Zpravodaj Vancouver

Časopis Československého sdružení v Kanadě, odbočky Vancouver.


*     Vancouver     *     1970 –     *     dvouměsíčně     *


Bulletin vancouverské odbočky Československého národního sdružení v Kanadě redigovali mj. na počátku sedmdesátých let Miloš Zach, Milan Schiller a Jan Klinka, od 2/1976 Marta Nyklová a Jan Drábek, od října 1977 Gusta Schönbach a Jitka Čepická, od července 1978 Ota Juren, od září 1980 opět J. Drábek, od prosince 1981 Věra Rollerová, od února 1983 Jaroslav Poš, od 2/1984 Vladimír Cícha, od 3/1987 Lída a Pavel Vackovi, od 4/1993 Zuzana Kulhánková a Barbara Hejdánková, od 1/1995 Vít Suchodol (časové údaje odpovídají uvedení redaktorů v tiráži, což se nemusí krýt se skutečným stavem). Vedle zpravodajství a komentářů byly stálou součástí listu rubriky Literární list a Historie, publikovány byly i čtenářské dopisy a inzerce. Časté změny názvu vydavatele i titulu a podtitulu časopisu (viz níže). Dosud vychází.

Zpravodaj : Časopis Československého sdružení v Kanadě, odbočky Vancouver / Věra Nováková, M. J. Hurt, Jan Mikl, Gusta Schönbach, Věra Rollerová, Jaroslav Poš, Vladimír Cícha, Pavel Vacek, Jitka Čepická, Ota Juren, Lída Vacková, Milan Schiller, Jan Klinka, Miloš Zach, Jan Drábek, Ivan Nohel, Barbara Hejdánková, Zuzana Kulhánková, Vít Suchodol, Marta Nykl, Milada Nohel. - Vancouver: Československé sdružení v Kanadě, odbočka Vancouver - Czecho-slovak Association of Canada, Vancouver Branch. - 28 × 22 cm, 4-36 s.; č. duben/82 - únor/83 21,5 × 14 cm. - Č. 1, 2/70 bez podnázvu. - Od č. 3/70 do č. 2/86 název Zpravodaj Čs. národního sdružení v Kanadě, odbočky Vancouver, bez podnázvu, asi do r. 1990 Zpravodaj Čs. sdružení v Kanadě, odbočky Vancouver, podnázev uváděn až od r. 1988 a pouze v tiráži. - Asi do r. 1984 název vydavatele Československé národní sdružení v Kanadě, odbočka Vancouver (Czecho-slovak National Association of Canada), od č. 2/96 České a Slovenské sdružení v Kanadě (Czech and Slovak Association of Canada). - Asi od r. 1993 změna podnázvu na Časopis vancouverské odbočky Československého sdružení v Kanadě, od č. 2/96 Časopis vancouverské odbočky Českého a Slovenského sdružení v Kanadě. - Vychází od r. 1970 jako dvouměsíčník, v roce 1995 vyšlo 7 čísel. - Do r. 1976 ročníkování neodpovídá kalendářním rokům. - Č. květen/78 je označeno jako sjezdové vydání, uveřejňuje dokument s názvem Petice '78 v češtině i angličtině. - K titulu jsou přiloženy další materiály sdružení (pozvánky, korespondence atd.). - Č. 6/90 omylem označeno jako č. 5/90. - Č. 1/99 omylem označeno jako č. 5/99.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


2003

4 - pdf-txt 5 - pdf-txt

2011

3 - pdf-txt

2012

1 - pdf-txt 2 - pdf-txt