(Československá) (doplňovací) Dálková škola v exilu


spoluzaložil a vedl dr. Josef Kratochvil (pseud. J. K. Baby - 1. 1. 1915 Pozořice - 26. 5. 2001 Kemnath, Bavorsko) ze Stuttgartu. Činný člověk, byl mj. také profesorem a děkanem Ukrajinské svobodné univerzity v Mnichově, v roce 1985 se po smrti Velena Fanderlika stal světovým náčelníkem exilových skautů, od téhož roku senátor. V Německu organizoval letní skautské tábory pro děti exulantů z celého světa.

též pod názvem OBĚŽNÍK


*     Stuttgart     *     1969 - ?     *     nepravidelně     *


Pro studenty Čs. dálkové školy v exilu podle Dubna 1978 vydával a redigoval Josef Kratochvil. Jednotlivá čísla nejsou datována, nýbrž označována ne zcela srozumitelnými zkratkami. Podle katalogu archivu University v Nebrasce texty pro oběžníky připravoval Přemysl Pitter; týž soupis zaznamenává čísla K-13-1, K-28-1, K-40 l, K-4 1 I, 50, 58, 88. Časopis bývá uváděn též pod názvem Československá dálková škola - Oběžník.

Viz též Skaut-exulant.

Oběžník / [Josef Kratochvil], - Stuttgart: Československá dálková škola v zahraničí. 21 × 15 cm, 4 s.


též pod názvem DÁLKOVÁ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO

Česká a slovenská doplňovací škola v Německu.


*     Mnichov     *     ? - 1979 - 1982 - ?     *     nepravidelně     *


Časopis vydávaný Českým ústředním svazem v Německu obsahoval pohádky,básničky a kopie materiálů z československých dětských časopisů. List není číslován, doložen je v letech 1979-1982. Srov. Zpravodaj Čs. dálkové školy a Oběžník.

Dálková škola J. A. Komenského: Česká a slovenská doplňovací škola v Německu. München: Český ústřední svaz v Německu. - 30 × 21 cm, 6-8 s. - Č. květen červen červenec/79 má podnázev Česká a slovenská doplňovací škola při České sociální pomoci. Č. leden únor/81 vyšlo s názvem Dálková škola J. A. Komenského České sociální pomoci v Německu.

Oběžník

č. 50 - Přemysl Pitter - Vzájemná pomoc /Mravní a náboženská výchova/ - Též jako příloha časopisu "Skaut-exulant" - pdf-ocr

č. 88/I - Přemysl Pitter - Kostničtí mučedníci - pdf-ocr

1979

březen - duben - Jak si pejsek roztrhl kaťata - pdf-ocr

květen - červen - červenec - Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dortpdf-ocr