L. Šeflová - České a slovenské knihy v exilu - bilbiografie 1948-89

Ludmila Šeflová: České a slovenské knihy v exilu - Bibliografie 1948–1989 - pdf-txt
 
Dokumentace československého exilu 1948–1989, Svazek 2, Československé dokumentační středisko, o. p. s., Praha 2008