeho orgánem!

zdroj: Posset 1993 viz

Revue Hnutí za občanskou svobodu (HOS). Prvního hnutí v Československu, které mělo konkrétní program a vizi budoucího společenského uspořádání Československa. Základní manifest Demokracii pro všechny viz SAMIZDAT / ZÁKLADNÍ TEXTY nebo tudy.

Prozatímní koordinační výbor HOSu tvořili: R. Battěk, V. Benda a L. Lis z Prahy, J. Čarnogurský z Bratislavy, T. Hradílek z Lipníka nad Bečvou a J. Šabata z Brna.

Kromě Alternativy vydával HOS stručnější a operativnější Zpravodaj.


1988

1 - prosinec - pdf-ocr   obsah

1989

2 - duben - pdf-ocr   obsah
3 - srpen - pdf-ocr   obsah