Kontakt (Thun)


*     Thun     *     1985 - 1990     *     nepravidelně     *


Náboženský časopis, který si kladl za cíl „povzbuzovat křesťany tím, že podává informace o tom, co Bůh v různých částech světa koná", vydával a redigoval Pavel Husák ve švýcarském Thunu. Podle redakčního prohlášení v neoznačeném čísle zřejmě z roku 1989 list v letech 1986-1987 nevycházel a po této přestávce vyšel až v říjnu 1988. Čísla jednotlivých vydání pravděpodobně neoznačují pořadová čísla průběžného číslování, nýbrž pouze měsíc vydání. Vydavatel zamýšlel časopis vydávat dvakrát ročně. Bez dalších informací.

Kontakt / Pavel Husák. - Thun: [Pavel Husák], - 21 × 15 cm, 15 s.; č. 1/85 20 × 14,5 cm. - V letech 1986 1987 bylo vydávání tohoto titulu přerušeno.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


1989

12 - pdf-ocr

[bez ozn.] - pdf-ocr