L. Šeflová - České a slovenské knihy v exilu - bilbiografie 1948-89


Ludmila Šeflová: České a slovenské knihy v exilu - Bibliografie 1948-1989 - pdf-txt

Dokumentace československého exilu 1948-1989, Svazek 2, Československé dokumentační středisko, o. p. s., Praha 2008