FCI - Features and News from Behind the Iron Curtain

Weekly News and Feature Release


*     London     *     1948 - ?     *     týdně, měsíčně     *


Šéfredaktor Josef Josten. - London: FCI. - 33 × 20-20,5 cm, 1-17 s.; některá čísla do r. 1978 34,5 × 22 cm; u někt. čísel do r. 1978 se mírně liší rozměry jednotlivých listů; od r. 1979 29,5 × 21 cm.

Vychází jako týdeník od r. 1948, od r. 1979 změna na měsíčník. Anglicky. Podnázev až od č. 15/55. - Od č. 9/57 změna podnázvu na Weekly Press Release. Asi od r. 1962 bez podnázvu. - Od r. 1970 též průběžné číslování, které zahrnuje všechna č. od počátku vydávání titulu.

U rozsáhlejších příspěvků je obvykle uvedeno jméno autora, bývají označeny speciál supplement, special release, special document nebo special feature. Přibližné od poloviny r. 1955 jsou samostatně číslovány, v jejich číslování jsou zřejmě zahrnuty všechny příspěvky tohoto druhu od počátku vydávání titulu. Od 25.4. do 24.7.1968 vydavatelská přestávka.

Samostatně číslované, nepravidelné přílohy:

Free Rumanian Press Agency F.R.P., jejíž vydávání řídil Ion Ratiu (vychází od r. 1957; v LP uloženo samostatně),

The Voice of Cuba News Service, jejíž vydávání řídil Angel Fernández Varela (vychází od r. 1964), 

Tibetan News Agency - T.N.A., jejíž vydávání řídil Alwyne Ogden (vychází od r. 1964),

Latvian News Agency - L.N.A., jejíž vydávání řídil P. Reinhards (vychází od r. 1970),

Polish News Agency - P.N.A., jejíž vydávání řídil Józef Garlinski (vychází od r. 1978) a

Afghan News Agency - A.N.A. Jejíž vydávání řídil Farid Nouri (vychází od r. 1980),

Od července 1966 jsou informace o československých záležitostech uváděny v samostatné příloze s názvem Free Czechoslovak Press Limited (výjimečně též v českém jazyce; narozdíl od výše zmíněných rumunských, tibetských, kubánských, litcvských a polských tiskových zpráv se její číslování shoduje s číslováním FCI, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o přílohu nepravidelnou, číslováni jednotlivých čísel nenavazuje). - Některá vydání přílohy Free Czechoslovak Press Limited byla zároveň přílohou Čechoslováka (Velká Británie), který byl s FCI spjat personálně i tematicky. - K titulu jsou přiloženy další materiály, které FCI vydávala, nebo reprinty článků z jiných periodik, které byly distribuovány společně s časopisem. - Dále je k titulu připojen dopis čtenářům s oznámením následujících změn: Od r. 1979 se mění název vydávající organizace na Freedom Communications International News Agency (zkratka FCI zůstává zachována), jejím ředitelem se stává Geoffrey Stewart-Smith. Josef Josten zůstává šéfredaktorem titulu. Titul mění periodicitu, formát a rozsah, obsahová náplň zůstává zachována. Č. 20-21/70 má odlišnou úpravu záhlaví, název F.C.I. - News Agency Ltd., podnázev News and Features from Behind Ihe Iron Curtain.

K č. 47/51 jsou připojeny dva listy č. 48/51, pravděpodobně se mělo jednat o dvojč. 47-48/51. Č. 1/53 s datem 5.1.1953 je označeno jako zvl. vyd., řádné č. 1/53 vyšlo 8.1.1953. - Č. 7- 8/70 je pravděpodobně zvláštním číslem vydaným u příležitosti tisícího vydáni FCI. K č. 17-19 (=18-20)/73 připojen reprint prvního čísla Information Service of Free Czechoslovakia (viz) z 18.2.1949. - K č. 49-50 (=50-51)/73 připojen reprint č. 19/70. - Č. 26, 27/70 pravděpodobně vůbec nevyšla, č. 28/70 na č. 25/70 navazuje průběžným číslováním i datem. - Č. (8)/78 je zřejmě dodatkem k č. 7/78. - Č. 9/52 omylem označeno jako č. 8/52. Č. 43/52 omylem označeno jako 42/52. - Č. 45/56 omylem označeno jako č. 43/56. Č. 4/59 omylem označeno jako č. 3/59. - Č. 36-45/67 omylem označena jako č. 35-44/67. Č. 1/60 omylem označeno jako č. 39/60. - V roce 1973 došlo omylem k posunu v číslování: č. 16-51/73 omylem označena jako č. 15-50/73. - Č. 26-27/75 a 28-29/75 omylem označena jako č. 25-26/75 a 27-29/75. - V r. 1976 nepřesnosti v číslování: č. 7-8/76 omylem označeno jako č. 6-8/76 (ale průběžné číslování odpovídá trojčíslu, u čtyřčísla 12-15/76 průběžné číslování odpovídá trojčíslu, čímž se počet čísel v ročníku u obou číslování vyrovnal). Č. 11-12/77 omylem označeno jako č. 10-12/77. - Per. příl.: FCI Book Service č. 1/55 (k č. 7/55); č. 1-4/56 (k č. 5-8/56); 1 č. bez ozn. (k č. 23/69); později vychází, bez vlastního záhlaví, se stejnou úpravou jako u Čechoslováka, nepravidelně.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


Free Czechoslovak Press Limited

1967 - č. 11 - 5.4.1967 - pdf-ocr
1971 - č. 48 - vánoce - pdf-ocr
1976 - č. 5-6 - 26. 2. 1976 - pdf-ocr
1978 - č. 2 - 15. 2. 1978 - pdf-ocr


FCI

1953 - č. 7 - 20. 2. 1953 - pdf-ocr
1976 - č. 5-6 - 26. 2. 1976 - pdf-ocr
1978 - č. 2 - 7. 2. 1978 - pdf-ocr


Latvian news agency

1978 - č. 1 - 15. 2. 1978 - pdf-ocr


Polish news agency

1978 - č. 1 - 15. 2. 1978 - pdf-ocr


Tibetian news agency

1976 - č. 26 - 26. 2. 1976 - pdf-ocr

1977 - č. 2 - 15. 2. 1977 - pdf-ocr