Pajda


*     Plzeň     *     1980 -- 1982     *     nepravidelně     *


Strojopisný časopis Pajda, v podtitulu označený jako Občasník tuláků, světoběžníků a dobrodruhů s duší básníka, jakož i dalších lidí, kteří tráví svůj volný čas na cestách přírodou, v září 1980 založili a spolu s přáteli v Plzni vydávali členové trampské osady Suché Studánky a trampského sdružení Hledači Petr Náhlík-„Vokoun" (*1961) a Věra Náhlíková-„Strunka" (*1958, roz. Rudolfová). Na práci „redakčního hloučku" se podíleli Monika Balašová-„Cvrček" (*1960), Renata Balašová-„Smíšek" (*1960), Josef Bláha-„Řešetlák" (*1952) a Jan Skála-„Bratránek". Časopis byl opisován na standardním i perličkovém psacím stroji na průklepovém papíru formátu A5, obálky s fotografiemi, linoryty, kresbami a kreslenými vtipy byly rozmnožovány na fotopapíru Dokument (o výrobu se staral Jiří Kohout-„Lívanec" ). Celkem vyšlo jedno nulté a šest řádných nedatovaných čísel o rozsahu 21-37 nepaginovaných stran v nákladu 50-100 kopií. Po vydání pátého čísla byli někteří členové redakce předvoláni k výslechu na StB; šesté číslo bylo tedy vydáno pro užší okruh odběratelů, zatímco ostatním zájemcům byla určena pouze obálka šestého čísla s oznámením o zastavení časopisu.

Vedle zpráv z trampského světa i z širšího redakčního okruhu, soustředěných do rubrik Z lesů, vod a strání, Nejen vandrem živ je tramp či Smetiště, časopis přinášel i literární příspěvky: povídky z různých ročníků literární soutěže Trapsavec, texty známých i začínajících trampských písničkářů a skupin v rubrice PPP-Písnička pro Pajdu, prozaické práce na pokračování (úsměvný horor Věry Náhlíkové Kostel, pohádky Josefa Bláhy), ale i povídky převzaté z prvorepublikového časopisu Vatra lesní moudrosti či stručné výpisky z četby v rubrice Knihomol. Trampům, kteří museli nastoupit základní vojenskou službu, byla určena rubrika Maj to za 730, čtenářské ohlasy byly zařazovány do rubriky Fórum románum. Redakce často vyhlašovala či zprostředkovávala vyhlášení různých tvůrčích soutěží, pravidelně se objevovaly reportáže z hudebních festivalů a přehlídek (též rozhovor Stanislava Zárybnického-„Houly" s redaktorem Mladého světa Janem Dobiášem). Kromě členů redakce do časopisu pod svými trampskými přezdívkami přispívali mj. Jan Drnek-„Akela", Alfred Eisenmayer-„Fredy", Jiří Kohout-„Lívanec", Jaroslav Krpejš-„Red", Jaromír Loskot-„Partigo", Miroslav Seget-„Seňor", Miroslav Svoboda-„Pískle" a Karel Vidimský-„Cimbura".

Po sérii výslechů na Státní bezpečnosti se sice v březnu 1982 redakce rozhodla časopis zastavit, nadále však pokračovala ve vydávání stejnojmenné knižní edice. Její vznik předznamenalo vydání básně Petry Hedvičákové Abeceda tuláků v podobě přílohy ke třetímu číslu časopisu v roce 1981. Svazky knižní řady, založené v témže roce, opisovala vedle Věry Náhlíkové zejména Renata Balašová, k okruhu spolupracovníků patřili též Jan Drnek-„Akela" (*1960), Jiří Kohout-„Lívanec", Jaroslav Krpejš-„Red", Jan Skála-„Bratránek" a Miroslav Svoboda-„Pískle" (*1962). Texty byly rozepisovány na psacích strojích v deseti průklepech, v pozdějších letech byly rozmnožovány ofsetem nebo xeroxem, část nákladu posledního titulu byla vytištěna na jehličkové tiskárně. Titulní stranu a ilustrace prvního svazku vytiskl Viktor Zlámal-„Viki" z Havířova, u většiny ostatních svazků zajišťoval tisk obálek a ilustrací Jaroslav Bulka-„Vulkán", zaměstnaný jako opravář ofsetových kopírek v plzeňské Škodovce. O ilustrace se postarali Renata Balašová, Martin Beneš a Stanislav Galásek-„Johnki". V edici vyšlo celkem deset titulů, jejichž náklad se pohyboval v rozmezí 20-300 kusů. U většiny svazků vydavatelé zvolili formát A4, tři vyšly ve formátu A5 a jeden ve formátu A6. Publikace zpravidla vázali Karel a Hana Crhovi ve Vimperku za odměnu v podobě desetiny z počtu svázaných exemplářů.

Edici Pajda, která byla v době svého vzniku pravděpodobně jedinou samizdatovou edicí na Plzeňsku, zahájila sbírka deseti povídek Mikiho Ryvoly Kečup Tom a pes Vorčestr, jejíž vydání bylo inspirováno zmínkou v Ryvolově rozhovoru pro poslední distribuované číslo časopisu Tramp z února 1971. Zde anoncovaná kniha již na počátku normalizace nevyšla; po deseti letech ji autor rozšířil o několik nových povídek a poskytl ji k samizdatovému vydání. Další autory našli Náhlíkovi v okruhu trampských písničkářů: opsány byly sborníky písňových textů Pavla Lohonky-„Žalmana" Písně malých pěšáků, Mikiho Ryvoly Země tří sluncí, Wabiho Ryvoly Co všechno vítr svál a dva soubory povídek téhož autora (Podivnej weekend, Léto v šedejch kopcích), nedošlo však k zamýšlenému vydání kompletního souboru písňové tvorby Jaroslava Velinského-„Kapitána Kida". Z exilového vydání v basilejském Tramp Clubu byly převzaty povídky Jaroslava Vejvody Jak zapálit mokrý dřevo. Původní básnickou tvorbu zastupuje sbírka Věry Náhlíkové Místo, kde se jim líbí (rozmnožena byla na xeroxu ve Škodě Plzeň) a posmrtně sestavený výbor básní a textů Stanislava Zárybnického-„Houly" Narozen v Čechách (1990). Sborníky písňových textů bratří Ryvolů a Pavla Lohonky-„Žalmana" byly v osmdesátých letech ve velkém počtu dále šířeny jak ve strojopisech, tak pomocí xeroxu či maloofsetu. 

Kromě publikací pro edici Pajda opsali manželé Náhlíkovi během osmdesátých let řadu příležitostně získaných knih (např. díla Egona Bondyho, Václava Černého, Václava Havla, Oty Pavla, Jana Skácela, Karla Šiktance ad.) a účastnili se výměnné distribuce především v trampském prostředí (např. s Jiřím Novotným). Petr Náhlík kromě toho v letech 1979-89 přispíval do mnoha samizdatových časopisů, a to jak trampských (Sem-Tam, Tam-Tam), tak kulturních (Jazzstop) a posléze i otevřeně opozičních (Pevná hráz, Stres).
(jap - Jana Petrová, mlp - Michal Přibáň)

PRAMENY
Lokace: Libri prohibiti, Praha.
Rozhovory: Petr Náhlík, Plzeň 6. 4. 2004 a 10. 9. 2015; Věra Náhlíková, Plzeň 7. 4. 2004; Renata Balašová, Plzeň 8. 4. 2004 (vše vedla J. Petrová).
LITERATURA: Knižně: J. Petrová in Zapomenutá generace osmdesátých let 20. století. Nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku (2009).
Rozhovory: Petr Náhlík (připr. L. Valeš), in P. Urbášek - M. Vaněk (eds.): Vítězové? Poražení? Životopisná interview. I. díl. Disent v období normalizace (2005).

zdroj: Přibáň 2018 viz

Vydávali a přispívali do něj lidé z jednoho okruhu plzeňských trampů. Básně, povídky, zážitky z cest a trampování, upozornění na akce, komentáře, krátké glosy, citáty. Z velké většiny vlastní tvorba, převzaté texty písní. Poslední čísla již v náznacích reagují na situaci ve společnosti a vydavatelé se po předvolání na Státní bezpečnost rozhodli s vydáváním časopisu z obavy před dalšími postihy přestat.

Redakci tvořili Monika Balašová - Cvrček, Renata Balašová - Smíšek, Josef Bláha - Řešetlák (Praha), Petr Náhlík - Vokoun, Věra Rudolfová - Strunka, Miroslav Svoboda - Pískle, Jan Skála - Bratránek. Kromě redaktorů přispívali mj. Jindra Červená, Jan Drnek - Akéla, Alfred Eisenmayer - Fredy (později emigroval do SRN), Marie Gregorová - Maruš (Habartov), Petr Heidenreich - Bígo, Jiří Kohout - Lívanec, Vít Kolinger - Dan Toulavý Mokasin (Příbram), Vladimír Kožíšek - Mana, Jaroslav Krpejš - Red, Jaromír Loskot - Partigo, Miroslav Neuvirth - Wandri, Luboš Němejc (ze skupiny Cop), Josef Petrželka - Žíla, Miroslav Seget - Seňor (Rožnov pod Radhoštěm), Jaromír Sýkora - Garry, Jaroslav Špirk (ze skupiny Myš), Karel Vidimský - Cimbura (Praha), Stanislav Zárybnický - Houla (Zdice) a další.

Autoři obálek a ilustrací: č. 0 Jan Drnek - Akéla, 1 Jaroslav Krpejš - Red, 2 Renata Balašová - Smíšek, 3 Jan Skála - Bratránek, 4 Jaroslava Šálková - Kavče (Líbeznice), 5 Milan Vytlačil - Monte (Praha), 6 Petr Náhlík - Vokoun a Jaroslav Krpejš - Red. 

Celkem vyšlo sedm čísel (0 až 6) formátu A5, rozsah 27 - 43 stran. Většina rozsahu strojopis, ilustrace linoryt, fotografie a kresby na fotodokumentačním papíru. Rozepisování zajišťovalo přibližně deset osob, celkový náklad kolem 100 kusů, distribuce na Plzeňsku i jinde.

Poslední, šesté číslo vyšlo jen pro nejbližší okruh, neboť bylo zřejmé, že někdo ze širšího okruhu spolupracuje s StB. Druhou verzí šestého čísla (pro širší okruh) byl dvojlist A6 s oznámením, že k prvnímu jarnímu dni ukončuje „redakční hlouček" činnost a odchází do lesů.

Pravidelné rubriky PPP (Písnička pro Pajdu), Čtení na pokračování, Čtení na zamyšlení, Knihomol, Ze zahraničí, Z lesů, vod a strání, Nejen vandrem živ jest tramp, Smetiště, Fórum Románum. Jako příloha č. 3 vyšla báseň Petry Hedvičákové Abeceda tuláků s dvěma variantami obálky od Karla Vidimského - Cimbury.

Všechna čísla se nachází mj. v knihovně Libri prohibiti.

dle Petrová 2009 viz, přepracováno a doplněno


KOMPLETNÍ

1980

0 - září - pdf-ocr [1] - listopad - pdf-ocr

1981

2 - leden - pdf-ocr    3 - květen - pdf-ocr       příloha - Petra: Abeceda tuláků - ocr-opr    4 - listopad - pdf-ocr

1982

5 - únor - pdf-ocr    6 - březen - pdf-ocr    lístek k ukončení vydávání - pdf