Informačný spravodaj Svetového združenia bývalých československých politických väzňov

INFORMAČNÝ SPRAVODAJ

Svetového združenia bývalých československých politických väzňov

Sekcie násilne odvlečených a Sekcie FCL


Poprad; http://www.szcpv.org


2009

1 - pdf-txt 2 - pdf-txt

2010

3 - pdf-txt