Skauted

SKAUTED


skautská edice Českého a slovenského exilového skautingu v Evropě 

Ivo Poláček - Krátká vlastivěda pro děti. Příručka pro vlčata, světlušky, skauty a skautky. Pro tisk připravil Cipa. 60 stran. 1987. pdf-ocr