Knihy Akordu / Edice Akord


Knižní řada Revue Akord


 

Revue Akord - OSTATNÍ / PERIODIKA / Akord - nebo tudy

Edice Akord byla založena v roce 1934 ve vydavatelství Spolku katolických akademiků Moravan.

Knihy Akordu


1 - Velepíseň / podle kriticky upraveného textu hebrejského přeložil Josef Heger, 2. vyd., Brno : Edice Akord ; 1935, 54 s. ; 17 cm

2 - Svatováclavský sborník Akordu 929-1929. Praha, Ladislav Kuncíř 1929, 82 s. pdf-ocr
Obsah: Jaroslav Durych : Vévoda české země; Leopold Peřich : K významu tradice Svatováclavské; Jan Strakoš : Svatováclavská poesie nové doby; Josef Vašica : Význam svatého Borise a Gleba v tradici Svatováclavské; Josef Dostál : Poslání svatého Václava

3 - Eduard Winter: Bernard Bolzano a jeho kruh / Bernard Bolzano und sein Kreis; přeložil a poznámkami doplnil Zdeněk Kalista; předmluva Arne Novák, Brno: Spolek katolických akademiků Moravan, 1935, 231, 2 s. : 1 obr. příl.; 8°.

5 - Léon Bloy: Na prahu Apokalypsy - 1913-1915. Praha, Ladislav Kuncíř 1930, 343 s.

6 - Izaiáš - Ješajahu / z hebrejštiny přeložil Josef Heger, Brno: Edice Akord, 1936, 163 s.; 22 cm.

7 Vladimír Denkstein: Chrámová stavba kláštera Králové na Starém Brně; Brno : Edice Akord : Moravan, spolek katolických akademiků, 1936, 38 s., 4 s. obr. příl.: il.; 22 cm, Edice Výtvarné umění na Moravě; sv. 1.

8 - Jacques Maritain: Vybrané stati filosofické; přeložil Otto Albert Tichý, Praha: Ladislav Kuncíř, 1931, 208 stran; 18 cm.

8 - Dominik Pecka: Smysl člověka; Brno: Moravan, spolek katolických akademiků, 1936, 78 stran; 19 cm, Knihy Duchovní orientace č. 3.

9 - Metoděj Habáň: Psychologie. Brno: Moravan, spolek katolických akademiků, 1937, 252 stran; 23 cm.

10 - Starokřesťanské Hymny Z latiny přeložil a poznámku napsal Jan Dokulil, 8°, 2. vydání.

11 - Albert Kutal: Pieta z kostela svatého Tomáše v Brně. 1937, 21 cm, il.

12 - Velepíseň, kterou napsal Šelomo, Šîr haššîrîm; z hebrejštiny přeložil Josef Heger; 3. vyd., 1937, 49, [2] s. ; 8°.

14 - Metoděj Habáň: Sexuální problém. 1938, 92 s. pdf-ocr

16 - Žalmy z hebrejštiny přeložil Josef Heger, Brno : Moravan, spolek katol. akademiků, 1939, 215, [I] s. ; 8°.

John Henry Newman: Maria v litaniích: [rozjímání o Panně Marii]; přeložil z angličtiny a úvod napsal Jan Dokulil, Brno : Edice Akord, 1939, 85, IV s. ; 8°.

19 - Dominik Pecka: Tvář člověka; Brno : Moravan, spolek katolických akademiků, 1939, 129, [II] s. ; 8°, Knihy Duchovní orientace čís. 4.

20 - Émile Baumann: Znamení na rukou: román; z francouzštiny přeložil Leopold Vrla, Brno: Akord, 1939, 118 stran; 20 cm. Vydal Moravan, spolek katolických akademiků v Brně.

21 - Kniha Přísloví z hebrejštiny přeložil Josef Heger; Brno: Edice Akord, 1940, 104 s.; 22 cm.

22 - Richard Billinger: Darovaný život / Das verschenkte Leben: román. Z němčiny přeložil O. Reindl. 1940, 177 s.; 8°.

23 - Adolf Pelikán: O původu mravního svědomí; Brno: Edice Akord, 1941, 113, [VI] s. ; 8°, Duchovní orientace č. 6.

24 - Josef Jančík: Tomáš ze Štítného, učitel života [systematický výklad jeho mravouky]. 1940, 8°.

25 - Jirme'-JāhūJeremiáš - podle kriticky upraveného textu hebrejského přeložil Josef Heger; Brno : Edice Akord, 1941, 131, II s.: 8°.

26 - Vavřinec Timotheus Vodička: Umění býti žebrákem; Brno: Edice Akord, 1940, 73, 1 s.; 8°.

27 - Jan Racek: Duch českého hudebního baroka. Příspěvek ke slohové a vývojové problematice české hudby 17. a 18. století. 1940. 38 s., 4 s. obr. příl.: il.; 22 cm

29 - Koheleth / Kazatel / z hebrejštiny přeložil Josef Heger; Brno: Edice Akord, 1942, 40, II s.; 8°.

30 - Bedřich Bridel: Trýlistek Jarní ke cti a chvále Svaté a Nerozdílné Blahoslavené Trojice, jednoho kořínku, jestenství neb božství, trý listkův, troj osob, to jest: Trojnásobné pobožnosti vyznání, vzývání, modlení, na den Svaté Trojice rozkvetlý a vydaný ...: vytištěný v Staré kolleji blíž mostu 1662 / vybral, přeložil a doplnil Bedřich Bridel; do tisku připravil a poznámkami opatřil Josef Vašica; Vyd. 1., Brno: Edice Akord, 1943, 101, I s.; 8°.

31 - Jan Zahradníček: Pod bičem milostným, 1. vyd.; Brno: Edice Akord, 1944, 69, III s.; 8°. - pdf-ocr

32 - Jan Čep: Sestra úzkost: výbor z povídek / Jan Čep; doslov Oldřich Králík, Vyd. 1., Brno: Akord, 1944, 189 s.; 21 cm.

33 - Kniha moudrosti / z hebrejštiny přeložil Josef Heger, Vydání 1., Brno : Edice Akord, 1946, 61-I s.; 8°.

35 - John Henry Newman: Maria v litaniích; Přeložil z angličtiny Jan Dokulil; Dřevoryty od Michaela Floriana, II. vydání, Brno : Edice Akord, 1946, 85-V s.; 8°.

36 - Dominik Pecka, Artur Pavelka, Bohdan Chudoba : Křesťanský realismus a dialektický materialismus : [cyklus přednášek pořádaný na jaře r. 1946 "Moravanem", spolkem katolických akademiků v Brně]; Otázky dneška, 1. vyd., Brno : Edice Akord, 1946, 186 s. ; 21 cm, Duchovní orientace č. 7. - pdf-ocr

Kniha malých proroků / z hebrejštiny přeložil Josef Heger, vydání 1., Brno: Edice Akord, 1946, 199 s.; 8°.

Jan Zahradníček: Svatý Václav: Báseň z podzimu roku 1944; Vydání I., Brno: Edice Akord, 1946, 26-I s.; 4°. - pdf-ocr

Jan Zahradníček: Stará země . Básně z let 1940-45; vyd. 1., Brno: Edice Akord, 1946, 106-III s. ; 8°. - pdf-ocr

39 - Otto Walter: Pius XII. Život a osobnost. Přeložil z němčiny Jan Zahradníček, 8°, XV s. obr. příl.

40 - Kniha Daniel / z hebrejštiny přeložil Josef Heger; Vydání 1., Brno: Edice Akord, 1947, 75, II s. ; 8°.

41 - Velikonoční almanach poesie / uspořádal Zdeněk Rotrekl; úvodní slovo Miloš Dvořák, Vyd. 1., Brno: Akord, 1947, 45 s.; 22 cm.

42 - Ježíš Sirach: Kniha Ježíše Siracha - z hebrejštiny přeložil Josef Heger, 1. vydání, Brno: Edice Akord, 1947, 159-I s. ; 8°.

43 - Václav Šmejkal: Svědectví slova: Aforismy; Uspořádala Anna Šmejkalová; Úvodní slovo Rudolf Černý, Vydání 1. Brno : Edice Akord, 1948, 49-I s.: I obr. příl.; 8°.

Metoděj Habáň: Sexuální problém . 1946, 3. vyd. 8°.