Nové obzory

Nepravidelné periodikum


*     [Ostrava]     *     1987 - 1989     *     nepravidelně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.

 1. Nové obzory
 2. Politicko-kulturní občasník
 3. Synci z Ostravy
 4. ?[Ostrava]
 5. A4; A5 (zmenšený A4)
 6. [78]
 7. xerox; vázáno v plátně
 8. 1-3x ročně
 9. 4
 10. *1/87; [2]/88; *3/88; *4/88; 1989-

B.

 1. Časopis pro politiku a kulturu.
 2. Plná jména (u převzatých textů), šifry (u původních příspěvků); a)V.Havel, J.Hochman, P.Kohout, T.G.Masaryk, F.Šamalík, L.Vaculík; b) D.Kiš.
 3. a) Články, fejetony, parodie, satiry, poezie, zprávy, informace, anotace. b) Politika: aktuální události v ČSSR; Pražské jaro, normalizace; otázky mezinárodní politiky (zvláště sovětského tábora); manifesty, dokumenty (Charty 77); lidská práva (petice); (zčásti satirické) polemiky s výroky oficiálních představitelů; kultura: kulturní politika v současnosti a minulosti; próza; poezie; reakce na aktuální události; anotace samizdatových publikací. c) Převážně texty převzaté ze samizdatu, dříve oficiálně vydávaných publikací (Literární listy) a exilových časopisů (Zpravodaj, Reportér). e) V mnoha textech použit hovorový jazyk a expresiva.
 4. Edice Moravia: od r.1984; Ediční řada Depeše, od r.1988.

D. Rozhovor se členem redakce (30.6.89):

 1. Ostrava; podpis pouze Synci z Ostravy.
 2. 30-50; také 100-150 (max.350), podle obsahu, poptávky a názoru vydavatele.
 3. Xerox; některé výtisky také na průklepu.
 4. Obnova časopisu Obzory Pavla Tigrida; návaznost na švýcarský exilový časopis Nové obzory.
 5. Redakční skupina vydává tyto edice a časopisy: a) Edice Moravia, vychází 1× ročně, od r.1984; A5 (1-4): pak A4; pro vnitřní a zahraniční politiku; asi osm separátů; b) časopis Nové obzory: vychází 3× ročně; od r. 1987; A4; asi sedm zvláštních čísel (aktuality, zařazené do pozdějších čísel); c) Ediční řada Depeše: literární a divadelní edice, od r.1988 (zatím jedno číslo).
 6. Společenskopolitická linie; literatura (zvláštní zájem o žánry, jako je satira a parodie).
 7. Zpočátku téměř výhradně původní příspěvky; k tomu později texty převzaté ze samizdatu nebo obtížně dostupného oficiálního tisku (Sputnik, Týdeník aktualit), k tomu přistupuje vlastní komentář (jako povzbuzení).

1989

5 - pdf-ocr    separát - pdf-ocr