MONOGRAFIE

Díla seřazena abecedně (latinská abeceda) dle autorů.
Jména jsou v české transkripci (vyjma anglických textů).
Titul ve tvaru: česká transkripce / český překlad / ruský originál.
zdroj: http://antisoviet.narod.ru/


 

Alexejev Vasilij - Rossija soldatskaja / Vojenské Rusko / Россия солдатская - Čechovovo nakladatelství New York 1954 - Novela o osudech ruských vojáků za druhé světové války, kteří nenáviděli sovětský režim, ale byli nuceni bojovat za Stalina proti Hitlerovi. Příběh zřejmě není autobiografický, ale napsaný podle autorových osobních vzpomínek. pdf-ocr

Almanach samizdata / Almanach samizdatu / Альманах самиздата - 1974 / 1 - A. Herzen Foundation Amsterdam - Sbírka publicistických a lidskoprávních textů ze samizdatu z roku 1974 (Sacharov, Agurskij, Chodorovič, Lubarskij, Vojnovič, Narica, Maramzin, Etkind aj.). pdf-ocr

Andrejev G. - Trudnyje dorogi / Těžké cesty / Трудные дороги - Asociace zahraničních spisovatelů, Mnichov 1959 - Poetickým jazykem napsaný autobiografický příběh lágristy, který se skupinou vězňů uprchl z GULagu. pdf-ocr

Artemova A., Rar L., Slavinskij M. (red.) - Kaznimyje sumasšestvijem / Popraven pro nepříčetnost / Казнимые сумасшествием. Posev, Frankfurt/a/M 1971. Dokumenty o psychiatrickém pronásledování disidentů v SSSR. pdf-ocr

Avtorchanov Abdurachman (Александр Уралов) - Narodoubijstvo v SSSR. Ubijstvo čečenskogo naroda / Vraždění národa v SSSR. Vraždění čečenského národa / Народоубийство в СССР. Убийство чеченского народа - Svobodný Kavkaz, Mnichov 1952 - Dokumentární příběh renomovaného historika o boji čečenského lidu za nezávislost v letech 1920-40. pdf-ocr

Bachrach Alexandr - Bunin v chalate. Po pamjati, po zapisjam / Bunin v plášti. Zpaměti, z poznámek / Бунин в халате. По памяти, по записям - Asociace zahraničních spisovatelů, 1979, G. Homjakow, N.J., USA - Osobní vzpomínky I. Bunina na pařížské období. pdf-ocr

Bachrach Alexandr - Po pamjati, po zapisjam. Literaturnyje portrety / Zpaměti, z poznámek. Literární portréty / По памяти, по записям. Литературные портреты - La presse libre, Париж, 1980 - Emigrantský spisovatel první vlny vzpomíná na setkání s významnými osobnostmi ruského literárního exilu - Bunin, Remizov, Aldanov, Nabokov, Teffi, A. Bělyj, Cvetajevová, A. Tolstoj, Babel a další. pdf-ocr

Baskov Alexandr - Izvinite za vnimanije. Jumorističeskije rasskazy, literaturnyje parodii, i prosto šutky / Promiňte za upozornění. Humorné příběhy, literární parodie a vtipy / Извините за внимание. Юмористические рассказы, литературные пародии, и просто шутки. 1980. Emigrantská literatura ve Spojených státech. Výběr ze sbírky. - pdf-ocr

Begin Menachem - V belyje noči / O bílých nocích / В белые ночи. Tel Aviv, 1978. Autobiografický příběh o útrapách sovětských táborů budoucího izraelského premiéra. - pdf-ocr

Bělocerkovskij Vadim - Svoboda, vlasť i sobstvennosť / Svoboda, moc a vlastnictví / Свобода, власть и собственность. Akhberg, 1977. Autor analyzuje příčiny krize sovětského systému a společnosti a navrhuje vlastní reformu SSSR, založenou na demokratických hodnotách. Možná, že recept není nejlépe promyšlený, ale autor je upřímný a nezávislý. pdf-ocr   pdf-txt

Bernhem James - Grjadusceje porazenie kommunizma / Přicházející porážka komunismu / Грядущее поражение коммунизма. Posev, 1951. Historická a politická studie o následcích druhé světové války. Autor se snaží pochopit poučení z fašismu a komunismu, předpovědět budoucnost a rozmýšlí, jak se svobodný svět může postavit dobyvačné politice SSSR. pdf-ocr

Bogdan Valentina - Mimikrija v SSSR. Vospominanija inženera 1935-42 / Mimikry v SSSR. Vzpomínky inženýra. 1935-1942. / Мимикрия в СССР. Воспоминания инженера. 1935-1942 годы. Rostov na Donu. Frankfurt 1970-1980?. Vzpomínky na autorův život v Sovětském svazu v předválečném období a na začátku války. pdf-ocr

Bogdanov Leonid - Bez socialističeskogo realizma / Bez socialistického realizmu / Без социалистического реализма. Sbírka humorných příběhů. COPE Mnichov, 1961. Poslední celoživotní vydání povídek L. Bogdanova. Povídky jsou různorodé a jsou doplňkem příběhu "Telegram z Moskvy". pdf-ocr

Bogdanov Leonid - Telegramma iz Moskvy. / Telegram z Moskvy / Телеграмма из Москвы. Satirický příběh o sovětské skutečnosti. COPE Mnichov, 1957. Příběh může sloužit jako mini encyklopedie sovětského života konce 40. let. Zeptal jsem se svého dědečka, který byl v KSSS 45 let: bylo v životě opravdu všechno tak, jak to popisoval? Odpověděl, že přesně tak. pdf-ocr

Bogdanov Leonid - V storone ot bolšoj dorogi / Mimo vyšlapané cesty / В стороне от большой дороги. Bor. Filippov, Washington, 1964. Vyprávění Leonida Bogdanova o válečné době s předmluvou B. Filippova. Na Bogdanova neobvyklá vážnost a poměrně nemilosrdný realismus. pdf-ocr

Bolotina Kleopatra - Russkaja duša v izgnanii / Ruská duše ve vyhnanství / Русская душа в изгнании. V. Kamkin, New York, 1967. Sbírka povídek emigrantské spisovatelky o životě poválečných ruských emigrantů ve Spojených státech. pdf-ocr

Borisov K. - 75 dnej v SSSR. Vpečatelnija / 75 dní v SSSR. Dojmy / 75 дней в СССР. Впечатления. Autorské vydání, Berlín 1924. Poznámky ruského cestovatele, který SSSR neviděl předem negativně. O to cennější jsou dojmy očitého svědka o životě v SSSR na počátku 20. let 20. století. pdf-ocr

Brodskij Iosif - Bolšaja kniga intervju / Velká kniha rozhovorů / Большая книга интервью. Zacharov, 2000. pdf-ocr

Bukovskij Vladimir - I vozvraščaetsja veter / A vítr se vrací / И возвращается ветер. Chronika Press, New York 1978. Autobiografické vyprávění o jeho utrpení v sovětských věznicích a boji za lidská práva v SSSR v 70. letech. pdf-ocr

Bukovskij Vladimir - Ja uspel sdelať sliškom malo... / Udělal jsem příliš málo... / Я успел сделать слишком мало... samizdat, 1973. Sbírka dokumentárních materiálů o psychiatrickém pronásledování disidentů v SSSR.pdf-ocr

Bukovskij Vladimir - Moskovskij proces / Moskevský proces / Московский процесс. **Část 1. ** Ruská mysl, Paříž-Moskva, 1996. Dokumentárně publicistická kniha o metodách a cílech sovětské politiky prostřednictvím tajných dokumentů Politbyra, které Bukovskij objevil. pdf-ocr

Bukovskij Vladimir - Moskovskij proces / Moskevský proces / Московский процесс. **Část 2. ** Ruská mysl, Paříž-Moskva, 1996. pdf-ocr

Bukovskij Vladimir - The peace movement and the Soviet Union (Who is for peace?) 1982. Článek vysvětlující Sověty inspirovanou a tudíž falešnou povahu světového mírového hnutí. pdf-ocr

Bukovskij Vladimir - To Build the Castle: My Life as a Dissenter. Viking Press, New York, 1979. Velký autobiografický román legendy sovětského disentu o pronásledování disidentů pomocí psychiatrických věznic. Překlad ruského И возвращается ветер. pdf-ocr

Burakov Anatolij - Skvoz smerť i vremja / Skrze smrt a čas / Сквозь смерть и время. Mnichov 1960? Upřímný autobiografický příběh sovětského vojáka zajatého za druhé světové války. pdf-ocr

Buryškin Pavel A. - Moskva kupečeskaja / Moskva obchodnická / Москва купеческая. Čechovovo nakladatelství New York, 1954. Vznik předrevolučního kupeckého prostředí v Moskvě podle autorových vzpomínek. pdf-ocr

Čalidze Valerij - Inostraněc v SSSR. Juridičeskaja pamjatka / Cizinec v SSSR. Právní informace / Иностранец в СССР. Юридическая памятка. Chalidze Publications, New York, 1980. Sbírka právních informací a rad pro cizince cestující po SSSR. pdf-ocr

Čalidze Valerij - Pobeditel kommunizma. Mysli o Staline, socializme i Rosii  / Vítěz nad komunismem. Myšlenky o Stalinovi, socialismu a Rusku / Победитель коммунизма. Мысли о Сталине, социализме и России. Chalidze Publications, New York 1981. Autorovo pojetí: Stalin jako kontrarevolucionář, bojovník proti komunistické myšlence. Autor není ve všem důsledný, ale kniha není nezajímavá. pdf-ocr

Čalidze Valerij (red.) - SSSR - Vnutrennie protivorečija, vyp. 1 / SSSR: Vnitřní rozpory, sv. 1 / СССР: Внутренние противоречия, вып. 1. Chalidze Publications, New York 1981. Sbírka samizdatových článků na různá společenská a publicistická témata. Ve svobodných zemích jsou takové články jednoduše publikovány v novinách a časopisech a vnímány jako součást zdravého veřejného diskurzu. pdf-ocr

Čalidze Valerij - Ugolovnaja Rossija / Zločinecké Rusko / Уголовная Россия. Chronika Press, New York, 1977. Dokumentární studie o historii zločineckého světa, jeho současném stavu, zvláštnostech tradičního právního vědomí a justice v Rusku z pohledu právníka a sociologa. Pokus o objektivní posouzení úrovně a povahy kriminality v SSSR. pdf-ocr

Čugunov T. K. - Derevnja na Golgofe. Letopis kommunističeskoj epochi: 1917-1967 I. / Vesnice na Kalvárii. Kronika komunistické éry: 1917-1967. / Деревня на Голгофе. Летопись коммунистической эпохи: от 1917 до 1967 г. Nákladem autora, Mnichov 1968. Unikátní dokumentární a analytická práce o dějinách rolnictva, které za prvních 50 let vlády bolševiků prošlo strašlivou tragédií na příkladech konkrétních vesnic a analýzou sovětské literatury. (1. část, kapitoly 1-12)  pdf-ocr

Čugunov T. K. - Derevnja na Golgofe. Letopis kommunističeskoj epochi: 1917-1967 II. / Vesnice na Kalvárii. Kronika komunistické éry: 1917-1967. / Деревня на Голгофе. Летопись коммунистической эпохи: от 1917 до 1967 г. Nákladem autora, Mnichov 1968. (konec části 1 a části 2, 3). pdf-ocr

Čugunov T. K. - Vyssejee obrazovanie v SSSR  / Vyšší vzdělávání v SSSR / Высшее образование в СССР. Nakladatelství COPE, Mnichov 1961. Dokumentární studie o socioekonomických aspektech a charakteru středního, speciálního a vysokého školství v SSSR v letech 1917-60, i o sovětské vzdělávací politice obecně. Vyvrací mýtus o "nejvyspělejším" sovětském školství. pdf-ocr

D.E. - Žizň v rodnoj zemle / Život v rodné zemi / Жизнь в родной земле. Česko, ne před 1938. Upřímné vyprávění Čecha V. Bálinta o jeho životě v SSSR v letech 1917-1937. Sestavovatel a rok vydání neuvedeny; zvláštní pozornost sestavovatele věnována kozáctvu. Text byl ručně restaurován. pdf-ocr   pdf-txt

Druskin Lev - Spasennaja kniga. Voispominanija leningradskogo poeta / Záchranná kniha. Vzpomínky leningradského básníka / Спасенная книга. Воспоминания ленинградского поэта. Overseas Publications Interchange, 1984. Vzpomínky na léta 1930-60. Kniha je dojemná svou upřímností; platí pro ni Mandelštamovo "Poezie je ukradený vzduch". Druskin se s Charmsem znal a byl zřejmě synovcem Jakova Semjonoviče (Druskina), který zachránil Charmsův archiv před zničením. pdf-ocr

Durnovo Marina - Moj muž Daniil Charms / Můj manžel Daniil Charms / Мой муж Даниил Хармс. Novyj mir, č.10, 1999. Publikace V. Glotzera, který ve Venezuele vyhledal dosud žijící vdovu po D. Charmsovi a vedl s ní obsáhlý rozhovor. pdf-ocr

Etkind Jefim - Proces Iosifa Brodskogo / Proces Josefa Brodského / Процесс Иосифа Бродского. Overseas Publications Interchange, London, 1988. Vyprávění a dokumentární materiály o procesu s I. Brodským, včetně záznamu procesu, který pořídila Frida Vigdorová. pdf-ocr

Fedenko Panas - Novaja istorija KPSS / Nové "Dějiny KSSS" / Новая "История КПСС". Ústav pro studium SSSR, Mnichov 1960. Kniha ukrajinského historika analyzuje oficiální učebnici dějin KSSS z roku 1959 (studentům známou jako "cihla"), srovnává ji se Stalinovým "Stručným kurzem dějin VKS(b)" a vysvětluje, kde a proč se v těchto "učebnicích" objevují faktická zkreslení a záměrné lži. pdf-ocr

Fefelov Valerij - V SSSR invalidov net! / "V SSSR nejsou žádní invalidé!" / "В СССР инвалидов нет!". Overseas Publications Interchange Ltd., London 1986. Dokumentárně-publicistický článek o stavu postižených lidí v SSSR. pdf-ocr   pdf-txt

Fevr Nikolaj - Solnce voschodit na Zapade / Slunce vychází na západě / Солнце восходит на Западе. Vydaly noviny "Nové Slovo", Buenos Aires, 1950. Autor - novinář, ruský emigrant z Bělehradu, kterému je stejně cizí fašismus jako bolševismus, vypráví o cestě po územích okupovaných německou armádou v Pobaltí, na Ukrajině a v Rusku, o náladách, psychologii a životním stylu lidí před druhou světovou válkou a během ní. Kniha zaujme detaily a autenticitou vyprávění z první ruky. pdf-ocr

Gendlin Leonard - Perebiraja starye bloknoty... / Probírám se starými zápisníky... / Перебирая старые блокноты... Gelikon, Amsterdam 1986. Vyprávění novináře a spisovatele Gendlina, který emigroval ze SSSR, o osobních setkáních s mnoha osobnostmi 20. století: M.P. Čechov, E. Bulgakov, K. Čukovskij, I. Erenburg, V. Šklovskij, K. Balmont, W. Inber, O. Berggolc, D. Burljuk, Pasternak, Achmatovová, Vysockij, B. Achmadulina, Stanislavskij, A. Dikij, A. Tairov, A. Koonen, Stravinský, L. Uťjosova, A. Vertinskij, S. Ejzenštejn a další. pdf-ocr

Giršin Mark - Ubijstvo emigranta. Roman. / Vražda emigranta. Román. / Убийство эмигранта. Роман. "Ermitaž 1983. Psychologický příběh o těžkostech života emigrantů třetí vlny, kteří z různých důvodů odešli ze Sovětského svazu do Spojených států. pdf-ocr

Gnedin Jevgenij - Vychod iz labirinta / Ven z bludiště / Выход из лабиринта. Chalidze Publications, New York 1982. Kniha vzpomínek a úvah o Stalinově éře, kterou napsal komunista, jenž nelehce revidoval své názory. S předmluvou A. Sacharova. pdf-ocr

Goldštejn Pavel - Točka opory. V Butyrskoj tjurme 1938 goda / Opěrný bod. Ve věznici Butyrky 1938 / Точка опоры. В Бутырской тюрьме 1938 года. Akademia Press, Jerusalim, po 1950?. Vězeňský deník, autorovy bezprostřední psychologické zážitky. pdf-ocr

Gorbačevič D. - Dva mesjaca v gostjach kolchoznikov. Zametki amerikanskogo turista / Dva měsíce hostem kolchozníků. Zápisky amerického turisty. / Два месяца в гостях у колхозников. Заметки американского туриста. New York 1967. Zpráva o cestě do SSSR v roce 1964 a srovnání s dojmy z návštěvy v roce 1934. pdf-ocr

Grigorenko Petr (red.) - Sbornik statej / Sborník statí / Сборник статей. Chronika, New York 1977. Sbírka publicistických článků a projevů generála P. Grigorenka. pdf-ocr

Gruppa Sodějstvija vypolněniju Chelsinskich soglašenij v SSSR / Skupina pro pomoc při provádění Helsinských dohod v SSSR. / Группа Содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Dokumenty. "Volnoje Slovo", sv. 25-26. Posev, Frankfurt/a/M 1977. Sbírka samizdatových dokumentů z r. 1977 o ochraně lidských práv v SSSR. pdf-ocr

Gunther John - Po Soedinjonnym štatam / Ve Spojených státech / По Соединённым Штатам. Čechovovo nakladatelství, New York, 1953. Guntherova poutavě napsaná kniha (překlad z angličtiny) vypráví o historii a tradicích severoamerických států, kde se tvrdý osadnický život a touha po úspěchu snoubily s vysokým idealismem a vírou v dobro. pdf-ocr

Chodasevič Vladislav - Belyj koridor. Vospominanija. / Bílý koridor. Vzpomínky / Белый коридор. Воспоминания. Silver Age, New York, 1982. Pokračování knihy "Nekropole". Autobiografické prózy, vzpomínky současníků, eseje o Gorkém. Vydáno jako 1. díl ‚Vybraných próz ve 2 dílech', za redakce I. Brodského. pdf-ocr

Chodasevič Vladislav - Nekropol. Vospominanija / Nekropole. Vzpomínky / Некрополь. Воспоминания. YMCA-Press, Paris; Petropolis, Bruxelles 1939. Autobiografická próza, vzpomínky na současníky.  pdf-ocr    pdf-txt (zde starý pravopis změněn na nový)

Chochlov Nikolaj - Pravo na sovesť / Právo na svědomí / Право на совесть. Posev, Frankfurt/a/M 1957. Kádrový důstojník rozvědky, který pracoval se Sudoplatovem v poválečné Evropě, postupně přichází na myšlenku útěku ze SSSR. pdf-ocr

Ivanov-Razumnik, Razumnik Ivanovič - Tjurmy i ssylki / Vězení a vyhnanství / Тюрьмы и ссылки. Čechovovo nakladatelství, New York 1953. Autobiografická sbírka: novela "Jubileum" a další texty o nelehkém osudu sovětského spisovatele a literárního vědce, který byl loajální k bolševismu. Kniha je psána lehce, s humorem. pdf-ocr   pdf-txt

Jakovlev B., Burcov A. - Koncentracionnyje lageri SSSR / Koncentrační tábory SSSR / Концентрационные лагери СССР. Ústav pro studium SSSR, Mnichov 1955. Popisuje praktiky sovětských táborů a věznic. Analýza právní stránky sovětské trestní politiky; ukazuje, které články sovětského trestního zákoníku umožnily "legální" posílání milionů lidí do tábora. pdf-txt

Jakovlev B., Burcov A. - Koncentracionnyje lageri SSSR. Spisok lagerej / Koncentrační tábory SSSR. Seznam táborů / Концентрационные лагери СССР. Список лагерей. Ústav pro studium SSSR, Mnichov 1955. Tato část knihy obsahuje dlouhý seznam koncentračních táborů, které autoři znají, s plánky budov a dalšími informacemi získanými od pamětníků. pdf-ocr

Jefimov Igor - Bez buržuev / Bez buržoazie / Без буржуев. Posev, Frankfurt/a/M 1979. Autor shrnuje budování socialismu v SSSR, podává důsledně vyčerpávající sociální a morálně-psychologickou charakteristiku téměř všech vrstev sovětské společnosti v 70. letech 20. století. Všichni, kdo tehdy žili, to všechno věděli, ale mlčeli. pdf-ocr

Jurasov S. - Vrag naroda / Nepřítel lidu / Враг народа. Čechovovo nakladatelství, New York 1952. Upřímný a realistický román o sovětském důstojníkovi v sovětské okupační zóně v poraženém Německu, který se bolestně snaží pochopit život kolem sebe a uniknout ze spárů KGB. pdf-ocr

"Kak vesti sebja na obyske" i drugyje dokumenty 1976 goda / "Jak se chovat při vyšetřování" a další dokumenty z roku 1976 / "Как вести себя на обыске" и другие документы 1976 года. Samizdatový sborník. Samizdat, "Svobodné slovo", číslo 27. Posev, Frankfurt/a/M, 1977. Sbírka disidentských samizdatových textů o porušování lidských práv a zvůli sovětského režimu v 70. letech. Obsah: Albrecht: Jak se chovat při domovní prohlídce - Butman: Prohlášení vedoucímu permského oddělení ITK-35 - Marčenko: Veřejná reakce na noviny Izvestija - Melčuk: Otevřený dopis kolegům - Nekipelov: Proč jsem nepodepsal Stockholmskou výzvu - Orlovskij: Proč jsem nepodepsal druhou Stockholmskou výzvu - Meško: Otevřený dopis L. Brežněvovi - Vojnovič: Ministrovi spojů SSSR Talyzinovi - Chodorovič, Nekipelov, Landa: "Se zákazem psaní a kreslení..." - Osipov: Vánoční pozdravy domácím i zahraničním přátelům. pdf-ocr

Kandel Feliks - Vrata ischoda našego (devjať stranic istorii) / Brány našeho exodu (devět stran historie) / Врата исхода нашего (девять страниц истории). Effect Publications, Tel-Aviv 1980. Autobiografický román o osudech Židů, kteří se v 70. letech rozhodli odejít ze Sovětského svazu do Izraele. pdf-ocr

Kičanova-Lifšic Irina - Prosti menja za to, čto ja žiju / Odpusť mi, že žiji / Прости меня за то, что я живу. Chalidze Publications, New York 1982. Vzpomínky na prostředí spisovatelů 40.-50. let 20. století. Y. Olesha, M. Zoshchenko, V. Sokolov-Mikitov atd. pdf-ocr

kolektiv autorů - Meždunarodnoje slušanije Sacharova v Kopengagene / Mezinárodní slyšení Sacharova v Kodani / Международное Слушание Сахарова в Копенгагене. Sakharov Hearing Committee, Copenhagen 1977. Sbírka dokumentů a svědeckých výpovědí z mezinárodního slyšení, které bylo v podstatě vyšetřováním porušování lidských práv v SSSR v nepřítomnosti. Obsah: Úvod - Pronásledování disidentů - Psychiatrické léčebny a pokusy na lidech v SSSR - Pronásledování náboženství - Zneužívání práv národů a národnostních menšin - Shrnutípdf-ocr

Korjakov Michail - Osvobožděnije duši / Osvobození duše / Освобождение души. Předmluva Bor. Zajcev. Čechovovo nakladatelství, New York 1952. Autobiografický román důstojníka sovětské armády, který se po druhé světové válce nevrátil do SSSR. pdf-ocr

Kravčenko Viktor - I chose freedom / Zvolil jsem svobodu. Robert Hale Ltd., London 1947. Jeden z prvních autobiografických dokumentů o skutečném stavu věcí v SSSR a zvěrstvech sovětského režimu. Kniha vzbudila v sovětských vládnoucích kruzích značný hněv. Kravčenko pak vyhrál ve Francii soud proti komunistickým novinám, které tvrdily, že je americkým agentem a zkresluje sovětský život. pdf-ocr

Kripton K. - Osada Leningrada / Obléhání Leningradu / Осада Ленинграда. Čechovovo nakladatelství, New York 1952. Dokument o událostech a lidech v obleženém Leningradě. "Kripton" je zřejmě pseudonym rodilého Petrohradčana. Autor rozvíjí a dokazuje myšlenku, že obludná tragédie leningradské blokády, hladová smrt milionů lidí byla za daných okolností nevyhnutelná. pdf-ocr

Kuzněcov Eduard - Dnevniky / Deníky / Дневники. Les Editeurs Reunis, Paris 1973. Vězeňské deníky E. Kuzněcova, odsouzeného v případu pilotů letadel za pokus o útěk ze SSSR se zmocněním se letadla. Zajímavé psychologické náčrty vězeňského života a sebezpytování. pdf-ocr

Lejkin N. A. - Naši zagranicej / Naši v zahraničí / Наши заграницей. Progress, Riga 1928. Satirický příběh o cestě ruského obchodníka a jeho ženy na výstavu do Paříže. Brilantně zobrazuje mravy v Rusku a Evropě na konci 19. století. Jak málo se svět za posledních sto let změnil! Bestseller počátku 20. století, kniha přežila více než 30 let neustálého vydávání, ale v SSSR nebyla vydána. pdf-ocr

Lungina Taťjana - Volf Messing - čelovek-zagadka / Záhadný Wolf Messing. / Вольф Мессинг - человек-загадка. Hermitage, Ann Arbor 1982. Kniha osobních vzpomínek na senzibila Wolfa Messinga. pdf-ocr

Maklakov V. A. - Pervaja Gosudarstvennaja Duma / První Státní Duma / Первая Государственная Дума. Paříž, 1930. Kniha je přirozeným pokračováním esejů V. A. Maklakova "Moc a publicita v Rusku". pdf-ocr

Maklakov V. A. - Vtoraja Gosudarstvennaja Duma / Druhá Státní duma / Вторая Государственная Дума. Paříž 1930. Kniha je přirozeným pokračováním esejů V. A. Maklakova "Moc a publicita v Rusku". pdf-ocr

Maklakov Vasilij - Moc a společnost za soumraku starého Ruska, Vzpomínky současníka. (Dodatek k "Ilustrovanému Rusku"), Paříž 1936. Svazek 1/1 Reakce, 1/2 Obroda, 2 Ústupky a pád samovlády, 3 První revoluce. Jeden z vůdců strany Kadetů V. A. Maklakov spojil své osobní vzpomínky s analýzou politických procesů probíhajících v Rusku na konci 19. a na počátku 20. století z pohledu jejich účastníka. Živě a obrazně ukazuje vznik občanské společnosti v Rusku, vítězství i neúspěchy v sebevzdělávání společnosti. pdf-ocr

Makovskij Sergej - Portrety sovremennikov / Portréty současníků / Портреты современников. Čechovovo nakladatelství, New York 1955. Novinář Makovský vzpomíná na slavné umělce, hudebníky a básníky počátku 20. století. (K. Makovskij, V. Solovjev a Georg Brandes, A. Dobroljubov, Šaljapin, Ďagilev, I. Annenskij, Vjač. Ivanov, M. Vološin, Cherubina de Gabriac, Kačalov, Mandelštam, A. Benya). pdf-ocr

Malevskij-Malevič Svjatoslav - SSSR segodnja i zavtra / SSSR dnes a zítra / СССР сегодня и завтра. Paříž 1972. Krátká studie o ekonomických a politických výsledcích "výstavby socialismu" v SSSR během 50 let jeho existence. Autor se snaží nastínit obrysy nové, spravedlivější společnosti ("garantující stát"). S předmluvou A. Avtorchanova. pdf-ocr

Mandelštam Naděžda - Vospominanija / Vzpomínky / Воспоминания. Soglasie 1999. První svazek autobiografických vzpomínek a úvah vdovy po Osipu Mandelštamovi. pdf-txt

Mandelštam Naděžda - Vospominanija. Vtoraja kniga. / Vzpomínky. Druhá kniha / Воспоминания. Вторая книга. Moskevský dělník 1990. Druhý svazek autobiografických vzpomínek a úvah vdovy po Osipu Mandelštamovi. pdf-ocr

Mandelštam Naděžda - Vospominanija, tom 3 / Vzpomínky. Díl 3 / Воспоминания, том 3. YMCA-Press, Paris 1987. Další materiály nezařazené do prvních dvou svazků vzpomínek vdovy po Osipu Mandelštamovi. pdf-txt

Maramzin Vladimir - Blondin obeego cveta. Vzaimnaja povesť / Blondýna obou barev. Vzájemný příběh / Блондин обеего цвета. Взаимная повесть. Ardis, Ann Arbor, 1975. Surrealistické vyprávění. pdf-ocr

Maramzin Vladimir - Smešnee, čem prežde. Rasskazy i povesti / Vtipnější než předtím. Povídky a novely / Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести. Třetí vlna (Третья волна), Francie, 1979. Sbírka humorných a satirických, ale v podstatě každodenních příběhů. pdf-ocr

Marčenko Anatolij - Moi pokazanija / Moje svědectví / Мои показания. 1969. Autobiografická kniha o pronásledování Anatolije Marčenka, jehož jediným zločinem byl nesouhlas s represivní politikou sovětského režimu. pdf-ocr

Marchenko Anatoly - My testimony / Moje svědectví. Penguin Books, London 1971. Anglická verze Mého svědectví. pdf-ocr

Marčenko Anatolij - Ot Tarusy do Čuny / От Тарусы до Чуны / Od Tarusy k Čuně. S přiloženými dokumenty z procesu s Marčenkem. Chronika, New York 1976. Autobiografická deníková kniha o věznění Anatolije Marčenka, vězně svědomí. pdf-ocr

Margolin Julij Borisovič - Jevrejskaja povesť / Židovský příběh / Еврейская повесть. Nakladatelství Maajan, Tel Aviv, 1960. Příběh Gundara Aviela (I. Epstein), hrdiny Izraele, napsaný plamenným vlasteneckým stylem. Zajímavé podrobnosti historie vzniku Izraele v letech 1930-40. pdf-ocr

Margolin Julij Borisovič - Nesobrannoe / Nesložené / Несобранное. Společnost pro uctění památky J. Margolina, Tel Aviv, 1975. Soubor publicistických článků a esejů, většinou o aktuálních otázkách politického života v 50. a 60. letech 20. století, o antisemitismu, sovětském a hitlerovském táboře a vzniku Izraele. pdf-ocr

Margolin Julij Borisovič - Putěšestvie v stranu ze-ka / Cesta do země zeků / Путешествие в страну зе-ка. Čechovovo nakladatelství, New York 1952. Autor jako zázrakem unikl ze sovětských táborů, kde strávil léta 1940-1945. Jedna z prvních podrobných knih popisujících a analyzujících fenomén gulagu.pdf-ocr

Markman Vladimir - Na kraju geografii / Na okraji geografie / На краю географии. Nadace Moskva-Jeruzalém 1979. Sovětský politický vězeň vypráví o životě vězňů v sovětských lágrech v 70. letech. pdf-ocr

Maslej Olga - Sami po sebe / Sami o sobě / Сами по себе. V. Kamkin, New York 1967. Román o životě v SSSR, ve městě i na venkově, na počátku 20. let. pdf-ocr

Merežkovskij D. S. - Gippius Z. N. - Filosofov D. V. - Carstvo Antichrista - Peterburgskij dnevnik / Naš pobeg / Království Antikrista - Petrohradský deník - Náš útěk / Царство Антихриста - Петербургский дневник - Наш побег. Berlin, 1921. Slavní spisovatelé a filozofové o životě v Rusku v prvních letech sovětské moci. pdf-ocr

Mjuge Sergej -  Ulybka Fortuny / Úsměv štěstěny (autobiografické skici) / Улыбка Фортуны (автобиографические наброски). "Mimo hru" ("Вне игры") a "Za hranicemi reality" ("За пределами реального"). New York 1979?. Biolog, hypnotizér a senzibil S.G.Muge vypráví s humorem o svém životě v SSSR. (O pronásledování Mugeho viz Kronika č. 22, 24, 28.) pdf-ocr

Mojo poslednee slovo / Moje poslední slovo / Моё последнее слово. Projevy obžalovaných v soudních procesech 1966-1974. "Volnoje slovo", sv. 14-15. Posev, Frankfurt/a/M 1974. Sbírka samizdatových dokumentů z r. 1974 o procesech s politickými vězni v SSSR (Siňavskij, Daniel, Amalrik, Bukovskij, Gabaj a další). pdf-ocr

Mordel Georg - Krasnyj flag nad tjurmoj / Rudá vlajka nad věznicí / Красный флаг над тюрьмой. Cholon 1985. Příběh o osudu Žida z Rigy, který se rozhodl emigrovat do Izraele. Bolestně upřímný příběh o důvodech, které přiměly válečného hrdinu opustit zemi, v níž strávil celý život. Ukazuje život a poměry v sovětském Lotyšsku v letech 1960-70. pdf-ocr

Nabokov Vladimir - Sogljadataj / Šmírák / Соглядатай. 1938. Původní vydání Nabokovovy sbírky povídek. pdf-ocr

Nemirov A. - Dorogi i vstreči / Cesty a setkání / Дороги и встречи. Echo, Mnichov 1947. Autobiografický román o osudech ruského emigranta, který byl za války vězněn v hitlerovském koncentračním táboře za účast v Ruské osvobozenecké organizaci (NTS). Ukazuje skutečný život v táboře. pdf-ocr

Neo-Silvestr G. - Na burelome. Vospominania russkogo žurnalista / Na vrtu. Vzpomínky ruského novináře / На буреломе. Воспоминания русского журналиста. Posev, Frankfurt/a/M, po 1950?. Vzpomínky (pseudonym nerozluštěn) na události občanské války a život ruské diaspory v Rize ve 30. letech 20. století. pdf-ocr

Neznámý autor - Čjornaja kniga. Moskovskaja legenda / Černá kniha. Moskevská legenda / Чёрная книга. Московская легенда. Posev, Frankfurt/a/M 1976. Stylizováno do ruské tradice hovorového epického alegorického příběhu o hrdinském postoji k víře a pravdě. pdf-ocr

Nikolajev Alexandr - Tak eto bylo / Tak to bylo / Так это было. Nákladem autora, Francie 1982. Autobiografické vyprávění o těžkém osudu sovětského vojáka zajatého Němci a poté Vlasovovou armádou. pdf-ocr

Nikolajev Jevgenij Borisovič - Predavšije Gippokrata / Zrádci Hippokrata / Предавшие Гиппократа. Overseas Publications Interchange, London 1984. Dokumentární příběh o psychiatrickém pronásledování disidentů v SSSR v 70. letech 20. století. Nikolajev, biolog, byl vyhozen z práce a uvězněn v psychiatrické léčebně. Zachycuje mučení pacientů - skutečných i smyšlených - a nelidskost sovětského systému. pdf-ocr

Osipov Vladimir - Tri otnošenija k rodině. Stati, očerki, vystuplenija / Tři postoje k vlasti. Články, eseje, projevy / Три отношения к родине. Статьи, очерки, выступления. (část) Posev, Frankfurt/a/M 1978. V. Osipov je ortodoxní ruský vlastenec a nacionalista, a proto v opozici vůči protilidovému sovětskému režimu. Zajímavá je také esej o hledání bydlení a registraci pobytu. pdf-ocr

Panin Dimitrij - Zapiski Sologdina. Kniga pervaja / Sologdinovy poznámky. Kniha první / Записки Сологдина. Книга первая. Posev, Frankfurt/a/M 1973. D. Panin vypráví o svých táborových zážitcích a zejména o vzpouře vězňů v Ekibastuzu. Kniha do jisté míry doplňuje Souostroví Gulag. Přiložena předmluva k vydání z r. 1991 "Lubjanka - Ekibastuz". pdf-ocr

Petrus K. - Uzniki kommunizna / Vězni komunismu / Узники коммунизма . Čechovovo nakladatelství, New York 1953. Dokument o stalinských represích, jedna z prvních knih o gulagu. pdf-ocr

Popovskij Mark - Ijunskie novosti. Zapiski neakkreditovannogo / Červnové novinky. Poznámky neakreditovaného. / "Июньские новости". Записки неаккредитованного. "Volnoje slovo", Samizdat, Výběr, sv. 29. Posev, Frankfurt/a/M 1978. Novinář M. Popovskij vypráví o pokusu zorganizovat v Moskvě svobodnou zpravodajskou agenturu. Zajímavé psychologické popisy zahraničních zpravodajů a jejich vztahu k SSSR. pdf-ocr

Popovskij Mark - Upravljaemaja nauka / Řízená věda / Управляемая наука. Overseas Publications Interchange, London, 1978. Studie o sociálně-politických a morálních aspektech fenoménu sovětské vědy. pdf-ocr

Prokopovič S. N. - Narodnoe chozjastvo SSSR. Tom 1 / Národní hospodářství SSSR. Svazek 1 / Народное хозяйство СССР. Том 1. Čechovovo nakladatelství, New York 1952. Encyklopedické dílo o makroekonomii SSSR v před- a poválečném období. Autor - známý ekonom - pečlivě opravil materiály sovětské statistiky. Obsah: Od autora - Přírodní zdroje země - Obyvatelstvo - Odstranění statkářství - Rozvoj zemědělství - Organizace kolektivního zemědělství - Vytvoření velkoprůmyslu. pdf-ocr

Prokopovič S. N. - Narodnoe chozjastvo SSSR. Tom 2 / Národní hospodářství SSSR. Svazek 2 / Народное хозяйство СССР. Том 2. Čechovovo nakladatelství, New York 1952. Obsah: Organizace a plánovací techniky - Mzdy dělníků - Rozvoj železnic - Maloobchod a daň z obratu - Zahraniční obchod - Státní rozpočet a peněžní oběh - Národní důchod a tvorba národního kapitálu. pdf-ocr

Pupin Michail - Ot immigranta k izobretatelju / Z imigranta vynálezcem / От иммигранта к изобретателю. Čechovovo nakladatelství, New York 1953. Autobiografické vzpomínky amerického fyzika, který jako teenager emigroval z Jugoslávie. Příklad splněného "amerického snu" - člověka, který si sám určil svůj osud. pdf-ocr

Redlich Roman - Očerki bolševizmovedenija, kniga 1 / Eseje o bolševismu, kniha 1. Stalinismus jako duchovní fenomén / Очерки большевизмоведения, книга 1. Сталинщина как духовный феномен. Posev, Frankfurt/aM 1971. Neformální analýza sovětské společnosti na počátku 50. let 20. století z pohledu kulturologie a psychologie: Stalinovy mýty a fikce - Sovětský jazyk a přehodnocování pojmů - Morální podoba a etika stalinismu - Sovětský člověk, jeho vědomí a myšlení. pdf-ocr

Redlich Roman - Očerki bolševizmovedenija, kniga 2. Sovetskoe obščestvo / Eseje o bolševismu, kniha 2. Sovětská společnost / Очерки большевизмоведения, книга 2. Советское общество. Posev, Frankfurt/aM 1972. Obsah: Stalinova smrt - Základy sovětské společnosti - Sociálně-ekonomické podzemí - Sovětská šlechta - Utlačované třídy - Poddaný svět. pdf-ocr

Remizov Alexej - Pjataja jazva / Pátý vřed / Пятая язва. SPB 1912. Alegorický příběh o spravedlnosti a poctivosti v Rusku. pdf-ocr

Remizov Alexej - Rossija v pismenach / Rusko písmem / Россия в письменах. 1922. Russica Publishers, New York, 1982. Předmluva O. Raevská-Hughesová. "Remizovův jazyk někdy dosahuje takového stupně uměle zhuštěné "ruskosti", že působí jako překlad z čínštiny..." (z předmluvy k Páté morové ráně). pdf-ocr

Remizov Alexej - Učitěl muzyki / Učitel hudby / Учитель музыки. La Presse Libre, Paris 1983. Obrazy ze života ruských emigrantů v Paříži 20. a 30. let, které snadno pozná každý, kdo opustil Rusko. pdf-ocr

Robsman Viktor - Carstvo tmy / Království temnoty / Царство тьмы. V. Kamkin, New York 1957. Příběhy novináře V. Robesmana ze života v SSSR. pdf-ocr

Robsman Viktor - Persidskije novelly i drugie rasskazy / Perské povídky a další příběhy / "Персидские новеллы" и другие рассказы. Posev, Frankfurt/a/M, 1973. Autobiografické, umělecké příběhy o životě v poválečné Persii, kam autor uprchl ze SSSR. Sovětská vojenská invaze do Íránu. pdf-ocr

Robsman Viktor - Živye viděnija / Živé vize / Живые видения. Posev, Frankfurt/a/M, 1979. Vzpomínky na autorův život v SSSR. pdf-ocr

Rossi Jacques - Spravočnik po GULagu / Příručka Gulagu / Справочник по ГУЛагу. Moskva 1991. Encyklopedické dílo rozebírající všechny aspekty sovětských táborů, od specifického žargonu až po zvláštnosti soudní praxe. pdf-txt

Rozanov Michail - Zavojevateli belych pjaten / Dobyvatelé bílých míst / Завоеватели белых пятен. Posev, Limburg 1951. Jedno z prvních svědectví o stalinských lágrech a represích. pdf-ocr

Sabik-Vogulov - V pobežděnnoj Germanii / V poraženém Německu / В побеждённой Германии. 1947. Důstojník sovětské armády, který po válce zůstal na Západě, napsal krátký text, v němž odsuzuje zločiny sovětského režimu proti vlastnímu lidu a jiným zemím. Ukazuje obraz Německa okupovaného Sověty, zvěrstva sovětských vojsk a lživost sovětské propagandy během války i po ní. pdf-ocr

Saburova Irina - Kopilka vremeni. Sbornik rasskazov / Peněženka času. Sbírka příběhů / Копилка времени. Сборник рассказов. Mnichov, 1960-1970?. Osudy sovětských lidí a emigrantů po druhé světové válce. pdf-ocr

Saburova Irina - Koraby starogo goroda / Lodě starého města / Корабли старого города. Mnichov 1960? Život a tragické osudy ruské diaspory v Lotyšsku, Litvě a Estonsku před a během druhé světové války. pdf-ocr

Saburova Irina - Korolevstvo / Království / Королевство. Mnichov 1976. Soubor nejlepších povídek autorky z předválečného a poválečného období. pdf-ocr

Saburova Irina - O nas / O nás / О нас. Mnichov 1972. Autobiografická novela o poválečné emigraci ze SSSR do SRN. Jedno z nejsilnějších děl I. Saburovové, slavné ruské spisovatelky a povídkářky z Rigy před válkou. pdf-ocr

Saburova Irina - Sčastlivoje zerkalo. Sbornik rasskazov / Šťastné zrcadlo. Sbírka příběhů /** ** Счастливое зеркало. Сборник рассказов. Mnichov 1966. Příběhy popisují osudy sovětských lidí a emigrantů po druhé světové válce. pdf-ocr

Samizdat "Volnoje Slovo", sv. 21. / Самиздат "Вольное слово", вып. 21. Posev, Frankfurt/a/M 1976. Sbírka samizdatových dokumentů z r. 1975: psychiatrická perzekuce, protesty politických vězňů atd. pdf-ocr

Samochin Andrej - Kitajskij krug Rossiji / Čínský kruh Ruska / Китайский круг России. Posev, Frankfurt/a/M 1981. Historická studie o složitých vztazích SSSR a Ruska s Čínou ve 20. století. pdf-ocr

Sedych Andrej - Ierusalim - imja radostnoje / Jeruzalém - radostné jméno / Иерусалим - имя радостное. Vyd. Novoje russkoje slovo, New York 1969. Vyprávění o Izraeli a jeho vítězství v šestidenní válce. pdf-ocr

Sedych Andrej - Sumasšedšij šarmanščik / Šílený mlýnek na orgány / Сумасшедший шарманщик. 1951. Životní příběhy ruských přistěhovalců ve Francii a ve Spojených státech. pdf-ocr

Sedych Andrej - Tolko o ljudach / Jen o lidech / Только о людях. New York, 1955. Sbírka povídek o životě ruských přistěhovalců v USA, eseje o Itálii, vybrané krymské povídky. pdf-ocr

Sedych Andrej - Zemlja obetovannaja / Země zaslíbená / Земля обетованная. Edice "Nového ruského slova", New York 1966. Vyprávění o Izraeli, jeho historii a vzniku nového státu. pdf-ocr

Sedych Andrej - Zvezdočjoty s Bospora / Hvězdáři z Bosporu /** ** Звездочёты с Босфора. New York 1948. Příběhy ze života ruských přistěhovalců ve Spojených státech a vybrané "krymské příběhy". pdf-ocr

Sibirskij Konstantin - Černaja teň nad moim solnečnym zavtra / Černý stín nad mým slunečným zítřkem / Черная тень над моим солнечным завтра. Mnichov? 1948. Dobrodružný scénář a jeden z prvních literárních popisů táborů. Dva američtí komunističtí inženýři přijedou ve 30. letech 20. století do SSSR, aby zde pracovali na společném podniku. Přátelé na vlastní oči vidí "štěstí", které marxismus lidstvu slibuje. Jen jednomu se podaří dostat se z "království svobody" živýpdf-ocr

Skrjabina Elena - V blokade. Dnevnik materi / V blokádě. Deník matky / В блокаде. Дневник матери. 1964. Autobiografický deník z obleženého Leningradu. pdf-ocr

Soloněvič Boris Lukjanovič - Ruka admirala / Ruka admirála / Рука адмирала. Dobrodružný román ze života sovětské mládeže. Ruské národní nakladatelství, Berlín 1939? Dobrodružný román se čte jako jakýsi "anti-Gajdar". Činorodí, sportovně založení, čestní a nesobečtí mladí lidé bojují proti zlým komsomolcům a krutým čekistům (obsahuje i antisemitismus). Mnoho stránek chybí. pdf-ocr

Soloněvič Boris Lukjanovič - Ženščina s vintovkoj / Žena s puškou / Женщина с винтовкой. Bueonos-Aires 1955. Novela podle vzpomínek poručice Krylovové o "ženském praporu" ruské armády, který bojoval v první světové válce. Živý příběh s pravdivými svědectvími o tehdejší době. pdf-ocr

Soloněvič Ivan Lukjanovič - Rossija v konclagere / Rusko v koncentráku /** ** Россия в концлагере. Hlas Ruska, Sofie 1938. Jedna z prvních knih o sovětských táborech. Legendární postava sovětské emigrace I. L. Solonevič vypráví o svém životě v SSSR a o svém útěku s bratrem a synem z bělomorského tábora do Finska v roce 1934. pdf-ocr

Solonevich Ivan - Russia in Chains / Rusko v řetězech. Díl 1. Williams and Norgate, London 1938. Překlad Россия в концлагере do angličtinypdf-ocr

Solovjev Michail - Zapiski sovetskogo vojennogo korrespondenta / Zápisky sovětského válečného zpravodaje / Записки советского военного корреспондента. Čechovovo nakladatelství, New York 1954. Autobiografické poznámky o sovětské armádě ve 30. letech, potlačování povstání, druhé světové válce. pdf-ocr

Solženicyn Alexandr Isajevič - Archipelag GULag 2 / Souostroví Gulag, 2. díl / Архипелаг ГУЛаг, том 2. YMKA-Press, Paříž 1974. Text podle prvního vydání (v pozdějších vydáních byl upraven)pdf-ocr

Solženicyn Alexandr Isajevič - Matrjonin dvor / Matrjonin dvůr / Матрёнин двор. 1968. Klasika sovětské literatury. Text uveden podle autorizované publikace. pdf-ocr

Solženicyn Alexandr Isajevič - Odin deň Ivana Denisoviča / Jeden den Ivana Denisoviče / Один день Ивана Денисовича. 1968. Klasika sovětské literatury. Text uveden podle autorizované publikace. pdf-ocr

Soprotivlenije religioznym presledovanijam / Odpor proti náboženskému pronásledování / Сопротивление религиозным преследованиям. "Volnoje slovo", sv. 24. Posev, Frankfurt/a/M 1976. Sbírka samizdatových dokumentů z r. 1976 o pronásledování věřících v SSSR. pdf-ocr

Spektakor - Russkij "Termidor" / Ruský thermidor (Soumrak komunismu) / Русский "Термидор" (Сумерки коммунизма). "Svoboda Ruska", Berlin 1927). Úvahy o původu revoluce a NEPu jako politiky odmítající komunismus. pdf-ocr

Suslov Ilja - Rasskazy o tovarišče Staline i drugich tovaryščach / Příběhy o soudruhu Stalinovi a dalších soudruzích / Рассказы о товарище Сталине и других товарищах. Ermitaž 1981. Sbírka anekdot a satirických příběhů z pozdní sovětské éry. Autor je jedním ze spisovatelů, kteří působili v "Klubu 12 židlí", pod pseudonymem "Jevgenij Sazonov"pdf-ocr

Šaljapin Fjodor Ivanovič - Maska i duša. Moi 40let na teatrach / Maska a duše. Mých 40 let v divadle / Маска и душа. Мои 40 лет на театрах. "Sovremennyje zapiski", Paříž 1932. Šaljapinovy autobiografické vzpomínky na jeho práci a život v letech 1900-30. Pokračování knihy "Stránky z mého života". pdf-ocr

Šaragin A. (pseudonym) - Tupolevskaja šaraga / Tupolevova bouda / Туполевская шарага. Posev 1971. První západní vydání příběhu o práci vězňů v káznicích. Bohatý faktografický materiálpdf-ocr

Šeskin Miron - Moj dolgij puť v Jerusalim / Moje dlouhá cesta do Jeruzaléma / Мой долгий путь в Иерусалим. R. Portnoj, Jeruzalém 1980. Autobiografický román představitele sionistického hnutí, který prošel dvěma válkami a sovětskými lágry, pracoval v Polsku se Z. Žabotinským a M. Beginem. pdf-ocr

Širjajev Boris - Ja, čelovek russkij! (Rasskazy) / Jsem Rus! (Příběhy) / Я - человек русский! (Рассказы). Buenos Aires 1953. Vyprávění o životě v poválečné emigraci v Evropě a memoáry. Navzdory názvu sbírky Širjajev nevystupuje jako nacionalista. pdf-ocr

Širjajev Boris - Kudejarov dub / Kudejarovův dub / Кудеяров дуб. Posev, Frankfurt/a/M. 1958. Autobiografický román založený na autorových vzpomínkách na život na Kavkaze okupovaném Němcipdf-ocr

Širjajev Boris - Neugasimaja lampada / Nehasnoucí lampa / Неугасимая лампада. Čechovovo nakladatelství, New York 1954. Autobiografická kniha o životě vězňů v Solovecké trestní kolonii ve 20. a 30. letech. Je pozoruhodné, jak se obraz Solovek proměňuje díky autorčině pevnému křesťanskému postoji a spisovatelskému umění. pdf-ocr

Švarc S. M. - Antisemitizm v Sovetskom Sojuze / Antisemitismus v Sovětském svazu / Антисемитизм в Советском Союзе. Čechovovo nakladatelství, New York 1952. Vědecko-historický výzkum projevů antisemitismu v SSSR v letech 1917-50. pdf-ocr

Terne A. - V carstve Lenina / V Leninově říši / В царстве Ленина. Nákladem autora, Berlín 1922. Autorovy dojmy z prvních pěti let bolševické moci. pdf-ocr

Trubeckoj Grigorij Nikolajevič - Gody smut i nadežd 1917-1979 / Годы смут и надежд, 1917-1979 / Roky útrap a nadějí, 1917-1979. Bratrstvo svatého Joba z Pochajeva, Montreal 1981. Vzpomínky knížete Trubeckého, který byl v letech 1914-1917 ruským vyslancem v Srbsku, na občanskou válku a donské kozáky. pdf-ocr

Varšavskij Vladimir Sergejevič - Nezamečennoje pokolenije / Nepovšimnutá generace / Незамеченное поколение. Čechovovo nakladatelství, New York 1953. Kronika a analýza osudů, politického a kulturního života generace první vlny ruské emigrace (1917-22). pdf-ocr

Varšavskij Vladimir Sergejevič - Ožidanije / Čekání / Ожидание. YMCA-Press, Paris 1972. Autobiografický román o životě ruského emigranta z první vlny. Život v Evropě, německé zajetí, USA, návrat do Evropy. pdf-ocr

Varšavskij Vladimir Sergejevič - Rodoslovnaja bolševizma / Rodokmen bolševismu / Родословная большевизма. YMCA-Press, Paříž 1982. Historicko-filosofická studie o kořenech bolševismu v Rusku, o původu komunistické ideologie. pdf-ocr

Vasiljev Lev - Puti sovetskogo imperializma / Cesty sovětského imperialismu / Пути советского империализма. Čechovovo nakladatelství, New York 1954. Autobiografické črty o životě v SSSR ve 20. a 40. letech 20. století, zejména o pobytu autora v sovětském Uzbekistánu a Ázerbájdžánu. Ukazuje sovětskou invazi do Íránu, neúspěšný pokus o připojení části Íránu k Ázerbájdžánu a následnou sovětskou politiku v Asii. pdf-ocr

Vatanov Nikolaj - Metelica / Vánice / Метелица. 1962. Sbírka humorných příběhů s motivy sovětské reality. pdf-ocr

Vejcman Filipp - Bez otečestva. Istorija žizni russkogo jevreja / Bez vlasti. Životní příběh ruského Žida / Без отечества. История жизни русского еврея. Tel-Aviv 1981. Autobiografie emigranta, který v 50. letech odešel do Itálie a poté do Izraele. pdf-ocr

Vejdle Vladimir - Bezymjannaja strana / Země beze jména / Безымянная страна. YMCA-Press, Paříž 1968. Úvahy a vzpomínky na Rusko a emigraci. pdf-ocr

Vejdle Vladimir - Večernij deň / Večerní / Вечерний день. Čechovovo nakladatelství, New York 1952. Eseje o Evropě v minulosti a současnosti: Francie, Itálie, Anglie. Jak představitel "kultivované" ruské inteligence vidí západní civilizaci. pdf-ocr

Vejdle Vladimir - Zimneje solnce. Iz rannich vospominanij / Zimní slunce. Z raných vzpomínek / Зимнее солнце. Из ранних воспоминаний. V. Kamkin, New York. Vzpomínky mladého autora v Rusku na počátku 20. století, na život světa kultury - malířství, hudbu, divadlo. pdf-ocr

Vladimirov Leonid - Rossija bez prikras i umolčanij / Rusko bez příkras a umlčování / Россия без прикрас и умолчаний. Posev, Frankfurt/a/M, 1969. Malá encyklopedie sovětského života počátku 60. let. Autor je známý emigrantský novinář, který dobře rozuměl své době. pdf-ocr

Vladimirov Leonid - Sovetskoj kosmičeskij blef / Sovětský vesmírný trik /** ** Советский космический блеф. Posev, Frankfurt/a/M, 1973. Dokumentární příběh o vzniku sovětského vesmírného programu. pdf-ocr

Vojcechovskij S. L. - Trest. Vospominanija i dokumenty / Trust. Vzpomínky a dokumenty. / Трест. Воспоминания и документы. Zarja, Kanada 1974. Historie militantní organizace generála Kutěpova a její likvidace agenty NKVD. pdf-ocr

Zemcov Ilja - Partija ili mafia: razvorovannaja respublika / Strana nebo mafie: Ukradená republika / Партия или мафия: разворованная республика. Les Editeurs Reunis, Paris 1976. Dějiny sovětského Ázerbájdžánu a zákulisní politika KSSS v letech 1960-70. Sociolog sebral informace o skutečném stavu věcí: korupci ve vládě, chudobě a kriminalitě, vykořisťování lidí za komunistického režimu. pdf-ocr

Zenzinov V. M. - Vstreča s Rossiej / Setkání s Ruskem / Встреча с Россией. Jak a čím žijí v SSSR. Dopisy Rudé armádě 1939-40. L.Rausen, New York 1944. Unikátní sbírka autentických dopisů padlým sovětským vojákům, kteří se zúčastnili útoku na Finsko v letech 1939-40. Sovětský život je zobrazen očima negramotných rolníků a dělníků. Texty dopisů doplněny vyprávěním a komentáři autora. pdf-ocr

Zinověv Alexandr - Bez illjuzij / Bez iluzí / Без иллюзий. L'Age d'Homme, Lausanne 1979. Články o mezinárodní politice a SSSR, o ideologii současného světa, jak se jevila autorovi. pdf-ocr

Zotov Georgij - Ja pobyval na rodine / Byl jsem ve vlasti / Я побывал на родине. Svobodný hlas, Mnichov 1956. Rusky mluvící Francouz, kterého pracovníci repatriační mise vylákali do SSSR, jen o vlásek unikl ze sovětského "ráje" a přišel o rodinu. Edice a doslov J. Bolšuchina. pdf-ocr