Johanna Posset - Česká samizdatová periodika 1968-1988


I v roce 2023 stále nepřekonaná publikace vídeňské bohemistky Johanny Posset z roku 1989.

Následující text je součástí práce, která je celá zde - pdf-txt

Legenda k údajům o samizdatových titulech - Johanna Posset

Je to pomůcka k popisu u samizdatových titulů. Všechny údaje (v odpovědích) jsou do 31. 12. 1988

Zde jsou JEN OTÁZKY, u jednotlivých titulů jsou JEN ODPOVĚDI:


[Blok A] - bibliografický popis titulu jako celku.

 1. Titul: běžná zkratka, "přezdívka".
 2. Podtitul.
 3. Redakce, vydavatel, kontaktní adresa: u chybějících údajů poznámka anonym.
 4. Místo vydání
 5. Redakční poznámky: vztahují-li se k celému číslu časopisu a vypovídají-li něco podstatného
 6. Formát
 7. Rozsah: údaje o počtu stran
 8. Rozmnožovací technika, Vazačská technika, Zvláštnosti v úpravě
 9. Ilustrace: údaje pouze o jejich přítomnosti, nikoliv druhu nebo počtu.
 10. Náklad
 11. Cena za jedno číslo
 12. Frekvence: počet čísel v kalendářním roce de facto. Při údaji přesahujícím kalendářní rok (např. zima 85-86) se číslo přičítá k poslednímu roku. Zabavená čísla se nepočítají, dvojčísla se počítají za dvě.
 13. Celkový počet čísel vydaných do 31.12.1988
 14. Přehled všech známých čísel: včetně zvláštních a zabavených, ročenek atd. Čísla, která nebyla k dispozici, označena *. Závěrem, zda vychází i v roce 1989 (1989-), nebo už nevychází (1989x); jestliže informace chybí, uvedeno 1989?.

[Blok B] - popis časopisu s dodatečnými informacemi.

 1. Krátká charakteristika: tematické zařazení.
 2. Členění: obsah; nejčastější rubriky; přílohy.
 3. Autoři: konstatování, zda převládají celá jména, šifry nebo pseudonymy (výčet šifer jen při mimořádně častém výskytu).
  1. Abecedně řazená jména nejčastěji se vyskytujících autorů českých a slovenských textů.
  2. Abecedně řazená jména nejčastěji se vyskytujících autorů překládaných textů.
 4. Celkový popis obsahu časopis jako celek. Typické, charakteristické jevy, často však i extrémně atypické.
 5. Žánry: řazeny podle četnosti.
 6. Témata: s příklady (autor, název); řazeny podle četnosti.
 7. Poměr původních příspěvků, překladů a textů převzatých z jiných publikací.
 8. Texty ve slovenštině.
 9. Zvláštnosti stylu; hovorový jazyk, obecná čeština, slangy.
 10. Doprovodná knižní edice.
 11. Průběžné odkazy na jiná periodika: předchůdci, pokračovatelé, fúze dvou časopisů a podobně.
 12. Ostatní: udělené ceny; poznámky k vydavateli (sdružení) a další.

[Blok C] - sekundární literatura. Stejné zásady jako v seznamu literatury, pouze pořadí uvnitř bodů není abecední, nýbrž chronologické.

 1. Recenze
 2. Anotace
 3. Komentáře z příslušného časopisu: úvodníky, předmluvy, redakční poznámky atd., které vypovídají o časopise něco podstatného.
 4. Ostatní: rozhovory s vydavateli; dotisky; polemiky atd.

[Blok D] - rozhovory s vydavateli, členy redakcí, přispěvateli (kmenovými autory) a výrobci.

 1. Místo vydávání
 2. Náklad
 3. Rozmnožovací technika
 4. Název: volba, vznik
 5. Vznik a historie časopisu
 6. Program, zaměření
 7. Přednostní autoři a oblasti
 8. Čtenářský okruh: velikost, původ, profesní skladba atd.
 9. Distribuce: druh. Výskyt: město/venkov atd.
 10. Kontakty s cizinou: instituce, osoby, periodika
 11. Kontakty doma: periodika
 12. Ohlasy, reakce
 13. Dostupnost
 14. Tradice: vzory, předchůdci; napodobitelé, pokračovatelé.
 15. Finance: dotace, honoráře, prodej
 16. Jiné aktivity: knižní edice a podobně.