Johanna Posset - Česká samizdatová periodika 1968-1989.

Až dosud stále nepřekonaná publikace vídeňské bohemistky Johanny Posset z roku 1989.


Následující text je součástí práce, která je celá zde: pdf-txt. Zde uveden jako pomůcka k informacím u samizdatových titulů.

Jinými slovy: zde jsou jen otázky, u jednotlivých titulů jsou jen odpovědi.

Legenda k údajům o samizdatových titulech - Johanna Posset

Všechny údaje jsou do 31. 12. 1988

Blok A  - bibliografický popis titulu jako celku.

 1. "[přezdívka]".
 2. [Podtitul].
 3. [Redakce, vydavatel, kontaktní adresa]: u chybějících údajů poznámka anonym.
 4. [Místo vydání]
 5. [Redakční poznámky]: vztahují-li se k celému číslu časopisu a vypovídají-li něco podstatného
 6. [Formát]
 7. [Rozsah]: údaje o počtu stran
 8. [Rozmnožovací technika, Vazačská technika, Zvláštnosti v úpravě]
 9. [Ilustrace]: údaje pouze o jejich přítomnosti, nikoliv druhu nebo počtu.
 10. [Náklad]
 11. [Cena za jedno číslo]
 12. [Frekvence]: počet čísel v kalendářním roce de facto. Při údaji přesahujícím kalendářní rok (např. zima 85-86) se číslo přičítá k poslednímu roku. Zabavená čísla se nepočítají, dvojčísla se počítají za dvě.
 13. [Celkový počet čísel vydaných do 31.12.1988]
 14. [Přehled všech známých čísel]: včetně zvláštních a zabavených, ročenek atd. Čísla, která nebyla k dispozici, označena *. Závěrem, zda vychází i v roce 1989 (1989-), nebo už nevychází (1989x); jestliže informace chybí, uvedeno 1989?.

Blok B  - popis časopisu s dodatečnými informacemi.

 1. [Krátká charakteristika]: tematické zařazení.
 2. [Členění]: obsah; nejčastější rubriky; přílohy.
 3. [Autoři]: konstatování, zda převládají celá jména, šifry nebo pseudonymy (výčet šifer jen při mimořádně častém výskytu). a. Abecedně řazená jména nejčastěji se vyskytujících autorů českých a slovenských textů. b. Abecedně řazená jména nejčastěji se vyskytujících autorů překládaných textů.
 4. [Celkový popis obsahu] časopis jako celek. Typické, charakteristické jevy, často však i extrémně atypické.
 5. Žánry: řazeny podle četnosti.
 6. Témata: s příklady (autor, název); řazeny podle četnosti.
 7. Poměr původních příspěvků, překladů a textů převzatých z jiných publikací.
 8. Texty ve slovenštině.
 9. Zvláštnosti stylu; hovorový jazyk, obecná čeština, slangy.
 10. [Doprovodná knižní edice].
 11. pokračovatelé, fúze dvou časopisů a podobně.
 12. [Ostatní]: udělené ceny; poznámky k vydavateli (sdružení) a další.

Blok C  - sekundární literatura. Stejné zásady jako v seznamu literatury, pouze pořadí uvnitř bodů není abecední, nýbrž chronologické.

 1. [Recenze]
 2. [Anotace]
 3. [Komentáře z příslušného časopisu]: úvodníky, předmluvy, redakční poznámky atd., které vypovídají o časopise něco podstatného.
 4. [Ostatní]: rozhovory s vydavateli; dotisky; polemiky atd.

Blok D  - rozhovory s vydavateli, členy redakcí, přispěvateli (kmenovými autory) a výrobci.

 1. [Místo vydávání]
 2. [Náklad]
 3. [Rozmnožovací technika]
 4. [Název]: volba, vznik
 5. [Vznik a historie] časopisu
 6. [Program, zaměření]
 7. [Přednostní autoři a oblasti]
 8. [Čtenářský okruh]: velikost, původ, profesní skladba atd.
 9. [Distribuce]: druh. [Výskyt]: město/venkov atd.
 10. [Kontakty s cizinou]: instituce, osoby, periodika
 11. [Kontakty doma] : periodika
 12. [Ohlasy, reakce]
 13. [Dostupnost]
 14. [Tradice]: vzory, předchůdci; napodobitelé, pokračovatelé.
 15. [Finance]: dotace, honoráře, prodej
 16. [Jiné aktivity]: knižní edice a podobně