Madrid

Výběr madridského nedělního vysílání londýnskou redakcí Českého národního výboru


*     Londýn     *     1957 - 1957     *     čtvrtletně     *


Sborníky politických statí členů Českého národního výboru (ČNV) vysílaných madridským rozhlasem vydával S. L. K. Limited, redaktor neuveden. Celkem vyšla tři čísla.

List obsahuje příspěvky S. F. Bohaty, Vladimíra Ležáka-Borina, Bohuslava N. Kervitzera, Mileny Letenské (vl. jm. Vilma Locherová ), Karla Lochera, Josefa Nováčka a Lva Prchaly .

Madrid: Sborník: Výběr madridského nedělního vysíláni londýnskou redakcí Českého národního výboru. London: S. L . K. Limited. - 21,5 × 14 cm, 32 s.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


KOMPLETNÍ

1957 

1 - pdf-ocr    2pdf-ocr    3pdf-ocr