Zpravodaj Demokratické iniciativy


*     Praha     *     1988 – 1989     *     měsíčně     *


Vydávala Demokratická iniciativa. V tiráži uvedeny střídavě kontaktní adresy Jany Chržové, Jana Scheinosta, Bohumila Doležala.

Obsahoval zprávy, prohlášení, výzvy, dopisy a stanoviska DI k celostátním  tématům, ale i k dění v regionech.

Příspěvky většinou podepsány plnými jmény - Bohumil Doležal, Jana Chržová, Martin Litomiský, Emanuel Mandler, Karel Štindl, Ilja Storoženko, Eva Štolbová, Stanislav Trávníček.

Formát A4, cyklostyl oboustranně, sešito.


Programový dokument DI č. 1 z 5. 10. 1988 - pdf-ocr, jiný opis bez ocr - pdf

Programové prohlášení studentské sekce Čs. DI - pdf-ocr

V r. 2014 vydal Klub na obranu demokracie brožuru Čtvrtstoletí Demokratické iniciativy - pdf-txt


1988

0 - březen - pdf-ocr 1 - červenec - pdf-ocr 2 - říjen - pdf-ocr 3 - listopad - pdf-ocr 4 - prosinec - pdf-ocr

1989

1 - leden - pdf-ocr 2 - únor - pdf-ocr 3 - březen - pdf-ocr 4 - duben - pdf-ocr 5 - květen - pdf-ocr 6 - červen - pdf-ocr 8 - srpen - pdf-ocr helsinské číslo - pdf-ocr programové číslo - pdf-ocr


Zpravodaj - Interní bulletin Čs. demokratické inicitaivy

1990

4 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr

1991

3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr


Demokratické noviny - list LDS

1990

15 - pdf-ocr